Om bolaget (ACOU)

AcouSort

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +3,96 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,39 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  10,24
 • Högst
  11,30
 • Lägst
  9,80
 • Antal
  321 703
 • Tid
  17:29:49

AcouSort

AcouSort är ett teknologiföretag inriktat mot biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Teknologin som AcouSorts produkter baseras på har ett antal fördelar jämfört med centrifugering som är den i dagsläget vedertagna metoden.

VD
Torsten Freltoft
Ordförande
Martin Linde
Hemsida
www.acousort.com
Bransch
-
Börsvärde
102 570 659 SEK
AcouSort
10 016 666 aktier
Totalt
10 016 666 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2018-08-23
Delårsrapport
2018-11-22
Delårsrapport

Tidigare händelser

2018-06-14
Ordinarie utdelning AcouSort
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-14
 • Utdelningsdag: -
2018-06-13
Bolagsstämma
2018-04-04
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ACOU-BTA
 • Noteringsperiod: 2018-04-04 - 2018-05-21
2018-05-16
Delårsrapport
2018-03-28
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:3
 • Betalt/aktie: 9,00
 • Handlas utan rätt: 2018-03-28
 • Tidsperiod: 2018-04-04 - 2018-04-18
 • Likviddag: -
2018-04-04
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ACOU-TR
 • Noteringsperiod: 2018-04-04 - 2018-04-16
2018-03-21
Extra bolagsstämma
2018-02-28
Årsrapport
2017-11-24
Delårsrapport
2017-08-25
Delårsrapport
2017-06-19
Ordinarie utdelning AcouSort
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2017-06-19
 • Utdelningsdag: -
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
12 039 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 11 000 000
Summa anläggningstillgångar 11 000 000
Kassa och bank 461 000
Summa omsättningstillgångar 1 039 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 9 955 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 2 084 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2017-12-31
 • Vem: Martin Linde
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,67 %
 • Röstandel: 3,67 %
2017-12-31
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,20 %
 • Röstandel: 3,20 %
2017-12-31
 • Vem: LU Holding AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,56 %
 • Röstandel: 9,56 %
2017-12-31
 • Vem: Johan Nilsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,04 %
 • Röstandel: 5,04 %
2017-12-31
 • Vem: Mikael Evander
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,43 %
 • Röstandel: 1,43 %
2017-12-31
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,30 %
 • Röstandel: 3,30 %
2017-12-31
 • Vem: Per Augustsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,43 %
 • Röstandel: 1,43 %
2017-12-31
 • Vem: Stefan Scheding
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 11,19 %
 • Röstandel: 11,19 %
2017-12-31
 • Vem: Thomas Laurell
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 14,34 %
 • Röstandel: 14,34 %
2017-12-31
 • Vem: Torsten Freltoft
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 11,01 %
 • Röstandel: 11,01 %
2017-06-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,56 %
 • Röstandel: 7,56 %
2017-06-30
 • Vem: LU Holding AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,56 %
 • Röstandel: 9,56 %
2017-06-30
 • Vem: Sparekassen Kronjylland
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 11,01 %
 • Röstandel: 11,01 %
2017-06-30
 • Vem: Stefan Scheding
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 11,19 %
 • Röstandel: 11,19 %
2017-06-30
 • Vem: Thomas Laurell
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 14,34 %
 • Röstandel: 14,34 %
Ägare Kapital % Röster %
Thomas Laurell 14,34 14,34
Stefan Scheding 11,19 11,19
Torsten Freltoft 11,01 11,01
LU Holding AB 9,56 9,56
Johan Nilsson 5,04 5,04
Martin Linde 3,67 3,67
Nordnet Pensionsförsäk... 3,30 3,30
Avanza Pension 3,20 3,20
Mikael Evander 1,43 1,43
Per Augustsson 1,43 1,43
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-87,76
Balanslikviditet
4,20
Räntabilitet totalt kapital %
-71,49
Kassalikviditet
3,21
Ändring eget kapital %
-60,99
Soliditet %
78,49
Ändring totalt kapital %
-58,91
Kapitalomsättningshast.
0,31
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
2,46
Rörelsemarginal %
-234,08
Kundfordringar oms. hast.
7,65
Nettomarginal %
-234,08
Andel utdelad vinst %
-