Om bolaget (EDGE)

Edgeware

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,54 %
 • Utv. idag SEK
  +0,20 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  13,20
 • Högst
  13,30
 • Lägst
  13,00
 • Antal
  32 974
 • Tid
  17:29:55

Edgeware

Edgeware är ett globalt, högteknologiskt företag som utvecklar och erbjuder produkter som möjliggör högkvalitativ streaming av TV och video. Edgewares lösningar säljs huvudsakligen till telekom- och kabeloperatörer samt till TV-bolag och innehållsägare som vill göra TV- och videoinnehåll tillgängligt för sina tittare på ett skalbart, säkert och kostnadseffektivt sätt.

VD
Karl Thedéen
Ordförande
Michael Ruffolo
Hemsida
www.edgeware.tv
Bransch
Informationsteknik
Börsvärde
396 567 705 SEK
Edgeware
30 043 008 aktier
Totalt
30 043 008 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-07-19
Delårsrapport
2019-10-24
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-25
Delårsrapport
2019-04-12
Ordinarie utdelning Edgeware
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-12
 • Utdelningsdag: -
2019-04-11
Bolagsstämma
2019-02-01
Årsrapport
2018-11-09
Delårsrapport
2018-07-27
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
311 700 000
Immateriella anläggningstillgångar 20 900 000
Materiella anläggningstillgångar 4 200 000
Finansiella anläggningstillgångar 15 800 000
Summa anläggningstillgångar 40 900 000
Kassa och bank 97 700 000
Summa omsättningstillgångar 270 800 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 244 700 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 300 000
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 66 700 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-03-26
 • Vem: Rickard Blomqvist
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,31 %
 • Röstandel: 5,31 %
2018-12-17
 • Vem: Creandum I Annex Fund AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,75 %
 • Röstandel: 8,75 %
2018-11-27
 • Vem: Creandum I Annex Fund AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,00 %
 • Röstandel: 10,00 %
2018-11-27
 • Vem: Nordea Funds Ltd
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,17 %
 • Röstandel: 8,17 %
2018-09-30
 • Vem: Amadeus Capital Partners
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 23,10 %
 • Röstandel: 23,10 %
2018-09-30
 • Vem: Unionen
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,00 %
 • Röstandel: 2,00 %
2018-09-30
 • Vem: LMK-bolagen & Stiftelse
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,60 %
 • Röstandel: 2,60 %
2018-09-30
 • Vem: AMF Insurance & Funds
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,70 %
 • Röstandel: 3,70 %
2018-09-30
 • Vem: DNB Funds
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,20 %
 • Röstandel: 2,20 %
2018-09-30
 • Vem: Catella Funds
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,10 %
 • Röstandel: 3,10 %
2018-09-30
 • Vem: Creandum
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 18,80 %
 • Röstandel: 18,80 %
2018-09-30
 • Vem: Swedbank Robur Funds
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,70 %
 • Röstandel: 8,70 %
2018-09-30
 • Vem: Öhman Funds
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,30 %
 • Röstandel: 2,30 %
2018-09-30
 • Vem: ÖstVäst Capital Management
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,60 %
 • Röstandel: 3,60 %

Andra bolag i samma bransch (Informationsteknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,88 0,60 -4,06 0,89 -1,33
ALLGON B -1,16 -4,47 23,05 46,23 -1,16
Acconeer 0,24 0,00 -2,38 -13,50 -16,33
Addnode Group B -0,67 4,93 7,58 20,16 76,12
Advenica AB -1,86 -1,86 -5,11 -21,00 -74,52
Agillic -3,08 -1,56 -13,10 -11,58 -31,21
Alcadon Group 0,72 0,36 -3,45 -2,10 -45,95
Anoto Group -1,80 -8,41 -14,34 -61,26 -73,73
Apptix 5,88 16,13 15,20 17,55 100,00
Arbona A 10,48 -1,69 10,48 -3,33 3,57
Arbona B 0,97 -0,95 -3,70 -18,11 20,93
Ägare Kapital % Röster %
Amadeus Capital Partners 23,10 23,10
Creandum 18,80 18,80
Swedbank Robur Funds 8,70 8,70
AMF Insurance & Funds 3,70 3,70
ÖstVäst Capital Manage... 3,60 3,60
Catella Funds 3,10 3,10
LMK-bolagen & Stif... 2,60 2,60
Öhman Funds 2,30 2,30
DNB Funds 2,20 2,20
Unionen 2,00 2,00
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-2,46
Räntabilitet eget kapital %
-2,73
Balanslikviditet
3,40
Räntabilitet totalt kapital %
-1,87
Kassalikviditet
3,25
Ändring eget kapital %
-2,70
Soliditet %
74,43
Ändring totalt kapital %
2,63
Kapitalomsättningshast.
0,73
Bruttomarginal %
69,08
Varulagrets oms. hast.
19,01
Rörelsemarginal %
-3,92
Kundfordringar oms. hast.
2,78
Nettomarginal %
-2,85
Andel utdelad vinst %
-