Om bolaget (LUMI)

Lundin Mining Corporation

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -0,63 %
 • Utv. i dag SEK
  -0,24 SEK
 • Köp
  37,54
 • Sälj
  37,62
 • Senast
  37,60
 • Högst
  38,44
 • Lägst
  37,46
 • Antal
  172 325
 • Tid
  10:16:52

Lundin Mining

Lundin Mining är en producent av basmetaller med verksamhet i Chile, Portugal, Spanien, Sverige och USA. Företagets gruvor har produktion av koppar, nickel, bly och zink. Företaget äger även andelar i koppar/koboltgruvan i demokratiska republiken Kongo och Freeport Cobalt Oy som inkluderar kobolt raffinaderiet i Kokkola i Finland.

VD
Marie Inkster
Ordförande
Lukas H. Lundin
Hemsida
www.lundinmin...
Bransch
Material
Börsvärde
27 755 381 893 SEK
Lundin Mining Corporation
63 518 671 aktier
Totalt
63 518 671 aktier
Introdatum
2003-12-12

Kommande händelser

2018-10-24
Delårsrapport

Tidigare händelser

2018-09-06
Ordinarie utdelning Lundin Mining Corporation
 • Utdelning/aktie: 0,21 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-09-06
 • Utdelningsdag: 2018-09-19
2018-07-25
Delårsrapport
2018-05-31
Ordinarie utdelning Lundin Mining Corporation
 • Utdelning/aktie: 0,21 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-31
 • Utdelningsdag: 2018-06-20
2018-05-11
Bolagsstämma
2018-04-25
Delårsrapport
2018-03-22
Ordinarie utdelning Lundin Mining Corporation
 • Utdelning/aktie: 0,19 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-03-22
 • Utdelningsdag: 2018-04-12
2018-02-15
Årsrapport
2017-12-07
Ordinarie utdelning Lundin Mining Corporation
 • Utdelning/aktie: 0,20 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2017-12-07
 • Utdelningsdag: 2017-12-21
2017-10-25
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
56 002 052 000
Immateriella anläggningstillgångar 929 288 000
Materiella anläggningstillgångar 30 975 476 000
Finansiella anläggningstillgångar 2 144 351 000
Summa anläggningstillgångar 34 049 112 000
Kassa och bank 6 521 562 000
Summa omsättningstillgångar 21 952 936 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 28 849 148 000
Minoritetsintressen 4 224 290 000
Avsättningar 120 975 000
Långfristiga skulder 19 565 944 000
Kortfristiga skulder 3 241 694 000
Årets resultat -6 033 177 000
Total fakturering 14 091 308 000
Rörelseresultat 1 478 055 000
Summa finansnetto -732 459 000
Resultat efter finansiella poster 1 168 621 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-08-16
 • Vem: The Capital Group Companies, Inc.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,68 %
 • Röstandel: 4,68 %
2018-02-28
 • Vem: The Capital Group Companies, Inc.
 • Antal: 2 813 300
 • Aktiekapital: 5,06 %
 • Röstandel: 5,06 %

Andra bolag i samma bransch (Material)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,17 -0,12 -7,70 -2,86 -7,99
Afarak Group Oyj -1,41 -2,22 -1,99 -12,71 -3,68
Ahlstrom-Munksjö Oyj 0,28 -4,78 -17,21 -1,65 -12,56
Ahlstrom-Munksjö Oyj 0,72 -3,60 -17,63 -1,83 -18,69
Archelon 0,00 4,17 -10,07 -13,79 -40,19
Arctic Minerals -0,11 2,05 -21,50 34,43 -28,73
Arctic Paper 0,00 2,04 5,39 -8,16 -7,22
Auriant Mining 0,00 0,44 1,79 -7,69 21,93
Avocet Mining PLC 0,00 13,64 -51,02 -57,14 -75,00
Bayn Europe -1,19 -7,43 -9,12 66,44 -59,84
aXichem A 0,27 11,82 29,93 174,35 243,26
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
7,56
Räntabilitet eget kapital %
12,48
Balanslikviditet
3,70
Räntabilitet totalt kapital %
11,84
Kassalikviditet
3,39
Ändring eget kapital %
15,93
Soliditet %
66,03
Ändring totalt kapital %
2,34
Kapitalomsättningshast.
0,33
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
10,80
Rörelsemarginal %
34,11
Kundfordringar oms. hast.
4,88
Nettomarginal %
20,53
Andel utdelad vinst %
15,81