Om bolaget (TOBIN)

Tobin Properties

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,60 %
 • Utv. idag SEK
  -0,03 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  4,96
 • Högst
  5,10
 • Lägst
  4,91
 • Antal
  17 534
 • Tid
  17:29:56

Tobin Properties

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag med inriktning på bostäder. Företaget förvärvar och utvecklar fastigheter främst i Stockholm med närförorter. Företagets projektportfölj omfattar idag drygt 2 400 bostäder med 148 000 kvm bostadsarea och ett färdigutvecklat värde om cirka 12 800 MSEK.

VD
Patrik Mellgren (tf)
Ordförande
Patrik Essehorn
Hemsida
www.tobinprop...
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
612 629 735 SEK
Tobin Properties
122 771 490 aktier
Tobin Properties Pref
1 000 242 aktier
Totalt
123 771 732 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-05-08
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: TOBIN-BTA
 • Noteringsperiod: 2019-05-08 - 2019-06-03
2019-06-07
Ordinarie utdelning Tobin Properties Pref
 • Utdelning/aktie: 7,75 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-07
 • Utdelningsdag: 2019-06-13
2019-07-11
Delårsrapport
2019-10-22
Delårsrapport
2019-12-09
Ordinarie utdelning Tobin Properties Pref
 • Utdelning/aktie: 7,75 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-09
 • Utdelningsdag: 2019-12-13

Tidigare händelser

2019-05-03
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 2:1
 • Betalt/aktie: 5,00
 • Handlas utan rätt: 2019-05-03
 • Tidsperiod: 2019-05-08 - 2019-05-22
 • Likviddag: -
2019-05-08
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: TOBIN-TR
 • Noteringsperiod: 2019-05-08 - 2019-05-20
2019-04-26
Ordinarie utdelning Tobin Properties
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: -
2019-04-25
Delårsrapport
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-02-12
Årsrapport
2018-12-07
Ordinarie utdelning Tobin Properties Pref
 • Utdelning/aktie: 5,59 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-12-07
 • Utdelningsdag: 2018-12-13
2018-11-01
Listbyte
 • Värdepapper: Tobin Properties
 • Avnoteras från: SSE First North Premier
 • Avnoteras: 2018-10-31
 • Noteras på: SSE First North Aktier
 • Noteras: 2018-11-01
2018-10-18
Delårsrapport
2018-07-12
Delårsrapport
2018-06-08
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: TOBIN-BTA
 • Noteringsperiod: 2018-06-08 - 2018-07-04
2018-06-04
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:1
 • Betalt/aktie: 11,00
 • Handlas utan rätt: 2018-06-04
 • Tidsperiod: 2018-06-08 - 2018-06-25
 • Likviddag: -
2018-06-08
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: TOBIN-TR
 • Noteringsperiod: 2018-06-08 - 2018-06-20
2018-06-08
Ordinarie utdelning Tobin Properties Pref
 • Utdelning/aktie: 5,59 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-08
 • Utdelningsdag: 2018-06-14
2018-05-30
Ordinarie utdelning Tobin Properties
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-30
 • Utdelningsdag: -
2018-05-29
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
1 799 987 000
Immateriella anläggningstillgångar 4 038 000
Materiella anläggningstillgångar 2 312 000
Finansiella anläggningstillgångar 729 430 000
Summa anläggningstillgångar 735 780 000
Kassa och bank 201 165 000
Summa omsättningstillgångar 1 064 207 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 399 255 000
Minoritetsintressen 279 292 000
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 964 534 000
Kortfristiga skulder 156 906 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,45 -1,22 -4,58 0,43 -0,40
ABG Sundal Collier Holding -1,32 0,54 -18,30 -8,65 -37,71
ALM Equity 0,00 -2,50 -0,51 20,37 -6,25
ALM Equity Pref -0,20 0,00 0,62 0,62 -8,79
Admiral Capital B 0,00 -0,94 -2,78 3,96 32,08
Aega -2,63 4,23 59,14 52,58 68,18
Agat Ejendomme -2,18 -3,81 -10,22 -1,94 -43,65
Akelius Residential Pref -0,43 -0,15 -1,29 -0,86 0,44
Aker -0,73 4,29 -19,43 -14,72 -8,75
Aktia Bank Abp -0,72 -1,43 -6,95 -8,19 -4,38
Alm. Brand -0,58 -0,50 -7,44 6,80 -9,55
Ägare Kapital % Röster %
Klövern AB 62,12 63,44
Erik Karlin 4,77 4,88
Försäkringsaktiebolage... 4,38 4,15
JRS Asset Management AB 3,66 3,59
Johan Varland 2,95 3,02
PriorNilsson Yield 2,78 2,84
Nordnet Pensionsförsäk... 2,45 2,37
PriorNilsson Realinvest 1,03 1,05
Tuvedalen Limited 0,95 0,97
Öhman Bank S.A. 0,45 0,46
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
1,89
Räntabilitet eget kapital %
-11,71
Balanslikviditet
0,97
Räntabilitet totalt kapital %
-6,40
Kassalikviditet
0,97
Ändring eget kapital %
86,23
Soliditet %
41,26
Ändring totalt kapital %
0,71
Kapitalomsättningshast.
0,08
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-19,06
Kundfordringar oms. hast.
5,41
Nettomarginal %
-47,60
Andel utdelad vinst %
-