Om bolaget (TPVG)

Triplepoint Venture Growth BDC Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,91 %
 • Utv. idag USD
  +0,14 USD
 • Köp
  14,06
 • Sälj
  15,78
 • Senast
  15,57
 • Högst
  15,66
 • Lägst
  15,44
 • Antal
  136 910
 • Tid
  22:00:04

TriplePoint Venture Growth

TriplePoint Venture Growth är en closed-end värdepappersfond varmed menas en fond med ett fast antal andelar som alltid har ett förutbestämt datum då fondens andelar kommer att lösas in mot värdet av sina andelar. Investeringarna görs främst inom teknik och life science bolag.
VD
James P. Labe
Ordförande
James P. Labe
Hemsida
https://inves...
Bransch
Finans
Börsvärde
476 508 719 USD
Triplepoint Venture Growth BDC Corp
30 881 965 aktier
Totalt
30 881 965 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-05-13
Bolagsstämma

Tidigare händelser

2021-03-12
Ordinarie utdelning Triplepoint Venture Growth BDC Corp
 • Utdelning/aktie: 0,36 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-12
 • Utdelningsdag: 2021-03-31
2021-03-03
Årsrapport
2020-12-30
Bonusutdelning Triplepoint Venture Growth BDC Corp
 • Utdelning/aktie: 0,10 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-30
 • Utdelningsdag: 2021-01-13
2020-11-25
Ordinarie utdelning Triplepoint Venture Growth BDC Corp
 • Utdelning/aktie: 0,36 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-11-25
 • Utdelningsdag: 2020-12-14
2020-11-05
Delårsrapport
2020-08-28
Ordinarie utdelning Triplepoint Venture Growth BDC Corp
 • Utdelning/aktie: 0,36 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-08-28
 • Utdelningsdag: 2020-09-15
2020-08-05
Delårsrapport
2020-06-15
Ordinarie utdelning Triplepoint Venture Growth BDC Corp
 • Utdelning/aktie: 0,36 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-06-15
 • Utdelningsdag: 2020-06-30
2020-05-06
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,45 2,62 5,91 15,44 50,15
180 Degree Capital Corp -1,20 3,35 0,82 16,51 82,96
1st Constitution Bancorp 2,60 2,48 -13,56 5,95 39,69
1st Source Corp 0,70 -0,86 -3,20 11,09 34,12
360 DigiTech Inc -1,05 3,15 4,70 104,32 255,70
49 North Resources Inc 7,69 16,67 -6,67 -39,13 133,33
A-Mark Precious Metals Inc -0,26 9,35 23,80 36,70 194,97
ABG Sundal Collier Holding 2,53 6,63 10,02 40,51 166,57
ABN Amro Bank NV 1,30 1,58 -1,82 17,96 33,89
Aareal Bank AG -0,49 1,15 9,25 19,75 47,51
Aberdeen International Inc -10,71 -18,03 -32,43 78,57 614,29
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-