Om bolaget (SOLNA)

Solnaberg Property

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,00 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  125,00
 • Sälj
  127,00
 • Senast
  127,00
 • Högst
  127,00
 • Lägst
  127,00
 • Antal
  100
 • Tid
  09:00:01

Solnaberg Property

Solnaberg Property äger fastigheten Solna Bladet 3. Fastigheten är en äganderätt och omfattar fyra sammanbyggda kontorsbyggnader. Total uthyrbar area för byggnaderna är cirka 31 325 kvadratmeter.

VD
Torbjörn Wiberg
Ordförande
Pontus Kågerman
Hemsida
www.solnaberg...
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
477 520 000 SEK
Solnaberg Property
3 760 000 aktier
Totalt
3 760 000 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-01-11
Ordinarie utdelning Solnaberg Property
 • Utdelning/aktie: 2,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-01-11
 • Utdelningsdag: 2019-01-17
2019-03-11
Årsrapport
2019-04-12
Ordinarie utdelning Solnaberg Property
 • Utdelning/aktie: 2,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-12
 • Utdelningsdag: 2019-04-18

Tidigare händelser

2018-10-12
Ordinarie utdelning Solnaberg Property
 • Utdelning/aktie: 2,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-10-12
 • Utdelningsdag: 2018-10-18
2018-08-22
Delårsrapport
2018-07-13
Ordinarie utdelning Solnaberg Property
 • Utdelning/aktie: 2,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-07-13
 • Utdelningsdag: 2018-07-19
2018-05-09
Bolagsstämma
2018-04-13
Interimsutdelning Solnaberg Property
 • Utdelning/aktie: 2,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-04-13
 • Utdelningsdag: 2018-04-19
2018-02-22
Årsrapport
2018-01-12
Interimsutdelning Solnaberg Property
 • Utdelning/aktie: 2,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-01-12
 • Utdelningsdag: 2018-01-18
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
901 585 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 848 968 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 848 968 000
Kassa och bank 37 923 000
Summa omsättningstillgångar 52 617 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 364 130 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 509 915 000
Kortfristiga skulder 27 540 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2017-12-31
 • Vem: Catella Bank S.A. Lux
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,60 %
 • Röstandel: 2,60 %
2017-12-31
 • Vem: EOJ 1933 AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,00 %
 • Röstandel: 7,00 %
2017-12-31
 • Vem: Danica Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,40 %
 • Röstandel: 7,40 %
2017-12-31
 • Vem: Familjen Kamprads Stiftelse
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,00 %
 • Röstandel: 8,00 %
2017-12-31
 • Vem: LMK Stiftelsen
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,30 %
 • Röstandel: 5,30 %
2017-12-31
 • Vem: Ryds Glas Sverige AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,00 %
 • Röstandel: 4,00 %
2017-12-31
 • Vem: Sveriges Socialdemokratiska Arbetarparti
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,00 %
 • Röstandel: 2,00 %
2017-12-31
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,40 %
 • Röstandel: 5,40 %
2017-12-31
 • Vem: UBS Switzerland AG
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,60 %
 • Röstandel: 2,60 %

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,01 -0,28 -7,85 -3,01 -8,13
A Group Of Retail Assets Pref 0,00 0,00 7,03 7,03 3,79
A Group of Retail Assets B 0,00 0,00 65,56 52,04 36,07
ABG Sundal Collier Holding 1,31 -3,40 -6,74 -8,63 -5,59
ALM Equity 0,00 1,56 1,56 -5,34 11,43
ALM Equity Pref 0,00 0,61 -3,30 -3,30 -5,59
Admiral Capital B 0,00 0,54 4,52 3,35 10,78
Aega 0,00 0,00 16,22 15,05 -5,31
Akelius Residential Pref 0,00 -1,03 -2,04 -3,87 -0,59
Aker -3,64 -1,05 -2,65 4,75 103,38
Aktia Bank Abp -0,59 -0,94 -8,70 -2,78 -10,54
Ägare Kapital % Röster %
Familjen Kamprads Stif... 8,00 8,00
Danica Pension 7,40 7,40
EOJ 1933 AB 7,00 7,00
Nordnet Pensionsförsäk... 5,40 5,40
LMK Stiftelsen 5,30 5,30
Ryds Glas Sverige AB 4,00 4,00
Catella Bank S.A. Lux 2,60 2,60
UBS Switzerland AG 2,60 2,60
Sveriges Socialdemokra... 2,00 2,00
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
2,14
Räntabilitet eget kapital %
1,65
Balanslikviditet
0,45
Räntabilitet totalt kapital %
1,58
Kassalikviditet
0,45
Ändring eget kapital %
-8,75
Soliditet %
37,90
Ändring totalt kapital %
-2,76
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
23,35
Kundfordringar oms. hast.
66,80
Nettomarginal %
9,55
Andel utdelad vinst %
655,05