Om bolaget (PROB)

Probi

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,86 %
 • Utv. idag SEK
  -3,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  347,50
 • Högst
  350,00
 • Lägst
  345,00
 • Antal
  568
 • Tid
  17:29:33

Probi

Probi är en aktör inom probiotisk forskning och utveckling av probiotika, företagets kunder är livsmedels-, hälso- och läkemedelsföretag. Företagets bakterier används i både Functional Food och kosttillskott. Probis fyra forskningsomården för probiotikans hälsoeffekter är: mag och tarmbesvär, immunförsvar, metabol hälsa samt näringsupptag. Några viktiga samarbetspartners är: Danone, Kraft Foods, Skånemejerier, Merck och Bringwell.

VD
Tom Rönnlund
Ordförande
Jean-Yves Parisot
Hemsida
www.probi.se
Bransch
Hälsovård
Börsvärde
4 046 333 437 SEK
Probi
11 644 125 aktier
Totalt
11 644 125 aktier
Introdatum
1998-12-16

Kommande händelser

2019-07-19
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-08
Ordinarie utdelning Probi
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-08
 • Utdelningsdag: -
2019-05-07
Bolagsstämma
2019-04-29
Delårsrapport
2019-02-13
Årsrapport
2018-10-31
Delårsrapport
2018-10-11
Delårsrapport
2018-08-13
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
1 110 733 000
Immateriella anläggningstillgångar 767 690 000
Materiella anläggningstillgångar 34 389 000
Finansiella anläggningstillgångar 4 620 000
Summa anläggningstillgångar 806 699 000
Kassa och bank 155 547 000
Summa omsättningstillgångar 304 034 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 884 735 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 5 781 000
Kortfristiga skulder 220 217 000
Årets resultat 69 092 000
Totala intäkter 612 244 000
Rörelseresultat 104 087 000
Summa finansnetto -11 762 000
Resultat efter finansiella poster 92 325 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Hälsovård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -2,16 -2,84 -7,11 -1,74 -2,03
2cureX -0,58 4,94 15,65 4,42 112,50
A1M Pharma -0,46 -6,09 -1,37 -6,90 -73,59
ADDvise Group A -3,07 -3,66 -21,00 -16,84 -26,51
ADDvise Group B 0,66 5,56 -5,00 21,79 -45,13
ALK-Abelló B 0,67 4,45 37,71 45,73 48,32
Acarix -3,51 -9,28 18,28 0,69 -48,72
Active Biotech -3,15 -2,23 -7,53 -19,42 13,70
AddLife B -2,60 3,97 4,38 25,96 36,10
AdderaCare -2,11 -1,59 3,05 48,21 -3,38
Aino Health -4,55 -5,34 -16,18 104,89 -24,67
Ägare Kapital % Röster %
CLEARSTREAM BANKING S.... 56,43 56,43
SWEDBANK ROBUR NY TEKN... 11,02 11,02
FJÄRDE AP FONDEN 8,79 8,79
PROBI AKTIEBOLAG 2,15 2,15
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGE... 1,04 1,04
LANSFORSAKRINGAR SMABO... 0,73 0,73
SKANDINAVISKA ENSK BAN... 0,67 0,67
SEB S.A. NOMINEE/UCITS 0,55 0,55
KBC BANK NV, W-8IMY 0,49 0,49
BNY MELLON SA/NV (FORM... 0,47 0,47
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
16,71
Räntabilitet eget kapital %
7,97
Balanslikviditet
2,18
Räntabilitet totalt kapital %
9,04
Kassalikviditet
1,79
Ändring eget kapital %
16,24
Soliditet %
85,03
Ändring totalt kapital %
8,89
Kapitalomsättningshast.
0,52
Bruttomarginal %
46,02
Varulagrets oms. hast.
8,80
Rörelsemarginal %
16,74
Kundfordringar oms. hast.
5,69
Nettomarginal %
12,62
Andel utdelad vinst %
0,00