Om bolaget (LUMI)

Lundin Mining Corporation

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -6,74 %
 • Utv. i dag SEK
  -3,10 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  42,90
 • Högst
  46,28
 • Lägst
  42,40
 • Antal
  1 081 130
 • Tid
  17:29:51

Lundin Mining

Lundin Mining är en producent av basmetaller med verksamhet i Chile, Portugal, Spanien, Sverige och USA. Företagets gruvor har produktion av koppar, nickel, bly och zink. Företaget äger även andelar i koppar/koboltgruvan i demokratiska republiken Kongo och Freeport Cobalt Oy som inkluderar kobolt raffinaderiet i Kokkola i Finland.

VD
Paul K. Conibear
Ordförande
Lukas H. Lundin
Hemsida
www.lundinmin...
Bransch
Material
Börsvärde
33 672 279 634 SEK
Lundin Mining Corporation
64 058 412 aktier
Totalt
64 058 412 aktier
Introdatum
2003-12-12

Kommande händelser

2018-10-24
Delårsrapport

Tidigare händelser

2018-07-25
Delårsrapport
2018-05-31
Ordinarie utdelning Lundin Mining Corporation
 • Utdelning/aktie: 0,21 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-31
 • Utdelningsdag: 2018-06-20
2018-05-11
Bolagsstämma
2018-04-25
Delårsrapport
2018-03-22
Ordinarie utdelning Lundin Mining Corporation
 • Utdelning/aktie: 0,19 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-03-22
 • Utdelningsdag: 2018-04-12
2018-02-15
Årsrapport
2017-12-07
Ordinarie utdelning Lundin Mining Corporation
 • Utdelning/aktie: 0,20 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2017-12-07
 • Utdelningsdag: 2017-12-21
2017-10-25
Delårsrapport
2017-09-07
Ordinarie utdelning Lundin Mining Corporation
 • Utdelning/aktie: 0,19 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2017-09-07
 • Utdelningsdag: 2017-09-21
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
56 002 052 000
Immateriella anläggningstillgångar 929 288 000
Materiella anläggningstillgångar 30 975 476 000
Finansiella anläggningstillgångar 2 144 351 000
Summa anläggningstillgångar 34 049 112 000
Kassa och bank 6 521 562 000
Summa omsättningstillgångar 21 952 936 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 28 849 148 000
Minoritetsintressen 4 224 290 000
Avsättningar 120 975 000
Långfristiga skulder 19 565 944 000
Kortfristiga skulder 3 241 694 000
Årets resultat -6 033 177 000
Total fakturering 14 091 308 000
Rörelseresultat 1 478 055 000
Summa finansnetto -732 459 000
Resultat efter finansiella poster 1 168 621 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-02-28
 • Vem: The Capital Group Companies, Inc.
 • Antal: 2 813 300
 • Aktiekapital: 5,06 %
 • Röstandel: 5,06 %

Andra bolag i samma bransch (Material)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,93 -1,79 2,75 -0,82 3,25
Afarak Group Oyj -2,02 -4,96 -7,16 -7,16 18,71
Ahlstrom-Munksjö Oyj -2,55 -4,97 9,93 -5,51 7,00
Ahlstrom-Munksjö Oyj -2,55 -5,87 9,56 -6,96 -3,37
Archelon -3,57 -2,88 -10,00 -14,01 -28,19
Arctic Minerals 6,61 44,55 78,21 59,63 191,22
Arctic Paper 1,81 2,43 1,00 -1,94 9,78
Auriant Mining -1,67 1,29 3,98 1,73 -3,29
Avocet Mining PLC -9,90 -7,04 -3,30 -20,00 -58,88
Bayn Europe -5,06 -10,93 -6,02 -27,54 -61,93
aXichem 3,10 8,33 3,82 30,57 121,48
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
7,56
Räntabilitet eget kapital %
12,48
Balanslikviditet
3,70
Räntabilitet totalt kapital %
11,84
Kassalikviditet
3,39
Ändring eget kapital %
15,93
Soliditet %
66,03
Ändring totalt kapital %
2,34
Kapitalomsättningshast.
0,33
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
10,80
Rörelsemarginal %
34,11
Kundfordringar oms. hast.
4,88
Nettomarginal %
20,53
Andel utdelad vinst %
15,81