Om bolaget (CE)

Cortus Energy

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -11,33 %
 • Utv. idag SEK
  -0,0554 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,4334
 • Högst
  0,4940
 • Lägst
  0,4120
 • Antal
  20 657 555
 • Tid
  17:29:55

Cortus Energy

Cortus Energy är verksamma inom Clean Tech-industrin. Bolaget tillhandahåller miljövänlig och kostnadseffektiv förnybar energigas till process- och kraftindustrin baserat på patenterad förgasningsteknik. Tekniken innefattar tre processer: Torkning, pyrolys och förgasning. Idag innehas verksamhet främst inom den nordiska marknaden. Bolaget etablerades 2006 och har sitt huvudkontor i Kista.
VD
Håkan Sigfridsson
Ordförande
Per-Olov Norberg
Hemsida
https://cortu...
Bransch
Allmännyttigt
Börsvärde
641 063 711 SEK
Cortus Energy
1 311 505 138 aktier
Totalt
1 311 505 138 aktier
Introdatum
2004-12-10

Kommande händelser

2021-02-16
Årsrapport

Tidigare händelser

2020-10-23
Delårsrapport
2020-08-27
Delårsrapport
2020-05-27
Ordinarie utdelning Cortus Energy
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-05-27
 • Utdelningsdag: -
2020-05-26
Bolagsstämma
2020-04-28
Delårsrapport
2020-02-20
Årsrapport
2019-10-29
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Allmännyttigt)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,20 -0,84 1,35 2,18 5,45
A2A SpA 1,58 -0,52 -4,58 -9,09 -31,20
AES Corp 1,22 3,77 16,33 31,68 20,47
ALLETE Inc 0,77 3,53 9,88 -6,11 -35,88
Acea SpA -0,06 -2,94 -3,22 0,18 -1,89
Aega 5,08 1,64 3,33 58,97 45,31
Algonquin Power & Utilities Corp 0,58 -0,13 12,69 17,23 12,77
Algonquin Power & Utilities Corp 0,54 -0,43 10,72 14,84 13,33
Algonquin Power & Utilities Corp Pref 0,00 2,82 7,44 7,56 -2,27
Alliant Energy Corp 0,37 3,24 13,73 6,38 5,67
AltaGas Ltd -1,03 4,87 4,81 1,41 -10,96
Ägare Kapital % Röster %
Avanza Pension 10,30 10,30
Per-Olov Norberg 7,10 7,10
Nordnet Pensionsförsäk... 2,90 2,90
P. Forssell Timber AB 2,20 2,20
Berger, Gunvald 1,80 1,80
Perpendo AB 1,40 1,40
Larsson, Joacim 1,10 1,10
Saftar, Ali 0,70 0,70
Forest Energy Inc 0,60 0,60
Rolf Ljunggren 0,50 0,50
Datum för årsredovisning
2020-08-27
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-307,32
Balanslikviditet
24,75
Räntabilitet totalt kapital %
-71,21
Kassalikviditet
24,75
Ändring eget kapital %
-75,96
Soliditet %
22,33
Ändring totalt kapital %
-29,67
Kapitalomsättningshast.
1,27
Bruttomarginal %
-2 178,83
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
-5 391,42
Kundfordringar oms. hast.
0,00
Nettomarginal %
-5 594,51
Andel utdelad vinst %
-