Om bolaget (CLNK B)

CELLINK B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +2,26 %
 • Utv. idag SEK
  +13,50 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  611,00
 • Högst
  619,00
 • Lägst
  598,00
 • Antal
  117 309
 • Tid
  17:29:36

CELLINK

CELLINK är verksamma inom biokonvergens och tillhandahåller teknik, produkter och tjänster för att skapa, förstå och behärska biologi. Med fokus på applikationsområdena bioprintning, multiomics, cellinjeutveckling och diagnostik utvecklar och marknadsför bolaget teknik som gör det möjligt för forskare att odla celler i 3D-miljöer, genomföra läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri. CELLINK grundades 2016.
VD
Erik Gatenholm
Ordförande
Carsten Browall
Hemsida
https://www.c...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
34 461 061 657 SEK
CELLINK B
56 175 417 aktier
Totalt
57 675 417 aktier
Introdatum
2016-11-03

Kommande händelser

2021-08-06
Extra bolagsstämma
2021-08-18
Delårsrapport
2021-11-10
Delårsrapport
2022-02-23
Årsrapport

Tidigare händelser

2021-05-12
Delårsrapport
2021-04-27
Ordinarie utdelning CELLINK B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-27
 • Utdelningsdag: -
2021-04-26
Bolagsstämma
2021-02-25
Årsrapport
2020-12-18
Ordinarie utdelning CELLINK B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-18
 • Utdelningsdag: -
2020-12-17
Extra bolagsstämma
2020-10-22
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,02 0,40 4,12 6,13 37,14
10X Genomics Inc -6,82 -6,40 -9,84 -5,48 72,29
111 Inc -0,17 -0,33 -29,59 -48,24 -6,96
1Life Healthcare Inc 4,26 7,97 -13,02 -29,36 -3,77
22nd Century Group Inc 17,06 6,06 -11,62 -12,50 369,03
23andMe Holding Co. 1,73 9,86 -19,49 - -
2cureX -1,64 -4,29 -6,36 -27,94 -31,28
4D Molecular Therapeutics Inc 4,91 7,39 13,45 -21,57 -
4D Pharma PLC -2,96 -3,57 -12,48 -23,92 -
9 Meters Biopharma Inc 0,00 -2,78 -2,78 -12,50 109,96
908 Devices Inc. 1,55 11,73 -1,90 -34,64 -
Ägare Kapital % Röster %
Erik Gatenholm 17,40 25,00
Hector Daniel Martinez... 11,40 16,50
Handelsbanken Fonder 7,70 6,20
Swedbank Robur 5,40 4,40
Carl Bennet AB 3,90 3,20
Capital Group 3,40 2,70
Fjärde AP-Fonden 3,30 2,70
Gusten Danielsson 2,40 3,00
NRW Bank 2,20 1,70
Claes Dinkelspiel 1,80 1,40
Datum för årsredovisning
2021-05-12
Räntetäckningsgrad
-242,64
Räntabilitet eget kapital %
-2,07
Balanslikviditet
178,30
Räntabilitet totalt kapital %
-1,45
Kassalikviditet
169,99
Ändring eget kapital %
659,02
Soliditet %
67,13
Ändring totalt kapital %
890,32
Kapitalomsättningshast.
7,40
Bruttomarginal %
92,63
Varulagrets oms. hast.
33,16
Rörelsemarginal %
-18,81
Kundfordringar oms. hast.
39,88
Nettomarginal %
-19,66
Andel utdelad vinst %
-