Om bolaget (EDGE)

Edgeware

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,89 %
 • Utv. idag SEK
  +0,05 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  5,65
 • Högst
  5,70
 • Lägst
  5,51
 • Antal
  31 462
 • Tid
  17:29:39

Edgeware

Edgeware är ett IT-bolag. Bolaget levererar hård- och mjukvara via IP nätverk som distribueras till kundernas TV. Med en ökad efterfrågan att kunna se TV program när och var kunden vill, samt att kunna pausa och spola tillbaka program, har Edgeware tagit fram en teknik där detta är möjligt med hänsyn till hastighet, kvalité och nätverkskostnad. Bolaget grundades under 2005 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
VD
Karl Thedéen
Ordförande
Michael Ruffolo
Hemsida
https://corpo...
Bransch
Teknik
Börsvärde
173 209 444 SEK
Edgeware
30 043 008 aktier
Totalt
30 930 258 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2020-01-24
Årsrapport
2020-04-28
Bolagsstämma

Tidigare händelser

2019-10-24
Delårsrapport
2019-07-19
Delårsrapport
2019-04-25
Delårsrapport
2019-04-12
Ordinarie utdelning Edgeware
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-12
 • Utdelningsdag: -
2019-04-11
Bolagsstämma
2019-02-01
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-09-16
 • Vem: Swedbank Robur Fonder AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,90 %
 • Röstandel: 4,90 %
2019-03-26
 • Vem: Rickard Blomqvist
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,31 %
 • Röstandel: 5,31 %
2018-12-17
 • Vem: Creandum I Annex Fund AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,75 %
 • Röstandel: 8,75 %

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,35 1,04 -1,87 5,46 16,56
01 Communique Laboratory Inc 0,00 -11,11 -23,81 -27,27 14,29
21Vianet Group Inc 0,84 2,99 -11,81 -15,22 -23,31
24SevenOffice -0,28 5,41 -3,04 31,46 104,07
3D Systems Corp 1,04 3,68 -7,23 2,71 -24,55
8x8 Inc -2,92 -4,90 -13,82 -24,48 -11,57
9F Inc 9,17 -2,86 -13,45 -3,94 -
A10 Networks Inc 1,26 2,55 -10,31 -16,25 0,16
AAC Clyde Space -4,16 -5,98 9,38 29,37 25,76
Ability Inc -5,39 2,41 46,12 -8,77 -76,25
Absolicon 1,09 1,46 -2,46 3,73 5,30
Ägare Kapital % Röster %
Amadeus III 23,10 23,10
Nordea Fonder 9,40 9,40
Creandum KB 8,80 8,80
Volador AB 7,70 7,70
Swedbank Robur Funds 4,80 4,80
AMF 4,40 4,40
ÖstVäst Capital Manage... 3,60 3,60
Catella Fonder 3,10 3,10
Aktia Asset Management 2,80 2,80
Öhman Funds 2,30 2,30
Datum för årsredovisning
2019-10-24
Räntetäckningsgrad
-3,24
Räntabilitet eget kapital %
-5,00
Balanslikviditet
3,76
Räntabilitet totalt kapital %
-4,00
Kassalikviditet
3,47
Ändring eget kapital %
-4,00
Soliditet %
77,00
Ändring totalt kapital %
-0,03
Kapitalomsättningshast.
0,73
Bruttomarginal %
69,00
Varulagrets oms. hast.
0,08
Rörelsemarginal %
-5,00
Kundfordringar oms. hast.
0,17
Nettomarginal %
-5,00
Andel utdelad vinst %
-