Om bolaget (MENU B)

MenuCard B

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -8,63 %
 • Utv. i dag SEK
  -0,120 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  1,270
 • Högst
  1,310
 • Lägst
  1,270
 • Antal
  3 820
 • Tid
  17:29:53

MenuCard

MenuCard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda vid restaurangbesök i samband med t ex representation. Via appen kan medarbetaren hantera allt som rör restaurangbesöket, från att få inspiration och att boka bord till mobilbetalning med 10 - 30 procents rabatt och en redovisning av besöket som passar in i företagets administrativa system. MenuCard erhåller en transaktionsavgift som baseras på hur mycket restauranggästen spenderar vid besöket och betaltjänsten är godkänd av det danske Finanstilsyn, motsvarigheten till den svenska Finansinspektionen.

VD
Kim Lykke Sommer
Ordförande
Mikael KJaer
Hemsida
www.menucard.dk
Bransch
-
Börsvärde
17 235 092 SEK
MenuCard B
7 566 381 aktier
Totalt
7 566 381 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-02-08
Extra bolagsstämma
2019-02-22
Årsrapport

Tidigare händelser

2018-11-23
Delårsrapport
2018-08-31
Delårsrapport
2018-06-13
Ordinarie utdelning MenuCard B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-13
 • Utdelningsdag: -
2018-06-12
Bolagsstämma
2018-05-25
Delårsrapport
2018-02-22
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
3 578 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 42 000
Summa anläggningstillgångar 42 000
Kassa och bank 1 804 000
Summa omsättningstillgångar 3 536 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 1 958 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 1 619 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-30
 • Vem: Anders Jensen
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,12 %
 • Röstandel: 0,55 %
2018-09-30
 • Vem: Carsten Fensholt
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,50 %
 • Röstandel: 5,21 %
2018-09-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,15 %
 • Röstandel: 0,56 %
2018-09-30
 • Vem: Casper Frimodt
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,51 %
 • Röstandel: 0,39 %
2018-09-30
 • Vem: Hans Engblom
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,04 %
 • Röstandel: 0,53 %
2018-09-30
 • Vem: Investeringsselskabet Artha Optimum A/S
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,67 %
 • Röstandel: 4,33 %
2018-09-30
 • Vem: Ypkendanz Consult ApS
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,17 %
 • Röstandel: 2,57 %
2018-09-30
 • Vem: Ivan03 ApS
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,97 %
 • Röstandel: 5,49 %
2018-09-30
 • Vem: Jimmie Landerman
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,67 %
 • Röstandel: 0,43 %
2018-09-30
 • Vem: 1CT Equity II K/S
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 15,38 %
 • Röstandel: 31,24 %
2018-06-30
 • Vem: Anders Jensen
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,53 %
 • Röstandel: 0,65 %
2018-06-30
 • Vem: 1CT Equity II K/S
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 15,38 %
 • Röstandel: 31,24 %
2018-06-30
 • Vem: Casper Frimodt
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,51 %
 • Röstandel: 0,39 %
2018-06-30
 • Vem: Carsten Fensholt
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,50 %
 • Röstandel: 5,21 %
2018-06-30
 • Vem: Dan Sandberg
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,26 %
 • Röstandel: 0,33 %
2018-06-30
 • Vem: Hans Engblom
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,06 %
 • Röstandel: 0,53 %
2018-06-30
 • Vem: Ivan03 ApS
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,97 %
 • Röstandel: 5,49 %
2018-06-30
 • Vem: Investeringsselskabet Artha Optimum A/S
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,48 %
 • Röstandel: 4,80 %
2018-06-30
 • Vem: Jimmie Landerman
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,44 %
 • Röstandel: 0,37 %
2018-06-30
 • Vem: Ypkendanz Consult ApS
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,17 %
 • Röstandel: 2,57 %
Ägare Kapital % Röster %
1CT Equity II K/S 15,38 31,24
Carsten Fensholt 3,50 5,21
Ivan03 ApS 2,97 5,49
Ypkendanz Consult ApS 2,17 2,57
Avanza Pension 2,15 0,56
Anders Jensen 2,12 0,55
Hans Engblom 2,04 0,53
Investeringsselskabet... 1,67 4,33
Jimmie Landerman 1,67 0,43
Casper Frimodt 1,51 0,39
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-67,15
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
2,18
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
2,18
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
54,72
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-1 417,41
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-1 273,83
Andel utdelad vinst %
-