Om bolaget (ACOU)

AcouSort

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  7,94
 • Sälj
  8,00
 • Senast
  8,00
 • Högst
  8,00
 • Lägst
  8,00
 • Antal
  800
 • Tid
  12:55:55

AcouSort

AcouSort är ett teknologiföretag inriktat mot biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Teknologin som AcouSorts produkter baseras på har ett antal fördelar jämfört med centrifugering som är den i dagsläget vedertagna metoden.

VD
Torsten Freltoft
Ordförande
Martin Linde
Hemsida
www.acousort.com
Bransch
-
Börsvärde
80 133 328 SEK
AcouSort
10 016 666 aktier
Totalt
10 016 666 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-05-22
Delårsrapport
2019-06-17
Bolagsstämma
2019-06-18
Ordinarie utdelning AcouSort
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-18
 • Utdelningsdag: -
2019-08-21
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-02-27
Årsrapport
2018-11-22
Delårsrapport
2018-08-23
Delårsrapport
2018-06-14
Ordinarie utdelning AcouSort
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-14
 • Utdelningsdag: -
2018-06-13
Bolagsstämma
2018-04-04
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ACOU-BTA
 • Noteringsperiod: 2018-04-04 - 2018-05-21
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
4 947 000
Immateriella anläggningstillgångar 360 000
Materiella anläggningstillgångar 118 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 478 000
Kassa och bank 2 442 000
Summa omsättningstillgångar 4 469 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 3 883 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 1 064 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,08 %
 • Röstandel: 4,08 %
2018-09-30
 • Vem: Cormac Invest AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,90 %
 • Röstandel: 4,90 %
2018-09-30
 • Vem: Martin Linde
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,95 %
 • Röstandel: 2,95 %
2018-09-30
 • Vem: Johan Nilsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,81 %
 • Röstandel: 3,81 %
2018-09-30
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,17 %
 • Röstandel: 6,17 %
2018-09-30
 • Vem: LU Holding AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,35 %
 • Röstandel: 3,35 %
2018-09-30
 • Vem: Lars Svensson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,00 %
 • Röstandel: 3,00 %
2018-09-30
 • Vem: Thomas Laurell
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,76 %
 • Röstandel: 10,76 %
2018-09-30
 • Vem: Stefan Scheding
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,68 %
 • Röstandel: 8,68 %
2018-09-30
 • Vem: Torsten Freltoft
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,48 %
 • Röstandel: 8,48 %
Ägare Kapital % Röster %
Thomas Laurell 10,76 10,76
Stefan Scheding 8,68 8,68
Torsten Freltoft 8,48 8,48
Nordnet Pensionsförsäk... 6,17 6,17
Cormac Invest AB 4,90 4,90
Avanza Pension 4,08 4,08
Johan Nilsson 3,81 3,81
LU Holding AB 3,35 3,35
Lars Svensson 3,00 3,00
Martin Linde 2,95 2,95
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-92,08
Balanslikviditet
9,05
Räntabilitet totalt kapital %
-80,05
Kassalikviditet
8,56
Ändring eget kapital %
301,21
Soliditet %
89,33
Ändring totalt kapital %
252,52
Kapitalomsättningshast.
0,12
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
1,48
Rörelsemarginal %
-655,30
Kundfordringar oms. hast.
27,38
Nettomarginal %
-654,49
Andel utdelad vinst %
-