Om bolaget (MULT)

MultiDocker Cargo Handling

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -7,87 %
 • Utv. idag SEK
  -0,010 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,117
 • Högst
  0,127
 • Lägst
  0,113
 • Antal
  494 587
 • Tid
  17:29:34

MultiDocker Cargo Handling

MultiDocker Cargo Handling utvecklar, producerar och säljer materialhanteringsmaskiner som används i hamnar och terminaler. Maskinerna byggs på CAT-komponenter, Caterpillar, och är tillgängliga i flera olika format, med eller utan larvfötter, på räls eller hjul. Genom samarbete med Caterpillar innehas en flexibel möjlighet till ett brett servicenätverk. Största delen av verksamheten bedrivs inom Europa. Huvudkontoret är beläget i Norrköping.
VD
Maria Bogren
Ordförande
Lars Sjödahl
Hemsida
http://multid...
Bransch
-
Börsvärde
48 404 555 SEK
MultiDocker Cargo Handling
201 138 193 aktier
Totalt
201 138 193 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-23
Delårsrapport
2019-11-15
Delårsrapport
2020-02-14
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-07-08
Extra bolagsstämma
2019-06-12
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:1
 • Betalt/aktie: 0,12
 • Handlas utan rätt: 2019-06-12
 • Tidsperiod: 2019-06-17 - 2019-07-01
 • Likviddag: -
2019-06-17
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: MULT-TR
 • Noteringsperiod: 2019-06-17 - 2019-06-27
2019-06-17
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: MULT-BT
 • Noteringsperiod: 2019-06-17 - -
2019-06-05
Bolagsstämma
2019-05-17
Delårsrapport
2019-04-15
Ordinarie utdelning MultiDocker Cargo Handling
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-15
 • Utdelningsdag: -
2019-02-15
Årsrapport
2018-11-02
Delårsrapport
2018-08-24
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-05-17
Räntetäckningsgrad
-4,17
Räntabilitet eget kapital %
-1,78
Balanslikviditet
0,87
Räntabilitet totalt kapital %
-0,28
Kassalikviditet
0,66
Ändring eget kapital %
-0,07
Soliditet %
0,13
Ändring totalt kapital %
0,20
Kapitalomsättningshast.
1,48
Bruttomarginal %
0,16
Varulagrets oms. hast.
0,11
Rörelsemarginal %
-0,16
Kundfordringar oms. hast.
0,08
Nettomarginal %
-0,19
Andel utdelad vinst %
-