Om bolaget (AAC)

ÅAC Microtec

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,12 %
 • Utv. idag SEK
  -0,050 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  4,400
 • Högst
  4,500
 • Lägst
  4,300
 • Antal
  459 584
 • Tid
  17:29:45

ÅAC Microtec

ÅAC Microtec är ett teknikbolag. Idag utvecklar bolaget högteknologikomponenter till små satelliter. Bolagets produkter inkluderar exempelvis datahanteringssystem, kraftenhet och massminne för satellitmoduler. Kunderna återfinns bland myndigheter, försvar och övriga teknikbolag. Bolaget har verksamhet främst inom Europa och Nordamerika, med huvudkontor i Uppsala.
VD
Luis Gomes
Ordförande
Rolf Hallencreutz
Hemsida
http://invest...
Bransch
Teknik
Börsvärde
428 124 527 SEK
ÅAC Microtec
96 207 759 aktier
Totalt
96 207 759 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-22
Delårsrapport
2019-11-21
Delårsrapport
2020-02-20
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-05-20
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: AAC-BTA
 • Noteringsperiod: 2019-05-20 - 2019-06-27
2019-05-14
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 2:5
 • Betalt/aktie: 3,00
 • Handlas utan rätt: 2019-05-14
 • Tidsperiod: 2019-05-20 - 2019-06-03
 • Likviddag: -
2019-05-20
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: AAC-TR
 • Noteringsperiod: 2019-05-20 - 2019-05-29
2019-05-24
Ordinarie utdelning ÅAC Microtec
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-24
 • Utdelningsdag: -
2019-05-23
Bolagsstämma
2019-05-08
Delårsrapport
2019-05-08
Extra bolagsstämma
2019-03-27
Listbyte
 • Värdepapper: ÅAC Microtec
 • Avnoteras från: SSE First North Aktier
 • Avnoteras: 2019-03-26
 • Noteras på: SSE First North Premier
 • Noteras: 2019-03-27
2019-02-21
Årsrapport
2018-11-22
Delårsrapport
2018-08-23
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 2,89 -3,86 -3,71 -5,75
01 Communique Laboratory Inc 0,00 4,55 0,00 4,55 21,05
21Vianet Group Inc -2,70 10,04 6,03 -14,19 -28,14
24SevenOffice 3,65 -2,50 2,97 3,31 100,00
2U Inc 1,79 19,92 -52,15 -53,65 -76,87
3D Systems Corp 0,58 2,37 -20,82 -20,73 -67,99
58.com Inc 2,30 8,84 -1,19 -3,14 -22,17
5th Planet Games 8,76 7,84 -11,49 -2,53 -69,20
8x8 Inc 2,53 2,28 1,99 6,56 12,12
A10 Networks Inc 0,84 1,56 -5,16 12,21 3,76
Ability Inc -5,50 0,80 -29,22 -52,39 -86,07
Ägare Kapital % Röster %
UBS WM Uk Clients Hold... 22,60 22,60
Fouriertransform AB 14,40 14,40
SIX SIS AG, W8IMY 12,90 12,90
RP Ventures AB 3,90 3,90
Avanza Pension 3,30 3,30
Datum för årsredovisning
2019-05-08
Räntetäckningsgrad
-66,10
Räntabilitet eget kapital %
-10,00
Balanslikviditet
1,39
Räntabilitet totalt kapital %
-8,00
Kassalikviditet
1,09
Ändring eget kapital %
-8,00
Soliditet %
88,00
Ändring totalt kapital %
-0,03
Kapitalomsättningshast.
0,16
Bruttomarginal %
74,00
Varulagrets oms. hast.
0,13
Rörelsemarginal %
-53,00
Kundfordringar oms. hast.
0,09
Nettomarginal %
-52,00
Andel utdelad vinst %
-