• Idag är Svenska börden stängd och det går därmed inte handla Svenska värdepapper.

Om bolaget (SOLNA)

Solnaberg Property

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -1,57 %
 • Utv. i dag SEK
  -2,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  125,00
 • Högst
  127,00
 • Lägst
  125,00
 • Antal
  175
 • Tid
  17:29:35

Solnaberg Property

Solnaberg Property äger fastigheten Solna Bladet 3. Fastigheten är en äganderätt och omfattar fyra sammanbyggda kontorsbyggnader. Total uthyrbar area för byggnaderna är cirka 31 325 kvadratmeter.

VD
Torbjörn Wiberg
Ordförande
Pontus Kågerman
Hemsida
www.solnaberg...
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
470 000 000 SEK
Solnaberg Property
3 760 000 aktier
Totalt
3 760 000 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2018-07-13
Ordinarie utdelning Solnaberg Property
 • Utdelning/aktie: 2,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-07-13
 • Utdelningsdag: 2018-07-19
2018-08-22
Delårsrapport
2018-10-12
Ordinarie utdelning Solnaberg Property
 • Utdelning/aktie: 2,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-10-12
 • Utdelningsdag: 2018-10-18
2019-01-11
Ordinarie utdelning Solnaberg Property
 • Utdelning/aktie: 2,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-01-11
 • Utdelningsdag: 2019-01-17
2019-04-12
Ordinarie utdelning Solnaberg Property
 • Utdelning/aktie: 2,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-12
 • Utdelningsdag: 2019-04-18

Tidigare händelser

2018-05-09
Bolagsstämma
2018-04-13
Interimsutdelning Solnaberg Property
 • Utdelning/aktie: 2,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-04-13
 • Utdelningsdag: 2018-04-19
2018-02-22
Årsrapport
2018-01-12
Interimsutdelning Solnaberg Property
 • Utdelning/aktie: 2,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-01-12
 • Utdelningsdag: 2018-01-18
2017-10-13
Interimsutdelning Solnaberg Property
 • Utdelning/aktie: 2,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2017-10-13
 • Utdelningsdag: 2017-10-19
2017-08-23
Delårsrapport
2017-07-14
Interimsutdelning Solnaberg Property
 • Utdelning/aktie: 4,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2017-07-14
 • Utdelningsdag: 2017-07-20
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
901 585 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 848 968 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 848 968 000
Kassa och bank 37 923 000
Summa omsättningstillgångar 52 617 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 364 130 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 509 915 000
Kortfristiga skulder 27 540 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2017-06-30
 • Vem: Bengt Johansson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,60 %
 • Röstandel: 1,60 %
2017-06-30
 • Vem: Danica Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,60 %
 • Röstandel: 9,60 %
2017-06-30
 • Vem: EOJ 1933 AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,00 %
 • Röstandel: 7,00 %
2017-06-30
 • Vem: LMK Stiftelsen
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,30 %
 • Röstandel: 5,30 %
2017-06-30
 • Vem: Familjen Kamprads Stiftelse
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,10 %
 • Röstandel: 6,10 %
2017-06-30
 • Vem: Nordnet Bank AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,70 %
 • Röstandel: 10,70 %
2017-06-30
 • Vem: Ryds Glas Sverige AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,00 %
 • Röstandel: 4,00 %
2017-06-30
 • Vem: Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,00 %
 • Röstandel: 2,00 %
2017-06-30
 • Vem: UBS Switzerland AG
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,00 %
 • Röstandel: 3,00 %

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -1,45 -1,33 -4,61 2,22 -5,82
A Group Of Retail Assets Pref 0,00 0,77 1,55 0,77 -0,38
A Group of Retail Assets B 1,07 -2,58 -13,30 8,62 -22,54
ABG Sundal Collier Holding 0,49 -3,31 0,16 -5,39 15,85
ALM Equity 0,00 1,94 0,96 3,96 -20,90
Admiral Capital B 0,00 0,00 0,62 -1,81 -2,98
Aega 0,00 -1,84 -9,09 11,11 -60,00
Akelius Residential Pref 0,15 0,15 -0,73 2,71 6,06
Aker 1,05 -1,54 -6,65 31,51 107,19
Aktia Bank Abp -4,24 -3,19 -9,61 -13,66 -16,49
Aktiebolaget Högkullen Pref A 0,00 0,00 -0,30 -2,33 4,02
Ägare Kapital % Röster %
Nordnet Bank AB 10,70 10,70
Danica Pension 9,60 9,60
EOJ 1933 AB 7,00 7,00
Familjen Kamprads Stif... 6,10 6,10
LMK Stiftelsen 5,30 5,30
Ryds Glas Sverige AB 4,00 4,00
UBS Switzerland AG 3,00 3,00
Sveriges Socialdemokra... 2,00 2,00
Bengt Johansson 1,60 1,60
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
2,14
Räntabilitet eget kapital %
1,65
Balanslikviditet
0,45
Räntabilitet totalt kapital %
1,58
Kassalikviditet
0,45
Ändring eget kapital %
-8,75
Soliditet %
37,90
Ändring totalt kapital %
-2,76
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
23,35
Kundfordringar oms. hast.
66,80
Nettomarginal %
9,55
Andel utdelad vinst %
655,05