Om bolaget (ZETA PREF)

ZetaDisplay Pref

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  111,00
 • Sälj
  113,00
 • Senast
  113,00
 • Högst
  113,00
 • Lägst
  112,00
 • Antal
  1 516
 • Tid
  12:20:13

ZetaDisplay

ZetaDisplay är en helhetsleverantör av programvara och tjänster inom digital skyltning. Företaget levererar system för reklam, profilering och butikskommunikation på digitala bildskärmar som kan förmedla ljud och bild. Kunder är butikskedjor eller varumärkesleverantör som visar sina reklambudskap på TV-skärmar i butik. ZetaDisplay sköter utformning och installlation av bildskärmsnätverket, producerar löpande innehåll samt styr och övervakar systemet. Några kunder är Volkswagen Group i Sverige, Euromaster i Norden och ICA AB. Huvudkontoret finns i Sverige och försäljningskontor finns i Danmark, Norge, Finland, Estland och Holland.

VD
Leif Liljebrunn
Ordförande
Mats Johansson
Hemsida
www.zetadispl...
Bransch
Informationsteknik
Börsvärde
604 326 012 SEK
ZetaDisplay Pref
606 332 aktier
ZetaDisplay
26 275 044 aktier
Totalt
26 881 376 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-05-21
Bolagsstämma
2019-05-21
Delårsrapport
2019-06-13
Ordinarie utdelning ZetaDisplay Pref
 • Utdelning/aktie: 2,25 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-13
 • Utdelningsdag: 2019-06-19
2019-09-12
Ordinarie utdelning ZetaDisplay Pref
 • Utdelning/aktie: 2,25 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-09-12
 • Utdelningsdag: 2019-09-18
2016-11-04
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ZETA-TO1
 • Noteringsperiod: 2016-11-04 - 2019-09-26
2019-12-12
Ordinarie utdelning ZetaDisplay Pref
 • Utdelning/aktie: 2,25 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-12
 • Utdelningsdag: 2019-12-18
2020-03-12
Ordinarie utdelning ZetaDisplay Pref
 • Utdelning/aktie: 2,25 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-12
 • Utdelningsdag: 2020-03-18

Tidigare händelser

2019-03-14
Ordinarie utdelning ZetaDisplay Pref
 • Utdelning/aktie: 2,25 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-14
 • Utdelningsdag: 2019-03-20
2019-02-22
Årsrapport
2018-12-13
Ordinarie utdelning ZetaDisplay Pref
 • Utdelning/aktie: 2,25 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-12-13
 • Utdelningsdag: 2018-12-19
2018-11-08
Delårsrapport
2018-09-13
Ordinarie utdelning ZetaDisplay Pref
 • Utdelning/aktie: 2,25 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-09-13
 • Utdelningsdag: 2018-09-19
2018-08-16
Delårsrapport
2018-06-07
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ZETA-BTA
 • Noteringsperiod: 2018-06-07 - 2018-07-23
2018-06-01
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:4
 • Betalt/aktie: 15,50
 • Handlas utan rätt: 2018-06-01
 • Tidsperiod: 2018-06-07 - 2018-06-21
 • Likviddag: -
2018-06-14
Ordinarie utdelning ZetaDisplay Pref
 • Utdelning/aktie: 2,25 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-14
 • Utdelningsdag: 2018-06-20
2018-06-07
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ZETA-TR
 • Noteringsperiod: 2018-06-07 - 2018-06-19
2018-05-22
Ordinarie utdelning ZetaDisplay
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-22
 • Utdelningsdag: -
2018-05-21
Delårsrapport
2018-05-21
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
492 947 000
Immateriella anläggningstillgångar 349 586 000
Materiella anläggningstillgångar 7 716 000
Finansiella anläggningstillgångar 6 272 000
Summa anläggningstillgångar 363 574 000
Kassa och bank 58 771 000
Summa omsättningstillgångar 129 373 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 168 508 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 292 000
Långfristiga skulder 164 398 000
Kortfristiga skulder 159 749 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-04-30
 • Vem: Mats Johansson
 • Antal: 2 566 096
 • Aktiekapital: 9,54 %
 • Röstandel: 9,73 %
2019-04-30
 • Vem: Ningamma AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,79 %
 • Röstandel: 9,79 %
2019-04-12
 • Vem: Ningamma AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,63 %
 • Röstandel: 10,66 %
2019-04-12
 • Vem: Mats Johansson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,36 %
 • Röstandel: 10,59 %
2019-04-09
 • Vem: Mats Johansson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,03 %
 • Röstandel: 5,13 %
2019-04-09
 • Vem: Ningamma AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,50 %
 • Röstandel: 9,49 %
2019-02-14
 • Vem: Virala Oy AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 12,38 %
2019-02-14
 • Vem: Valeado AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 12,11 %
 • Röstandel: 12,38 %
2019-01-23
 • Vem: Virala Oy AB
 • Antal: 880 797
 • Aktiekapital: 11,36 %
 • Röstandel: 11,61 %
2018-08-30
 • Vem: Anders Pettersson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,01 %
 • Röstandel: 10,03 %
2018-08-29
 • Vem: Anders Pettersson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,99 %
 • Röstandel: 10,01 %
2018-07-31
 • Vem: Anders Pettersson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,64 %
 • Röstandel: 8,63 %
2018-07-25
 • Vem: Anders Pettersson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,74 %
 • Röstandel: 10,78 %

Andra bolag i samma bransch (Informationsteknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,92 0,80 -4,02 1,97 -1,39
ALLGON B -1,62 -0,47 22,48 46,05 -5,35
Acconeer -1,96 3,14 -4,52 -15,40 -18,16
Addnode Group B -0,67 4,20 7,58 22,13 78,66
Advenica AB -1,86 -4,24 -5,11 -22,17 -75,50
Agillic -3,08 -1,56 -13,10 -12,20 -31,54
Alcadon Group 0,72 -0,36 -3,45 -5,08 -46,97
Anoto Group -2,81 -11,82 -15,21 -60,73 -73,40
Apptix 10,29 20,00 20,00 17,19 105,48
Arbona A 1,90 -13,01 1,90 -14,40 -1,83
Arbona B 0,97 -0,95 -3,70 -19,38 20,23
Ägare Kapital % Röster %
Mats Johansson 10,40 10,50
Anders Pettersson 10,10 10,00
Virala Oy AB 6,90 7,10
Prioritet Capital AB 4,90 5,00
Anders Moberg 4,70 4,40
Nordea Fonder 4,60 4,70
AMF Fonder 4,50 4,40
Magari Venture AS 4,50 4,70
Mats Leander 4,00 4,40
Martin Gullberg 3,30 4,60
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
4,13
Räntabilitet eget kapital %
11,63
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
7,87
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
61,10
Soliditet %
42,94
Ändring totalt kapital %
28,25
Kapitalomsättningshast.
0,72
Bruttomarginal %
45,70
Varulagrets oms. hast.
30,22
Rörelsemarginal %
7,31
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
6,33
Andel utdelad vinst %
-