Om bolaget (MULT)

MultiDocker Cargo Handling

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +6,15 %
 • Utv. idag SEK
  +0,004 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,069
 • Högst
  0,076
 • Lägst
  0,069
 • Antal
  908 455
 • Tid
  17:29:31

MultiDocker Cargo Handling

MultiDocker Cargo Handling utvecklar, producerar och säljer materialhanteringsmaskiner som används i hamnar och terminaler. Maskinerna byggs på CAT-komponenter, Caterpillar, och är tillgängliga i flera olika format, med eller utan larvfötter, på räls eller hjul. Genom samarbete med Caterpillar innehas en flexibel möjlighet till ett brett servicenätverk. Största delen av verksamheten bedrivs inom Europa. Huvudkontoret är beläget i Norrköping.
VD
Maria Bogren
Ordförande
Percy Österström
Hemsida
http://multid...
Bransch
-
Börsvärde
24 773 984 SEK
MultiDocker Cargo Handling
381 138 229 aktier
Totalt
381 138 229 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-11-15
Delårsrapport
2020-02-14
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-08-23
Delårsrapport
2019-06-17
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: MULT-BT
 • Noteringsperiod: 2019-06-17 - 2019-08-14
2019-07-31
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 0,12
 • Handlas utan rätt: 2019-07-31
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-07-23
Händelse: Nedskrivning fondemission
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2019-07-23
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-07-08
Extra bolagsstämma
2019-06-12
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:1
 • Betalt/aktie: 0,12
 • Handlas utan rätt: 2019-06-12
 • Tidsperiod: 2019-06-17 - 2019-07-01
 • Likviddag: -
2019-06-17
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: MULT-TR
 • Noteringsperiod: 2019-06-17 - 2019-06-27
2019-06-05
Bolagsstämma
2019-05-17
Delårsrapport
2019-04-15
Ordinarie utdelning MultiDocker Cargo Handling
 • Utdelning/aktie: 0,0000 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-15
 • Utdelningsdag: -
2019-02-15
Årsrapport
2018-11-02
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Skärgårdshavet 29,10 29,10
Meus Liberi Tripudium 17,80 17,80
Avanza Pension 6,40 6,40
Nordnet Pensionsförsäk... 2,30 2,30
EKKG Stockholm 1,10 1,10
Daniel Åberg 0,80 0,80
Ola Persson 0,80 0,80
Markku Piippo 0,60 0,60
Mats Johansson 0,60 0,60
Anders Rolf 0,50 0,50
Datum för årsredovisning
2019-08-23
Räntetäckningsgrad
-6,43
Räntabilitet eget kapital %
-414,00
Balanslikviditet
0,81
Räntabilitet totalt kapital %
-26,00
Kassalikviditet
0,57
Ändring eget kapital %
-76,00
Soliditet %
6,00
Ändring totalt kapital %
0,25
Kapitalomsättningshast.
0,97
Bruttomarginal %
17,00
Varulagrets oms. hast.
0,21
Rörelsemarginal %
-24,00
Kundfordringar oms. hast.
0,08
Nettomarginal %
-27,00
Andel utdelad vinst %
-