Om bolaget (AERW B)

Aerowash B

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +1,27 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,10 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  8,00
 • Högst
  8,50
 • Lägst
  7,82
 • Antal
  3 336
 • Tid
  17:29:33

Aerowash

Aerowash utvecklar och säljer innovativa och effektiva system för utvändig tvätt av flygplan.

VD
Niklas Adler
Ordförande
Jan Nilsson
Hemsida
www.aerowash.com
Bransch
-
Börsvärde
26 345 070 SEK
Aerowash B
3 134 819 aktier
Totalt
3 134 819 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2018-08-30
Delårsrapport

Tidigare händelser

2018-01-17
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: AERW-TO1B
 • Noteringsperiod: 2018-01-17 - 2018-06-13
2018-05-31
Ordinarie utdelning Aerowash B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-31
 • Utdelningsdag: -
2018-05-30
Bolagsstämma
2018-05-28
Delårsrapport
2018-02-28
Årsrapport
2017-11-10
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: AERW-BTUB
 • Noteringsperiod: 2017-11-10 - 2018-01-10
2017-11-07
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 3:6
 • Betalt/aktie: 5,40
 • Handlas utan rätt: 2017-11-07
 • Tidsperiod: 2017-11-10 - 2017-11-24
 • Likviddag: -
2017-11-10
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: AERW-URB
 • Noteringsperiod: 2017-11-10 - 2017-11-22
2017-11-08
Delårsrapport
2017-10-31
Extra bolagsstämma
2017-08-31
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2017-12-31
 • Vem: Nesher Invest AS
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 16,40 %
 • Röstandel: 9,06 %
2017-12-31
 • Vem: New Equity
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 22,48 %
 • Röstandel: 12,42 %
2017-12-31
 • Vem: Nordic Ground Support Holding AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,00 %
 • Röstandel: 49,71 %
2017-12-31
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,70 %
 • Röstandel: 1,49 %
2017-12-31
 • Vem: Ulla Boglind
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,19 %
 • Röstandel: 4,52 %
2017-12-31
 • Vem: Adler Invest AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 16,05 %
 • Röstandel: 8,87 %
2017-12-31
 • Vem: Anders Axelsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,69 %
 • Röstandel: 0,38 %
2017-12-31
 • Vem: Anders Eriksson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,70 %
 • Röstandel: 0,94 %
2017-12-31
 • Vem: Johan Strömberg
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,29 %
 • Röstandel: 1,26 %
2017-12-31
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,02 %
 • Röstandel: 1,67 %
2017-06-30
 • Vem: Adler Invest AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 16,05 %
 • Röstandel: 8,87 %
2017-06-30
 • Vem: B18 Invest AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 18,41 %
 • Röstandel: 10,18 %
2017-06-30
 • Vem: Nordic Ground Support Holding AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,00 %
 • Röstandel: 49,71 %
2017-06-30
 • Vem: Nesher Invest AS
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 16,40 %
 • Röstandel: 9,06 %
2017-06-30
 • Vem: Ulla Boglind
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,19 %
 • Röstandel: 4,52 %
Ägare Kapital % Röster %
New Equity 22,48 12,42
Nesher Invest AS 16,40 9,06
Adler Invest AB 16,05 8,87
Nordic Ground Support... 9,00 49,71
Ulla Boglind 8,19 4,52
Avanza Pension 3,02 1,67
Nordnet Pensionsförsäk... 2,70 1,49
Johan Strömberg 2,29 1,26
Anders Eriksson 1,70 0,94
Anders Axelsson 0,69 0,38
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-7,44
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
0,94
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
0,92
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
41,49
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
84,69
Rörelsemarginal %
-18,95
Kundfordringar oms. hast.
10,69
Nettomarginal %
-15,27
Andel utdelad vinst %
-