Om bolaget (MENU B)

MenuCard B

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -8,82 %
 • Utv. i dag SEK
  -0,090 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,930
 • Högst
  1,040
 • Lägst
  0,930
 • Antal
  16 524
 • Tid
  17:29:46

MenuCard

MenuCard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda vid restaurangbesök i samband med t ex representation. Via appen kan medarbetaren hantera allt som rör restaurangbesöket, från att få inspiration och att boka bord till mobilbetalning med 10 - 30 procents rabatt och en redovisning av besöket som passar in i företagets administrativa system. MenuCard erhåller en transaktionsavgift som baseras på hur mycket restauranggästen spenderar vid besöket och betaltjänsten är godkänd av det danske Finanstilsyn, motsvarigheten till den svenska Finansinspektionen.

VD
Kim Lykke Sommer
Ordförande
Mikael KJaer
Hemsida
www.menucard.dk
Bransch
-
Börsvärde
11 321 333 SEK
MenuCard B
7 566 381 aktier
Totalt
7 566 381 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2018-11-23
Delårsrapport

Tidigare händelser

2018-08-31
Delårsrapport
2018-06-13
Ordinarie utdelning MenuCard B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-13
 • Utdelningsdag: -
2018-06-12
Bolagsstämma
2018-05-25
Delårsrapport
2018-02-22
Årsrapport
2017-11-24
Delårsrapport
2017-10-05
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: MENU-BTAB
 • Noteringsperiod: 2017-10-05 - 2017-11-23
2017-09-28
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 5:14
 • Betalt/aktie: 2,60
 • Handlas utan rätt: 2017-09-28
 • Tidsperiod: 2017-10-05 - 2017-10-26
 • Likviddag: -
2017-10-05
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: MENU-TRB
 • Noteringsperiod: 2017-10-05 - 2017-10-24
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Casper Frimodt
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,51 %
 • Röstandel: 0,39 %
2018-06-30
 • Vem: 1CT Equity II K/S
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 15,38 %
 • Röstandel: 31,24 %
2018-06-30
 • Vem: Carsten Fensholt
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,50 %
 • Röstandel: 5,21 %
2018-06-30
 • Vem: Anders Jensen
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,53 %
 • Röstandel: 0,65 %
2018-06-30
 • Vem: Dan Sandberg
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,26 %
 • Röstandel: 0,33 %
2018-06-30
 • Vem: Hans Engblom
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,06 %
 • Röstandel: 0,53 %
2018-06-30
 • Vem: Investeringsselskabet Artha Optimum A/S
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,48 %
 • Röstandel: 4,80 %
2018-06-30
 • Vem: Ivan03 ApS
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,97 %
 • Röstandel: 5,49 %
2018-06-30
 • Vem: Ypkendanz Consult ApS
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,17 %
 • Röstandel: 2,57 %
2018-06-30
 • Vem: Jimmie Landerman
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,44 %
 • Röstandel: 0,37 %
2017-12-31
 • Vem: Anders Jensen
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,80 %
 • Röstandel: 0,98 %
2017-12-31
 • Vem: Cardiopharma Aps
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,06 %
 • Röstandel: 0,27 %
2017-12-31
 • Vem: Fensholt Carsten
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,50 %
 • Röstandel: 5,21 %
2017-12-31
 • Vem: Ivan03 Aps
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,97 %
 • Röstandel: 5,49 %
2017-12-31
 • Vem: Hans Engblom
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,97 %
 • Röstandel: 0,51 %
2017-12-31
 • Vem: Investeringsselskabet Artha Optimum A/S
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,48 %
 • Röstandel: 4,80 %
2017-12-31
 • Vem: Inv.Selskabet Artha Max A/S
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,67 %
 • Röstandel: 1,06 %
2017-12-31
 • Vem: Peter Nilsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,04 %
 • Röstandel: 0,27 %
2017-12-31
 • Vem: Venture Kapital Aps
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,22 %
 • Röstandel: 2,33 %
2017-12-31
 • Vem: Ypkendanz Consult Aps
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,17 %
 • Röstandel: 2,57 %
Ägare Kapital % Röster %
1CT Equity II K/S 15,38 31,24
Carsten Fensholt 3,50 5,21
Investeringsselskabet... 3,48 4,80
Ivan03 ApS 2,97 5,49
Anders Jensen 2,53 0,65
Ypkendanz Consult ApS 2,17 2,57
Hans Engblom 2,06 0,53
Casper Frimodt 1,51 0,39
Jimmie Landerman 1,44 0,37
Dan Sandberg 1,26 0,33
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-67,15
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
2,18
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
2,18
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
54,72
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-1 417,41
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-1 273,83
Andel utdelad vinst %
-