Om bolaget (AERW B)

Aerowash B

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -3,29 %
 • Utv. i dag SEK
  -0,70 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  20,60
 • Högst
  21,60
 • Lägst
  20,20
 • Antal
  25 255
 • Tid
  17:29:45

Aerowash

Aerowash utvecklar och säljer innovativa och effektiva system för utvändig tvätt av flygplan.

VD
Niklas Adler
Ordförande
Jan Nilsson
Hemsida
www.aerowash.com
Bransch
-
Börsvärde
89 825 826 SEK
Aerowash B
4 160 477 aktier
Totalt
4 160 477 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-02-28
Årsrapport

Tidigare händelser

2018-11-30
Delårsrapport
2018-08-30
Delårsrapport
2018-01-17
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: AERW-TO1B
 • Noteringsperiod: 2018-01-17 - 2018-06-13
2018-05-31
Ordinarie utdelning Aerowash B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-31
 • Utdelningsdag: -
2018-05-30
Bolagsstämma
2018-05-28
Delårsrapport
2018-02-28
Årsrapport
2017-11-10
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: AERW-BTUB
 • Noteringsperiod: 2017-11-10 - 2018-01-10
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
24 958 000
Immateriella anläggningstillgångar 8 045 000
Materiella anläggningstillgångar 2 920 000
Finansiella anläggningstillgångar 2 792 000
Summa anläggningstillgångar 13 757 000
Kassa och bank 1 512 000
Summa omsättningstillgångar 11 201 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 10 355 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 2 711 000
Kortfristiga skulder 11 892 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-30
 • Vem: Nesher Invest AS
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 13,93 %
 • Röstandel: 9,86 %
2018-09-30
 • Vem: Nordic Ground Support Holding AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,69 %
 • Röstandel: 34,63 %
2018-09-30
 • Vem: New Equity
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,35 %
 • Röstandel: 6,62 %
2018-09-30
 • Vem: Adler Invest AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 13,64 %
 • Röstandel: 9,65 %
2018-09-30
 • Vem: Anna Kristina Bengtsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,61 %
 • Röstandel: 1,14 %
2018-09-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,55 %
 • Röstandel: 6,05 %
2018-09-30
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,49 %
 • Röstandel: 1,76 %
2018-09-30
 • Vem: Stefan Hellberg
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,45 %
 • Röstandel: 1,03 %
2018-09-30
 • Vem: Tomas Torstenfelt
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,96 %
 • Röstandel: 1,38 %
2018-09-30
 • Vem: Ulla Boglind
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,33 %
 • Röstandel: 1,65 %
2018-06-30
 • Vem: Adler Invest AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 16,05 %
 • Röstandel: 10,42 %
2018-06-30
 • Vem: Anders Eriksson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,13 %
 • Röstandel: 0,73 %
2018-06-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,72 %
 • Röstandel: 3,07 %
2018-06-30
 • Vem: Magnus Carl Johan Brandt
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,84 %
 • Röstandel: 1,84 %
2018-06-30
 • Vem: Mats Fornbäck
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,45 %
 • Röstandel: 0,94 %
2018-06-30
 • Vem: Nesher Invest AS
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 16,40 %
 • Röstandel: 10,65 %
2018-06-30
 • Vem: New Equity
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 14,80 %
 • Röstandel: 9,61 %
2018-06-30
 • Vem: Nordic Ground Support Holding AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,00 %
 • Röstandel: 40,90 %
2018-06-30
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,14 %
 • Röstandel: 1,39 %
2018-06-30
 • Vem: Ulla Boglind
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,96 %
 • Röstandel: 2,57 %
2017-12-31
 • Vem: Nesher Invest AS
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 16,40 %
 • Röstandel: 9,06 %
2017-12-31
 • Vem: New Equity
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 22,48 %
 • Röstandel: 12,42 %
2017-12-31
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,70 %
 • Röstandel: 1,49 %
2017-12-31
 • Vem: Nordic Ground Support Holding AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,00 %
 • Röstandel: 49,71 %
2017-12-31
 • Vem: Ulla Boglind
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,19 %
 • Röstandel: 4,52 %
2017-12-31
 • Vem: Anders Axelsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,69 %
 • Röstandel: 0,38 %
2017-12-31
 • Vem: Adler Invest AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 16,05 %
 • Röstandel: 8,87 %
2017-12-31
 • Vem: Anders Eriksson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,70 %
 • Röstandel: 0,94 %
2017-12-31
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,02 %
 • Röstandel: 1,67 %
2017-12-31
 • Vem: Johan Strömberg
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,29 %
 • Röstandel: 1,26 %
Ägare Kapital % Röster %
Nesher Invest AS 13,93 9,86
Adler Invest AB 13,64 9,65
New Equity 9,35 6,62
Avanza Pension 8,55 6,05
Nordic Ground Support... 7,69 34,63
Nordnet Pensionsförsäk... 2,49 1,76
Ulla Boglind 2,33 1,65
Tomas Torstenfelt 1,96 1,38
Anna Kristina Bengtsson 1,61 1,14
Stefan Hellberg 1,45 1,03
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-7,44
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
0,94
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
0,92
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
41,49
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
84,69
Rörelsemarginal %
-18,95
Kundfordringar oms. hast.
10,69
Nettomarginal %
-15,27
Andel utdelad vinst %
-