Om bolaget (MENU B)

MenuCard B

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -0,39 %
 • Utv. i dag SEK
  -0,005 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  1,265
 • Högst
  1,265
 • Lägst
  1,200
 • Antal
  53 300
 • Tid
  17:29:34

MenuCard

MenuCard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda vid restaurangbesök i samband med t ex representation. Via appen kan medarbetaren hantera allt som rör restaurangbesöket, från att få inspiration och att boka bord till mobilbetalning med 10 - 30 procents rabatt och en redovisning av besöket som passar in i företagets administrativa system. MenuCard erhåller en transaktionsavgift som baseras på hur mycket restauranggästen spenderar vid besöket och betaltjänsten är godkänd av det danske Finanstilsyn, motsvarigheten till den svenska Finansinspektionen.

VD
Kim Lykke Sommer
Ordförande
Mikael KJaer
Hemsida
www.menucard.dk
Bransch
-
Börsvärde
14 096 170 SEK
MenuCard B
7 566 381 aktier
Totalt
7 566 381 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2018-08-31
Delårsrapport
2018-11-23
Delårsrapport

Tidigare händelser

2018-06-13
Ordinarie utdelning MenuCard B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-13
 • Utdelningsdag: -
2018-06-12
Bolagsstämma
2018-05-25
Delårsrapport
2018-02-22
Årsrapport
2017-11-24
Delårsrapport
2017-10-05
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: MENU-BTAB
 • Noteringsperiod: 2017-10-05 - 2017-11-23
2017-09-28
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 5:14
 • Betalt/aktie: 2,60
 • Handlas utan rätt: 2017-09-28
 • Tidsperiod: 2017-10-05 - 2017-10-26
 • Likviddag: -
2017-10-05
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: MENU-TRB
 • Noteringsperiod: 2017-10-05 - 2017-10-24
2017-09-25
Extra bolagsstämma
2017-08-25
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2017-12-31
 • Vem: Anders Jensen
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,80 %
 • Röstandel: 0,98 %
2017-12-31
 • Vem: Cardiopharma Aps
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,06 %
 • Röstandel: 0,27 %
2017-12-31
 • Vem: Fensholt Carsten
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,50 %
 • Röstandel: 5,21 %
2017-12-31
 • Vem: Hans Engblom
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,97 %
 • Röstandel: 0,51 %
2017-12-31
 • Vem: Inv.Selskabet Artha Max A/S
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,67 %
 • Röstandel: 1,06 %
2017-12-31
 • Vem: Investeringsselskabet Artha Optimum A/S
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,48 %
 • Röstandel: 4,80 %
2017-12-31
 • Vem: Ivan03 Aps
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,97 %
 • Röstandel: 5,49 %
2017-12-31
 • Vem: Peter Nilsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,04 %
 • Röstandel: 0,27 %
2017-12-31
 • Vem: Venture Kapital Aps
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,22 %
 • Röstandel: 2,33 %
2017-12-31
 • Vem: Ypkendanz Consult Aps
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,17 %
 • Röstandel: 2,57 %
Ägare Kapital % Röster %
Anders Jensen 3,80 0,98
Fensholt Carsten 3,50 5,21
Investeringsselskabet... 3,48 4,80
Ivan03 Aps 2,97 5,49
Ypkendanz Consult Aps 2,17 2,57
Hans Engblom 1,97 0,51
Inv.Selskabet Artha Ma... 1,67 1,06
Venture Kapital Aps 1,22 2,33
Cardiopharma Aps 1,06 0,27
Peter Nilsson 1,04 0,27
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-67,15
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
2,18
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
2,18
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
54,72
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-1 417,41
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-1 273,83
Andel utdelad vinst %
-