Om bolaget (LUMI)

Lundin Mining Corporation

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,22 %
 • Utv. idag SEK
  +0,10 SEK
 • Köp
  45,48
 • Sälj
  45,56
 • Senast
  45,50
 • Högst
  45,74
 • Lägst
  45,32
 • Antal
  99 934
 • Tid
  13:46:33

Lundin Mining

Lundin Mining är en producent av basmetaller med verksamhet i Chile, Portugal, Spanien, Sverige och USA. Företagets gruvor har produktion av koppar, nickel, bly och zink. Företaget äger även andelar i koppar/koboltgruvan i demokratiska republiken Kongo och Freeport Cobalt Oy som inkluderar kobolt raffinaderiet i Kokkola i Finland.

VD
Marie Inkster
Ordförande
Lukas H. Lundin
Hemsida
www.lundinmin...
Bransch
Material
Börsvärde
33 435 177 491 SEK
Lundin Mining Corporation
74 697 192 aktier
Totalt
74 697 192 aktier
Introdatum
2003-12-12

Kommande händelser

2019-05-15
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: LUMITO-UR
 • Noteringsperiod: 2019-05-15 - 2019-05-28
2019-05-29
Ordinarie utdelning Lundin Mining Corporation
 • Utdelning/aktie: 0,21 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-29
 • Utdelningsdag: 2019-06-19
2019-07-24
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-10
Bolagsstämma
2019-04-24
Delårsrapport
2019-03-21
Ordinarie utdelning Lundin Mining Corporation
 • Utdelning/aktie: 0,21 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-21
 • Utdelningsdag: 2019-04-10
2019-02-14
Årsrapport
2018-12-06
Ordinarie utdelning Lundin Mining Corporation
 • Utdelning/aktie: 0,20 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-12-06
 • Utdelningsdag: 2018-12-20
2018-10-24
Delårsrapport
2018-09-06
Ordinarie utdelning Lundin Mining Corporation
 • Utdelning/aktie: 0,21 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-09-06
 • Utdelningsdag: 2018-09-19
2018-07-25
Delårsrapport
2018-05-31
Ordinarie utdelning Lundin Mining Corporation
 • Utdelning/aktie: 0,21 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-31
 • Utdelningsdag: 2018-06-20
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
51 876 860 000
Immateriella anläggningstillgångar 944 803 000
Materiella anläggningstillgångar 27 962 300 000
Finansiella anläggningstillgångar 4 418 022 000
Summa anläggningstillgångar 33 325 124 000
Kassa och bank 12 931 511 000
Summa omsättningstillgångar 18 551 738 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 30 272 248 000
Minoritetsintressen 3 984 410 000
Avsättningar 111 231 000
Långfristiga skulder 13 054 840 000
Kortfristiga skulder 4 454 133 000
Årets resultat 3 519 464 000
Total fakturering 17 143 920 000
Rörelseresultat 5 847 624 000
Summa finansnetto -580 088 000
Resultat efter finansiella poster 5 267 536 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-08-16
 • Vem: The Capital Group Companies, Inc.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,68 %
 • Röstandel: 4,68 %

Andra bolag i samma bransch (Material)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,85 0,73 -4,09 1,89 -1,47
Afarak Group Oyj -2,61 2,62 -0,84 4,05 -16,46
Ahlstrom-Munksjö Oyj -0,14 0,14 -5,10 -1,67 -20,38
Ahlstrom-Munksjö Oyj 0,00 0,61 -8,37 -2,67 -24,05
Archelon -6,25 -11,76 -24,05 -14,29 -60,00
Arctic Minerals -0,60 -4,86 -7,50 -16,23 -6,59
Arctic Paper -1,17 -2,87 0,60 -22,65 -35,00
Auriant Mining -0,88 -1,32 0,00 -14,77 -6,25
Avocet Mining PLC 0,00 0,00 -3,72 -24,51 -5,76
Bayn Europe 4,12 11,40 -0,66 168,14 252,33
aXichem A 0,00 13,15 9,89 -5,66 229,22
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
4,41
Räntabilitet eget kapital %
5,32
Balanslikviditet
2,88
Räntabilitet totalt kapital %
6,18
Kassalikviditet
2,56
Ändring eget kapital %
0,62
Soliditet %
70,66
Ändring totalt kapital %
-5,59
Kapitalomsättningshast.
0,28
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
10,72
Rörelsemarginal %
18,66
Kundfordringar oms. hast.
4,49
Nettomarginal %
11,35
Andel utdelad vinst %
3,43