Om bolaget (EDGE)

Edgeware

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,76 %
 • Utv. idag SEK
  +0,13 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  7,50
 • Högst
  7,50
 • Lägst
  7,20
 • Antal
  88 120
 • Tid
  17:29:43

Edgeware

Edgeware levererar hård- och mjukvara via IP nätverk som distribueras till kundens TV. Med en ökad efterfrågan att kunna se TV program när och var kunden vill, samt att kunna pausa och spola tillbaka program, har Edgeware tagit fram en teknik där detta är möjligt med hänsyn till hastighet, kvalité och nätverkskostnad. Bolaget grundades under 2005 och har sitt huvudkontor beläget i Stockholm.
VD
Karl Thedéen
Ordförande
Michael Ruffolo
Hemsida
https://corpo...
Bransch
Teknik
Börsvärde
227 956 001 SEK
Edgeware
30 043 008 aktier
Totalt
30 043 008 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-10-24
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-07-19
Delårsrapport
2019-04-25
Delårsrapport
2019-04-12
Ordinarie utdelning Edgeware
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-12
 • Utdelningsdag: -
2019-04-11
Bolagsstämma
2019-02-01
Årsrapport
2018-11-09
Delårsrapport
2018-07-27
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-03-26
 • Vem: Rickard Blomqvist
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,31 %
 • Röstandel: 5,31 %
2018-12-17
 • Vem: Creandum I Annex Fund AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,75 %
 • Röstandel: 8,75 %
2018-11-27
 • Vem: Creandum I Annex Fund AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,00 %
 • Röstandel: 10,00 %
2018-11-27
 • Vem: Nordea Funds Ltd
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,17 %
 • Röstandel: 8,17 %
2018-09-30
 • Vem: Amadeus Capital Partners
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 23,10 %
 • Röstandel: 23,10 %
2018-09-30
 • Vem: AMF Insurance & Funds
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,70 %
 • Röstandel: 3,70 %
2018-09-30
 • Vem: Creandum
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 18,80 %
 • Röstandel: 18,80 %
2018-09-30
 • Vem: DNB Funds
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,20 %
 • Röstandel: 2,20 %
2018-09-30
 • Vem: Catella Funds
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,10 %
 • Röstandel: 3,10 %
2018-09-30
 • Vem: Öhman Funds
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,30 %
 • Röstandel: 2,30 %
2018-09-30
 • Vem: Unionen
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,00 %
 • Röstandel: 2,00 %
2018-09-30
 • Vem: ÖstVäst Capital Management
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,60 %
 • Röstandel: 3,60 %
2018-09-30
 • Vem: LMK-bolagen & Stiftelse
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,60 %
 • Röstandel: 2,60 %
2018-09-30
 • Vem: Swedbank Robur Funds
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,70 %
 • Röstandel: 8,70 %

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,28 -1,96 -1,68 -4,18 1,36
24SevenOffice 0,99 -4,38 -9,20 15,04 141,32
5th Planet Games -2,07 -1,84 -7,99 -6,17 -67,48
Absolicon 2,34 7,03 28,21 124,36 11,46
Acconeer 0,00 1,87 6,28 -4,05 -7,57
Acosense -3,33 -19,44 -17,14 -46,30 -71,29
Addnode Group B -1,35 4,27 -0,68 5,78 48,58
Adevinta ser. A 1,77 -4,06 -3,36 5,97 -
Adevinta ser. B 0,56 -5,83 -1,74 7,98 -
Admicom Oyj 1,48 0,21 14,25 31,78 214,38
Advenica AB -4,92 -8,90 3,57 4,50 -63,45
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-07-19
Räntetäckningsgrad
-0,88
Räntabilitet eget kapital %
-0,02
Balanslikviditet
3,22
Räntabilitet totalt kapital %
-0,02
Kassalikviditet
3,00
Ändring eget kapital %
-0,01
Soliditet %
0,73
Ändring totalt kapital %
0,06
Kapitalomsättningshast.
0,72
Bruttomarginal %
0,70
Varulagrets oms. hast.
0,07
Rörelsemarginal %
-0,02
Kundfordringar oms. hast.
0,26
Nettomarginal %
-0,02
Andel utdelad vinst %
-