Om bolaget (LUMI)

Lundin Mining Corporation

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +1,93 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,76 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  40,22
 • Högst
  40,48
 • Lägst
  39,78
 • Antal
  797 023
 • Tid
  17:29:46

Lundin Mining

Lundin Mining är en producent av basmetaller med verksamhet i Chile, Portugal, Spanien, Sverige och USA. Företagets gruvor har produktion av koppar, nickel, bly och zink. Företaget äger även andelar i koppar/koboltgruvan i demokratiska republiken Kongo och Freeport Cobalt Oy som inkluderar kobolt raffinaderiet i Kokkola i Finland.

VD
Marie Inkster
Ordförande
Lukas H. Lundin
Hemsida
www.lundinmin...
Bransch
Material
Börsvärde
28 943 640 843 SEK
Lundin Mining Corporation
70 923 159 aktier
Totalt
70 923 159 aktier
Introdatum
2003-12-12

Kommande händelser

2019-02-21
Årsrapport
2019-04-24
Delårsrapport

Tidigare händelser

2018-12-06
Ordinarie utdelning Lundin Mining Corporation
 • Utdelning/aktie: 0,20 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-12-06
 • Utdelningsdag: 2018-12-20
2018-10-24
Delårsrapport
2018-09-06
Ordinarie utdelning Lundin Mining Corporation
 • Utdelning/aktie: 0,21 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-09-06
 • Utdelningsdag: 2018-09-19
2018-07-25
Delårsrapport
2018-05-31
Ordinarie utdelning Lundin Mining Corporation
 • Utdelning/aktie: 0,21 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-31
 • Utdelningsdag: 2018-06-20
2018-05-11
Bolagsstämma
2018-04-25
Delårsrapport
2018-03-22
Ordinarie utdelning Lundin Mining Corporation
 • Utdelning/aktie: 0,19 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-03-22
 • Utdelningsdag: 2018-04-12
2018-02-15
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
51 876 860 000
Immateriella anläggningstillgångar 944 803 000
Materiella anläggningstillgångar 27 962 300 000
Finansiella anläggningstillgångar 4 418 022 000
Summa anläggningstillgångar 33 325 124 000
Kassa och bank 12 931 511 000
Summa omsättningstillgångar 18 551 738 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 30 272 248 000
Minoritetsintressen 3 984 410 000
Avsättningar 111 231 000
Långfristiga skulder 13 054 840 000
Kortfristiga skulder 4 454 133 000
Årets resultat 3 519 464 000
Total fakturering 17 143 920 000
Rörelseresultat 5 847 624 000
Summa finansnetto -580 088 000
Resultat efter finansiella poster 5 267 536 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-08-16
 • Vem: The Capital Group Companies, Inc.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,68 %
 • Röstandel: 4,68 %
2018-02-28
 • Vem: The Capital Group Companies, Inc.
 • Antal: 2 813 300
 • Aktiekapital: 5,06 %
 • Röstandel: 5,06 %

Andra bolag i samma bransch (Material)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,92 -0,11 -0,19 -5,49 -9,52
Afarak Group Oyj 0,24 1,58 0,12 -3,69 -6,39
Ahlstrom-Munksjö Oyj 1,49 3,98 13,33 -9,33 -26,96
Ahlstrom-Munksjö Oyj 1,37 5,06 13,87 -8,28 -29,41
Archelon -4,67 3,03 3,03 -15,00 -47,96
Arctic Minerals 0,60 12,84 22,79 -4,24 5,70
Arctic Paper 0,00 -0,27 -6,72 -15,35 -24,24
Auriant Mining 2,41 -3,77 18,60 7,14 19,16
Avocet Mining PLC 31,94 20,65 41,03 48,19 -59,30
Bayn Europe 18,49 16,97 13,75 -29,46 -62,86
aXichem A 0,30 -7,12 -14,39 -0,29 294,19
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
7,56
Räntabilitet eget kapital %
12,48
Balanslikviditet
3,70
Räntabilitet totalt kapital %
11,84
Kassalikviditet
3,39
Ändring eget kapital %
15,93
Soliditet %
66,03
Ändring totalt kapital %
2,34
Kapitalomsättningshast.
0,33
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
10,80
Rörelsemarginal %
34,11
Kundfordringar oms. hast.
4,88
Nettomarginal %
20,53
Andel utdelad vinst %
15,81