Om bolaget (ATORX)

Alligator Bioscience

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +2,40 %
 • Utv. idag SEK
  +0,60 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  25,60
 • Högst
  25,70
 • Lägst
  24,90
 • Antal
  20 171
 • Tid
  17:29:44

Alligator Bioscience

Alligator utvecklar innovativa antikroppsbaserade immunterapier för behandling av spridd cancer. Alligators läkemedelsutveckling sträcker sig från idé till klinisk utveckling (fas I/II i cancerpatienter).

VD
Per Norlén
Ordförande
Peter Benson
Hemsida
www.alligator...
Bransch
Hälsovård
Börsvärde
1 784 715 375 SEK
Alligator Bioscience
71 388 615 aktier
Totalt
71 388 615 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-07-11
Delårsrapport
2019-10-24
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-10
Ordinarie utdelning Alligator Bioscience
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: -
2019-05-09
Bolagsstämma
2019-04-17
Delårsrapport
2019-02-14
Årsrapport
2018-10-26
Delårsrapport
2018-07-12
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
643 033 000
Immateriella anläggningstillgångar 19 403 000
Materiella anläggningstillgångar 16 198 000
Finansiella anläggningstillgångar 74 122 000
Summa anläggningstillgångar 109 722 000
Kassa och bank 472 919 000
Summa omsättningstillgångar 533 311 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 617 956 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 25 078 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-08-31
 • Vem: Goldman Sachs & Co LLC
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,60 %
 • Röstandel: 3,60 %
2018-08-31
 • Vem: Banque Internationale A Luxembourg SA
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 19,10 %
 • Röstandel: 19,10 %
2018-08-31
 • Vem: Catella fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,10 %
 • Röstandel: 2,10 %
2018-08-31
 • Vem: Gladiator
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,10 %
 • Röstandel: 2,10 %
2018-08-31
 • Vem: Johnson & Johnson Innovation
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,10 %
 • Röstandel: 8,10 %
2018-08-31
 • Vem: Lars Spånberg
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,50 %
 • Röstandel: 4,50 %
2018-08-31
 • Vem: Norron
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,80 %
 • Röstandel: 2,80 %
2018-08-31
 • Vem: Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,10 %
 • Röstandel: 8,10 %
2018-08-31
 • Vem: Öhman fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,40 %
 • Röstandel: 2,40 %
2018-08-31
 • Vem: Öresund, Investment AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,40 %
 • Röstandel: 2,40 %

Andra bolag i samma bransch (Hälsovård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,66 -2,20 -6,50 -1,09 -1,38
2cureX -1,76 3,09 13,61 2,58 108,75
A1M Pharma 3,24 -3,04 1,83 -3,88 -72,74
ADDvise Group A -3,80 -7,32 -24,00 -20,00 -29,30
ADDvise Group B 0,00 5,56 -5,00 21,79 -45,13
ALK-Abelló B 1,07 5,57 39,17 47,28 49,90
Acarix 1,59 -7,84 20,16 2,29 -47,90
Active Biotech 2,28 0,00 -5,42 -17,59 16,30
AddLife B 1,53 5,56 5,98 27,88 38,18
AdderaCare 0,54 -1,06 3,60 49,00 -2,86
Aino Health -0,65 -5,95 -16,73 103,56 -25,16
Ägare Kapital % Röster %
Banque Internationale... 19,10 19,10
Johnson & Johnson... 8,10 8,10
Sunstone Life Science... 8,10 8,10
Lars Spånberg 4,50 4,50
Goldman Sachs & Co... 3,60 3,60
Norron 2,80 2,80
Öhman fonder 2,40 2,40
Öresund, Investment AB 2,40 2,40
Catella fonder 2,10 2,10
Gladiator 2,10 2,10
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-25,86
Räntabilitet eget kapital %
-27,63
Balanslikviditet
10,48
Räntabilitet totalt kapital %
-25,10
Kassalikviditet
10,48
Ändring eget kapital %
-24,22
Soliditet %
92,16
Ändring totalt kapital %
-20,98
Kapitalomsättningshast.
0,05
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-536,86
Kundfordringar oms. hast.
1,13
Nettomarginal %
-526,21
Andel utdelad vinst %
-