Om bolaget (CMOTEC B)

Scandinavian ChemoTech B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  13,20
 • Högst
  13,25
 • Lägst
  13,00
 • Antal
  6 620
 • Tid
  17:29:53

ChemoTech

ChemoTech är ett skandinaviskt företag baserat på Ideon Science Park i Lund, Sverige. Företagets grundare har lång erfarenhet av cancerbehandling genom kirurgisk onkologi och klinisk utveckling. Företaget är dedikerade till att använda sin unika patenterade know-how till utvecklings innovation inom cancervården genom äkta forskning och kliniska prövningar.

VD
Mohan Frick
Ordförande
Lars Peter Harbing
Hemsida
www.chemotech.se
Bransch
Hälsovård
Börsvärde
44 946 000 SEK
Scandinavian ChemoTech B
2 955 000 aktier
Totalt
2 955 000 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-13
Delårsrapport
2019-11-12
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-09
Ordinarie utdelning Scandinavian ChemoTech B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-09
 • Utdelningsdag: -
2019-05-08
Delårsrapport
2019-05-08
Bolagsstämma
2019-03-19
Extra bolagsstämma
2019-02-14
Årsrapport
2018-11-15
Delårsrapport
2018-08-15
Delårsrapport
2018-05-23
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CMOTEC-BTAB
 • Noteringsperiod: 2018-05-23 - 2018-06-29
2018-05-21
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:1
 • Betalt/aktie: 12,50
 • Handlas utan rätt: 2018-05-21
 • Tidsperiod: 2018-05-23 - 2018-06-07
 • Likviddag: -
2018-05-23
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CMOTEC-TRB
 • Noteringsperiod: 2018-05-23 - 2018-06-04
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
12 844 000
Immateriella anläggningstillgångar 6 362 000
Materiella anläggningstillgångar 129 000
Finansiella anläggningstillgångar 1 033 000
Summa anläggningstillgångar 7 524 000
Kassa och bank 4 634 000
Summa omsättningstillgångar 5 319 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 10 287 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 447 000
Kortfristiga skulder 2 109 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Elbema Fastigheter AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,10 %
 • Röstandel: 3,90 %
2018-06-30
 • Vem: Anders Frick
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,20 %
 • Röstandel: 3,20 %
2018-06-30
 • Vem: John Fällström (privat och genom bolag)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,90 %
 • Röstandel: 6,80 %
2018-06-30
 • Vem: Gerhard Dal
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,20 %
 • Röstandel: 2,40 %
2018-06-30
 • Vem: Göran Hellers (genom bolag)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 11,20 %
 • Röstandel: 17,20 %
2018-06-30
 • Vem: Karin & Christer Johanssons stiftelse
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,60 %
 • Röstandel: 2,00 %
2018-06-30
 • Vem: Per Vasilis
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,10 %
 • Röstandel: 2,40 %
2018-06-30
 • Vem: Urban Jansson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,70 %
 • Röstandel: 2,10 %
2018-06-30
 • Vem: Mohan Frick (privat och genom bolag)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 18,10 %
 • Röstandel: 28,80 %
2018-06-30
 • Vem: Martin Jerndal
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,50 %
 • Röstandel: 5,00 %

Andra bolag i samma bransch (Hälsovård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,66 -2,20 -6,50 -1,09 -1,38
2cureX -1,76 3,09 13,61 2,58 108,75
A1M Pharma 3,24 -3,04 1,83 -3,88 -72,74
ADDvise Group A -3,80 -7,32 -24,00 -20,00 -29,30
ADDvise Group B 0,00 5,56 -5,00 21,79 -45,13
ALK-Abelló B 1,07 5,57 39,17 47,28 49,90
Acarix 1,59 -7,84 20,16 2,29 -47,90
Active Biotech 2,28 0,00 -5,42 -17,59 16,30
AddLife B 1,53 5,56 5,98 27,88 38,18
AdderaCare 0,54 -1,06 3,60 49,00 -2,86
Aino Health -0,65 -5,95 -16,73 103,56 -25,16
Ägare Kapital % Röster %
Mohan Frick (privat oc... 18,10 28,80
Göran Hellers (genom b... 11,20 17,20
John Fällström (privat... 8,90 6,80
Martin Jerndal 6,50 5,00
Elbema Fastigheter AB 5,10 3,90
Anders Frick 4,20 3,20
Gerhard Dal 3,20 2,40
Per Vasilis 3,10 2,40
Urban Jansson 2,70 2,10
Karin & Christer J... 2,60 2,00
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
4,10
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
3,80
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
89,86
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
7,31
Rörelsemarginal %
-108,86
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-108,41
Andel utdelad vinst %
-