Om bolaget (TPVG)

Triplepoint Venture Growth BDC Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +2,59 %
 • Utv. idag USD
  +0,33 USD
 • Köp
  13,07
 • Sälj
  13,09
 • Senast
  13,07
 • Högst
  13,12
 • Lägst
  12,74
 • Antal
  140 348
 • Tid
  21:51:39

TriplePoint Venture Growth

TriplePoint Venture Growth är en closed-end värdepappersfond vilket är en fond med ett fast antal andelar som alltid har ett förutbestämt datum då fondens andelar kommer att lösas in mot värdet av sina andelar. Investeringarna görs främst inom teknik och life science bolag.
VD
James Labe
Ordförande
James Labe
Hemsida
https://inves...
Bransch
Finans
Börsvärde
395 405 290 USD
Triplepoint Venture Growth BDC Corp
31 036 522 aktier
Totalt
31 036 522 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2022-06-15
Ordinarie utdelning Triplepoint Venture Growth BDC Corp
 • Utdelning/aktie: 0,36 USD
 • Handlas utan utdelning: 2022-06-15
 • Utdelningsdag: 2022-06-30
2022-05-04
Delårsrapport
2022-04-28
Bolagsstämma
2022-03-14
Ordinarie utdelning Triplepoint Venture Growth BDC Corp
 • Utdelning/aktie: 0,36 USD
 • Handlas utan utdelning: 2022-03-14
 • Utdelningsdag: 2022-03-31
2022-03-03
Årsrapport
2021-11-29
Ordinarie utdelning Triplepoint Venture Growth BDC Corp
 • Utdelning/aktie: 0,36 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-11-29
 • Utdelningsdag: 2021-12-15
2021-11-03
Delårsrapport
2021-08-30
Ordinarie utdelning Triplepoint Venture Growth BDC Corp
 • Utdelning/aktie: 0,36 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-08-30
 • Utdelningsdag: 2021-09-15
2021-08-04
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,17 0,56 -8,10 -11,50 -17,50
180 Degree Capital Corp -0,98 -1,63 -3,97 -10,90 -24,75
1st Source Corp 1,45 -1,14 -1,87 -0,54 -1,01
26 Capital Acquisition Corp 0,20 -0,20 -0,41 -0,51 1,34
360 DigiTech Inc -0,06 0,29 15,65 8,81 -55,37
49 North Resources Inc 0,00 -16,67 0,00 -28,57 -54,55
A-Mark Precious Metals Inc 0,34 -3,46 -11,29 -19,16 38,77
ABG Acquisition I Corp 0,00 -0,20 0,10 -0,20 -0,10
ABG Sundal Collier Holding 0,17 -3,91 -15,11 -31,55 -41,47
Aareal Bank AG 0,03 -0,28 -10,82 -1,51 47,08
Aberdeen International Inc 0,00 -5,88 -11,11 -33,33 -71,93
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-03-03
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
15,81
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
5,16
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
58,58
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
13,14
Bruttomarginal %
100,00
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
70,49
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
39,31
Andel utdelad vinst %
124,14