Om bolaget (AEDb)

Aedifica SA

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,38 %
 • Utv. idag EUR
  -0,40 EUR
 • Köp
  104,40
 • Sälj
  104,60
 • Senast
  104,40
 • Högst
  106,00
 • Lägst
  104,40
 • Antal
  7 855
 • Tid
  12:40:23

Aedifica

Aedifica är ett fastighetsbolag. Bolaget fokuserar främst på äldreboenden, men bedriver även fastighetsförvaltning inom hotell och lägenhetsbostäder. Fastighetsportföljen och affärsidéns fokus är främst på bostäder och bostadshus i centrum utav städer. Verksamheten är i huvudsak koncentrerad på den europeiska marknaden. Bolaget har sitt huvudkontor i Belgien.
VD
Stefaan Gielens
Ordförande
Serge Wibaut
Hemsida
https://www.a...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
2 578 201 358 EUR
Aedifica SA
24 601 158 aktier
Totalt
24 601 158 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-10-22
Bolagsstämma
2019-10-28
Ordinarie utdelning Aedifica SA
 • Utdelning/aktie: 0,42 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-28
 • Utdelningsdag: 2019-10-30
2019-10-28
Bonusutdelning Aedifica SA
 • Utdelning/aktie: 2,8 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-28
 • Utdelningsdag: 2019-10-30
2019-12-31
Delårsrapport

Tidigare händelser

2018-10-29
Ordinarie utdelning Aedifica SA
 • Utdelning/aktie: 2,5 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2018-10-29
 • Utdelningsdag: 2018-11-20
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,41 0,63 7,99 3,07 1,93
AG Mortgage Investment Trust Inc -0,13 -0,13 -1,20 -3,52 -15,07
AGNC Investment Corp 0,76 1,47 -2,76 -6,09 -15,08
Acadia Realty Trust 0,07 -1,90 2,34 -1,08 1,43
Acrinova 0,46 10,55 22,56 21,08 69,23
Adapteo 2,91 1,49 9,68 - -
Agat Ejendomme 0,00 5,16 9,55 -8,71 -38,63
Agree Realty Corp -0,08 1,22 -0,25 6,37 37,20
Akelius Residential Pref -0,29 -1,28 -0,72 -0,43 1,61
Alexander & Baldwin Inc -0,04 -0,72 5,98 3,44 7,08
Alexander's Inc -1,35 -7,16 -4,82 -10,17 0,64
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
10,00
Balanslikviditet
0,37
Räntabilitet totalt kapital %
4,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
53,00
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
0,05
Bruttomarginal %
96,00
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
102,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
82,00
Andel utdelad vinst %
53,00