Om bolaget (GAPW B)

Gapwaves B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +2,85 %
 • Utv. idag SEK
  +0,54 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  19,48
 • Högst
  19,50
 • Lägst
  18,50
 • Antal
  31 241
 • Tid
  17:29:48

Gapwaves

Gapwaves utvecklar antenner för 5G och bilradar baserat på patenterad vågledarteknologi

VD
Lars-Inge Sjöqvist
Ordförande
Jonas Ehinger
Hemsida
www.gapwaves.com
Bransch
Informationsteknik
Börsvärde
462 118 935 SEK
Gapwaves B
15 998 599 aktier
Totalt
15 998 599 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-15
Delårsrapport
2019-11-07
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-09
Delårsrapport
2019-04-29
Ordinarie utdelning Gapwaves B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-29
 • Utdelningsdag: -
2019-04-26
Bolagsstämma
2019-02-20
Årsrapport
2018-11-07
Delårsrapport
2018-08-22
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
41 888 000
Immateriella anläggningstillgångar 14 136 000
Materiella anläggningstillgångar 2 678 000
Finansiella anläggningstillgångar 50 000
Summa anläggningstillgångar 16 864 000
Kassa och bank 20 546 000
Summa omsättningstillgångar 25 023 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 26 759 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 6 000 000
Kortfristiga skulder 9 129 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Alfred Berg Fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,93 %
 • Röstandel: 0,47 %
2018-06-30
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,33 %
 • Röstandel: 0,81 %
2018-06-30
 • Vem: Actionstep AB and Lars-Inge Sjöqvist
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,04 %
 • Röstandel: 8,53 %
2018-06-30
 • Vem: Försäkringsaktiebolaget Avanza pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,64 %
 • Röstandel: 1,13 %
2018-06-30
 • Vem: Jian Yang
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,50 %
 • Röstandel: 6,09 %
2018-06-30
 • Vem: Kildal Antenn AB, and related persons
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 24,62 %
 • Röstandel: 56,57 %
2018-06-30
 • Vem: Peter Enoksson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,14 %
 • Röstandel: 1,95 %
2018-06-30
 • Vem: Leif Hagne
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,96 %
 • Röstandel: 0,72 %
2018-06-30
 • Vem: mm-Antenna tech AB- and Abbas Vosoog
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,49 %
 • Röstandel: 2,75 %
2018-06-30
 • Vem: Sjoerd Haasl
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,70 %
 • Röstandel: 1,82 %

Andra bolag i samma bransch (Informationsteknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,66 -2,20 -6,50 -1,09 -1,38
ALLGON B 0,92 -1,79 14,06 50,00 7,35
Acconeer 1,84 -0,55 -9,36 -15,86 -15,15
Addnode Group B 0,35 -3,34 3,96 16,53 70,00
Advenica AB 18,12 15,60 11,18 -5,50 -70,47
Agillic 2,71 3,52 -6,69 -7,02 -24,07
Alcadon Group -1,08 -1,08 -5,17 -3,85 -47,12
Anoto Group 2,56 -1,57 -16,81 -60,47 -72,97
Arbona A 0,00 0,95 -7,83 -11,67 -4,50
Arbona B 0,00 11,65 -3,36 -9,45 33,72
Artificial Solutions Intern. 1,40 7,41 23,93 -46,30 -56,55
Ägare Kapital % Röster %
Kildal Antenn AB, and... 24,62 56,57
Försäkringsaktiebolage... 4,64 1,13
Actionstep AB and Lars... 4,04 8,53
Nordnet Pensionsförsäk... 3,33 0,81
Leif Hagne 2,96 0,72
Jian Yang 2,50 6,09
Alfred Berg Fonder 1,93 0,47
mm-Antenna tech AB- an... 1,49 2,75
Peter Enoksson 1,14 1,95
Sjoerd Haasl 0,70 1,82
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-174,93
Räntabilitet eget kapital %
-82,43
Balanslikviditet
7,09
Räntabilitet totalt kapital %
-64,03
Kassalikviditet
7,08
Ändring eget kapital %
198,79
Soliditet %
84,42
Ändring totalt kapital %
126,09
Kapitalomsättningshast.
0,15
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
57,31
Rörelsemarginal %
-441,11
Kundfordringar oms. hast.
22,95
Nettomarginal %
-443,64
Andel utdelad vinst %
-