Om bolaget (AEDb)

Aedifica SA

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag EUR
  +0,00 EUR
 • Köp
  100,90
 • Sälj
  101,00
 • Senast
  101,00
 • Högst
  101,90
 • Lägst
  101,00
 • Antal
  9 384
 • Tid
  11:42:55

Aedifica

Aedifica är ett fastighetsbolag. Bolaget fokuserar främst på äldreboenden, men bedriver även fastighetsförvaltning inom hotell och lägenhetsbostäder. Fastighetsportföljen och affärsidéns fokus är främst på bostäder och bostadshus i centrum utav städer. Verksamheten är i huvudsak koncentrerad på den europeiska marknaden. Bolaget har sitt huvudkontor i Belgien.
VD
Stefaan Gielens
Ordförande
Serge Wibaut
Hemsida
https://aedif...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
3 341 743 772 EUR
Aedifica SA
33 086 572 aktier
Totalt
33 086 572 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-05-14
Bonusutdelning Aedifica SA
 • Utdelning/aktie: 0,57 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-14
 • Utdelningsdag: 2021-05-18
2021-08-11
Delårsrapport
2021-11-10
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-05-12
Delårsrapport
2021-05-11
Bolagsstämma
2021-02-24
Årsrapport
2020-10-27
Bolagsstämma
2020-10-05
Bonusutdelning Aedifica SA
 • Utdelning/aktie: 0,52 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2020-10-05
 • Utdelningsdag: 2020-10-07
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,96 -0,88 -0,06 9,98 50,82
AG Mortgage Investment Trust Inc 5,38 -4,39 0,00 4,53 77,38
AGNC Investment Corp 1,13 -1,59 1,64 1,81 18,18
AGNC Investment Corp 0,93 -0,67 0,36 2,37 17,91
Acadia Realty Trust 3,05 -4,65 6,84 16,73 96,71
Acres Commercial Realty Corp 1,29 0,04 2,61 - -
Acres Commercial Realty Corp 1,42 -9,26 -7,62 - -
Acrinova A -0,35 -2,74 6,77 30,28 55,19
Acrinova B -0,41 -10,58 -7,06 - -
Adapteo 5,03 -7,81 -6,54 14,32 69,42
Agat Ejendomme 1,33 0,00 -0,52 4,95 -8,17
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-02-24
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
8,07
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
3,47
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
16,88
Soliditet %
46,30
Ändring totalt kapital %
51,25
Kapitalomsättningshast.
4,68
Bruttomarginal %
93,48
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
79,92
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
74,11
Andel utdelad vinst %
71,60