Om bolaget (VOLO)

Volati

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,56 %
 • Utv. idag SEK
  -0,25 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  44,15
 • Högst
  44,50
 • Lägst
  43,20
 • Antal
  7 525
 • Tid
  17:29:47

Volati

Volati är ett investmentbolag som fokuserar på förvärv av bolag med god marknadsposition, välarbetade affärsmodeller samt starka kassaflöden. Investeringarna drivs med målet att vara en långsiktig ägare och att arbeta nära styrelsen för att driva igenom strategiska åtgärder och öka aktieägarvärdet. Volati driver verksamhet globalt med fokus på tre affärssegment: Handel, konsument och industri. Huvudkontoret är idag beläget i Stockholm.
VD
Mårten Andersson
Ordförande
Patrik Wahlén
Hemsida
http://www.vo...
Bransch
Industri
Börsvärde
3 570 051 752 SEK
Volati
80 406 571 aktier
Volati Pref
1 603 774 aktier
Totalt
80 406 571 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-09-30
Extra bolagsstämma
2019-10-24
Delårsrapport
2019-11-04
Ordinarie utdelning Volati Pref
 • Utdelning/aktie: 10 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-11-04
 • Utdelningsdag: 2019-11-08
2020-02-04
Ordinarie utdelning Volati Pref
 • Utdelning/aktie: 10 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-02-04
 • Utdelningsdag: 2020-02-10
2020-02-20
Årsrapport
2020-05-04
Ordinarie utdelning Volati Pref
 • Utdelning/aktie: 10 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-05-04
 • Utdelningsdag: 2020-05-08

Tidigare händelser

2019-08-16
Delårsrapport
2019-08-02
Ordinarie utdelning Volati Pref
 • Utdelning/aktie: 10 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-08-02
 • Utdelningsdag: 2019-08-08
2019-05-02
Ordinarie utdelning Volati Pref
 • Utdelning/aktie: 10 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-02
 • Utdelningsdag: 2019-05-08
2019-04-26
Ordinarie utdelning Volati
 • Utdelning/aktie: 1 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: 2019-05-03
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-04-24
Delårsrapport
2019-02-21
Årsrapport
2019-02-04
Ordinarie utdelning Volati Pref
 • Utdelning/aktie: 10 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-02-04
 • Utdelningsdag: 2019-02-08
2018-11-02
Ordinarie utdelning Volati Pref
 • Utdelning/aktie: 10 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-11-02
 • Utdelningsdag: 2018-11-08
2018-11-06
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-28
 • Vem: Didner & Gerge Fonder Aktiebolag
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,80 %
 • Röstandel: 4,80 %
2018-09-28
 • Vem: Fjärde AP-fonden
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,50 %
 • Röstandel: 6,50 %
2018-09-28
 • Vem: Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,80 %
 • Röstandel: 0,80 %
2018-09-28
 • Vem: Handelsbanken fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,80 %
 • Röstandel: 4,80 %
2018-09-28
 • Vem: Mats Andersson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,80 %
 • Röstandel: 0,80 %
2018-09-28
 • Vem: Karl Perlhagen
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 42,30 %
 • Röstandel: 42,30 %
2018-09-28
 • Vem: Mattias Björk
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,70 %
 • Röstandel: 2,70 %
2018-09-28
 • Vem: Patrik Wahlén
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 23,60 %
 • Röstandel: 23,60 %
2018-09-28
 • Vem: Mårten Andersson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,10 %
 • Röstandel: 3,10 %
2018-09-28
 • Vem: RBC Investor Services Bank S.A.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,70 %
 • Röstandel: 0,70 %

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,82 0,23 -6,27 -2,45 -7,35
2020 Bulkers 1,31 5,35 1,28 - -
3M Co -3,06 -3,45 -12,16 -5,95 -23,07
51job Inc -1,66 -3,56 -18,71 -2,54 -6,67
A. O. Smith Corp -3,14 -2,70 0,74 2,95 -22,57
A.P. Møller - Mærsk A -2,95 0,66 -7,06 -0,93 -19,55
A.P. Møller - Mærsk B -3,06 -0,14 -6,98 -1,24 -19,89
AAR Corp -2,99 -3,24 -1,78 35,79 -10,66
Aalberts NV -0,82 0,38 -3,63 12,72 -6,96
Aallon Group Oyj 10,53 23,82 26,20 25,00 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV 0,48 3,56 3,73 2,71 -18,21
Ägare Kapital % Röster %
Karl Perlhagen 42,30 42,80
Patrik Wahlén 23,90 24,30
Fjärde AP-Fonden 6,60 6,70
Handelsbanken Fonder AB 4,90 5,00
Mårten Andersson 3,10 3,20
Didner & Gegner Fo... 2,80 2,90
Mattias Björk 2,70 2,80
RBC Investor Services... 0,80 0,80
Avanza Pension 0,70 0,60
SEB S.A. 0,70 0,40
Datum för årsredovisning
2019-08-16
Räntetäckningsgrad
4,44
Räntabilitet eget kapital %
16,00
Balanslikviditet
0,85
Räntabilitet totalt kapital %
5,00
Kassalikviditet
0,48
Ändring eget kapital %
2,00
Soliditet %
37,00
Ändring totalt kapital %
0,29
Kapitalomsättningshast.
1,00
Bruttomarginal %
45,00
Varulagrets oms. hast.
0,14
Rörelsemarginal %
6,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
5,00
Andel utdelad vinst %
-