• Idag har marknaderna i USA stängt på grund av helgdag.

Om bolaget (MULT)

MultiDocker Cargo Handling

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +2,40 %
 • Utv. idag SEK
  +0,003 SEK
 • Köp
  0,120
 • Sälj
  0,128
 • Senast
  0,128
 • Högst
  0,128
 • Lägst
  0,121
 • Antal
  24 207
 • Tid
  11:43:05

Multidocker Cargo

VD
Maria Bogren
Ordförande
Lars Sjödahl
Hemsida
www.multidock...
Bransch
-
Börsvärde
25 142 274 SEK
MultiDocker Cargo Handling
201 138 193 aktier
Totalt
201 138 193 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-06-05
Bolagsstämma
2019-06-07
Ordinarie utdelning MultiDocker Cargo Handling
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-07
 • Utdelningsdag: -

Tidigare händelser

2019-05-03
Bolagsstämma
2018-04-05
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: MULT-MTF-BT
 • Noteringsperiod: 2018-04-05 - 2018-06-26
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-