Om bolaget (SACH)

Sachem Capital Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,81 %
 • Utv. idag USD
  -0,05 USD
 • Köp
  6,12
 • Sälj
  6,13
 • Senast
  6,13
 • Högst
  6,25
 • Lägst
  6,10
 • Antal
  154 786
 • Tid
  17:48:00

Sachem Capital

Sachem Capital är ett finansiellt företag som lånar kapital till fastighetsinvesteringar. Företaget engagerar sig i försäkring, finansiering, service och hantering av en portfölj av kortfristiga lån som säkerställs genom första hypotekslån på fastigheter som huvudsakligen ligger i Connecticut men också i viss utsträckning i Connecticut, Massachusetts, Florida, New York, Vermont och Rhode Island. Företaget grundades 2010 och är baserat i Branford, Connecticut.
VD
John L. Villano
Ordförande
John L. Villano
Hemsida
https://www.s...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
0
Sachem Capital Corp
-
Totalt
28 315 930 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

Just nu finns det ingen information att visa
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,02 2,17 2,37 0,99 26,32
AG Mortgage Investment Trust Inc 1,38 1,80 22,25 227,30 358,46
AGNC Investment Corp 0,04 -0,04 -0,79 0,68 14,19
AGNC Investment Corp 0,24 -0,86 -3,36 -1,25 10,27
Acadia Realty Trust 0,27 1,16 12,34 7,06 127,16
Acres Commercial Realty Corp 0,00 -0,39 0,67 2,31 -
Acres Commercial Realty Corp -0,25 -0,51 -0,95 -4,33 -
Acrinova A -0,74 -1,48 1,14 2,69 44,32
Acrinova B 0,00 -1,71 0,00 4,07 -
Aedifica NV 0,17 1,41 1,15 -3,53 30,57
Agat Ejendomme 0,00 0,47 -6,90 1,89 0,47
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-1,99
Soliditet %
35,70
Ändring totalt kapital %
60,52
Kapitalomsättningshast.
8,21
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-