Om bolaget (SOLNA)

Solnaberg Property

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,77 %
 • Utv. idag SEK
  +1,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  131,00
 • Högst
  131,00
 • Lägst
  129,00
 • Antal
  50
 • Tid
  17:29:33

Solnaberg Property

Solnaberg Property äger fastigheten Solna Bladet 3. Fastigheten är en äganderätt och omfattar fyra sammanbyggda kontorsbyggnader. Total uthyrbar area för byggnaderna är cirka 31 325 kvadratmeter.

VD
Jörgen Lundgren
Ordförande
Pontus Kågerman
Hemsida
www.solnaberg...
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
488 800 000 SEK
Solnaberg Property
3 760 000 aktier
Totalt
3 760 000 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-07-15
Ordinarie utdelning Solnaberg Property
 • Utdelning/aktie: 2,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-07-15
 • Utdelningsdag: 2019-07-19
2019-08-21
Delårsrapport
2019-10-11
Ordinarie utdelning Solnaberg Property
 • Utdelning/aktie: 2,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-11
 • Utdelningsdag: 2019-10-17
2020-01-10
Ordinarie utdelning Solnaberg Property
 • Utdelning/aktie: 2,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-01-10
 • Utdelningsdag: 2020-01-16
2020-04-09
Ordinarie utdelning Solnaberg Property
 • Utdelning/aktie: 2,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-04-09
 • Utdelningsdag: 2020-04-17

Tidigare händelser

2019-05-08
Bolagsstämma
2019-04-12
Ordinarie utdelning Solnaberg Property
 • Utdelning/aktie: 2,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-12
 • Utdelningsdag: 2019-04-18
2019-03-11
Årsrapport
2019-01-11
Ordinarie utdelning Solnaberg Property
 • Utdelning/aktie: 2,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-01-11
 • Utdelningsdag: 2019-01-17
2018-10-12
Ordinarie utdelning Solnaberg Property
 • Utdelning/aktie: 2,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-10-12
 • Utdelningsdag: 2018-10-18
2018-08-22
Delårsrapport
2018-07-13
Ordinarie utdelning Solnaberg Property
 • Utdelning/aktie: 2,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-07-13
 • Utdelningsdag: 2018-07-19
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
876 712 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 844 767 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 844 767 000
Kassa och bank 16 837 000
Summa omsättningstillgångar 31 945 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 332 270 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 511 104 000
Kortfristiga skulder 33 337 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Catella Bank S.A. Lux
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,60 %
 • Röstandel: 2,60 %
2018-06-30
 • Vem: EOJ 1933 AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,00 %
 • Röstandel: 7,00 %
2018-06-30
 • Vem: Danica Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,30 %
 • Röstandel: 7,30 %
2018-06-30
 • Vem: Familjen Kamprads Stiftelse
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,00 %
 • Röstandel: 9,00 %
2018-06-30
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,50 %
 • Röstandel: 5,50 %
2018-06-30
 • Vem: Ryds Glas Sverige AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,00 %
 • Röstandel: 4,00 %
2018-06-30
 • Vem: LMK Stiftelsen
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,30 %
 • Röstandel: 5,30 %
2018-06-30
 • Vem: UBS Switzerland AG
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,70 %
 • Röstandel: 1,70 %
2018-06-30
 • Vem: Sveriges Socialdemokratiska Arbetarparti
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,00 %
 • Röstandel: 2,00 %

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,45 -1,22 -4,58 0,43 -0,40
ABG Sundal Collier Holding -1,32 0,54 -18,30 -8,65 -37,71
ALM Equity 0,00 -2,50 -0,51 20,37 -6,25
ALM Equity Pref -0,20 0,00 0,62 0,62 -8,79
Admiral Capital B 0,00 -0,94 -2,78 3,96 32,08
Aega -2,63 4,23 59,14 52,58 68,18
Agat Ejendomme -2,18 -3,81 -10,22 -1,94 -43,65
Akelius Residential Pref -0,43 -0,15 -1,29 -0,86 0,44
Aker -0,73 4,29 -19,43 -14,72 -8,75
Aktia Bank Abp -0,72 -1,43 -6,95 -8,19 -4,38
Alm. Brand -0,58 -0,50 -7,44 6,80 -9,55
Ägare Kapital % Röster %
Familjen Kamprads Stif... 9,00 9,00
Danica Pension 7,30 7,30
EOJ 1933 AB 7,00 7,00
Nordnet Pensionsförsäk... 5,50 5,50
LMK Stiftelsen 5,30 5,30
Ryds Glas Sverige AB 4,00 4,00
Catella Bank S.A. Lux 2,60 2,60
Sveriges Socialdemokra... 2,00 2,00
UBS Switzerland AG 1,70 1,70
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
2,06
Räntabilitet eget kapital %
1,60
Balanslikviditet
0,81
Räntabilitet totalt kapital %
1,63
Kassalikviditet
0,81
Ändring eget kapital %
-7,51
Soliditet %
35,55
Ändring totalt kapital %
-1,40
Kapitalomsättningshast.
0,07
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
22,84
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
8,28
Andel utdelad vinst %
586,29