Om bolaget (AERW B)

Aerowash B

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -4,69 %
 • Utv. i dag SEK
  -0,75 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  15,25
 • Högst
  16,45
 • Lägst
  15,00
 • Antal
  26 207
 • Tid
  17:29:40

Aerowash

Aerowash utvecklar och säljer innovativa och effektiva system för utvändig tvätt av flygplan.

VD
Niklas Adler
Ordförande
Jan Nilsson
Hemsida
www.aerowash.com
Bransch
-
Börsvärde
69 767 632 SEK
Aerowash B
4 160 477 aktier
Totalt
4 160 477 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2018-08-30
Delårsrapport
2018-01-17
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: AERW-TO1B
 • Noteringsperiod: 2018-01-17 - 2018-06-13
2018-05-31
Ordinarie utdelning Aerowash B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-31
 • Utdelningsdag: -
2018-05-30
Bolagsstämma
2018-05-28
Delårsrapport
2018-02-28
Årsrapport
2017-11-10
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: AERW-BTUB
 • Noteringsperiod: 2017-11-10 - 2018-01-10
2017-11-07
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 3:6
 • Betalt/aktie: 5,40
 • Handlas utan rätt: 2017-11-07
 • Tidsperiod: 2017-11-10 - 2017-11-24
 • Likviddag: -
2017-11-10
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: AERW-URB
 • Noteringsperiod: 2017-11-10 - 2017-11-22
2017-11-08
Delårsrapport
2017-10-31
Extra bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Adler Invest AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 16,05 %
 • Röstandel: 10,42 %
2018-06-30
 • Vem: Anders Eriksson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,13 %
 • Röstandel: 0,73 %
2018-06-30
 • Vem: Nesher Invest AS
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 16,40 %
 • Röstandel: 10,65 %
2018-06-30
 • Vem: Mats Fornbäck
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,45 %
 • Röstandel: 0,94 %
2018-06-30
 • Vem: Magnus Carl Johan Brandt
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,84 %
 • Röstandel: 1,84 %
2018-06-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,72 %
 • Röstandel: 3,07 %
2018-06-30
 • Vem: New Equity
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 14,80 %
 • Röstandel: 9,61 %
2018-06-30
 • Vem: Nordic Ground Support Holding AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,00 %
 • Röstandel: 40,90 %
2018-06-30
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,14 %
 • Röstandel: 1,39 %
2018-06-30
 • Vem: Ulla Boglind
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,96 %
 • Röstandel: 2,57 %
2017-12-31
 • Vem: Nesher Invest AS
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 16,40 %
 • Röstandel: 9,06 %
2017-12-31
 • Vem: New Equity
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 22,48 %
 • Röstandel: 12,42 %
2017-12-31
 • Vem: Nordic Ground Support Holding AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,00 %
 • Röstandel: 49,71 %
2017-12-31
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,70 %
 • Röstandel: 1,49 %
2017-12-31
 • Vem: Ulla Boglind
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,19 %
 • Röstandel: 4,52 %
2017-12-31
 • Vem: Adler Invest AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 16,05 %
 • Röstandel: 8,87 %
2017-12-31
 • Vem: Anders Axelsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,69 %
 • Röstandel: 0,38 %
2017-12-31
 • Vem: Anders Eriksson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,70 %
 • Röstandel: 0,94 %
2017-12-31
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,02 %
 • Röstandel: 1,67 %
2017-12-31
 • Vem: Johan Strömberg
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,29 %
 • Röstandel: 1,26 %
Ägare Kapital % Röster %
Nesher Invest AS 16,40 10,65
Adler Invest AB 16,05 10,42
New Equity 14,80 9,61
Nordic Ground Support... 9,00 40,90
Avanza Pension 4,72 3,07
Ulla Boglind 3,96 2,57
Magnus Carl Johan Brandt 2,84 1,84
Nordnet Pensionsförsäk... 2,14 1,39
Mats Fornbäck 1,45 0,94
Anders Eriksson 1,13 0,73
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-7,44
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
0,94
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
0,92
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
41,49
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
84,69
Rörelsemarginal %
-18,95
Kundfordringar oms. hast.
10,69
Nettomarginal %
-15,27
Andel utdelad vinst %
-