Om bolaget (SOLNA)

Solnaberg Property

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,45 %
 • Utv. idag SEK
  +2,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  140,00
 • Högst
  140,00
 • Lägst
  140,00
 • Antal
  2 137
 • Tid
  17:29:54

Solnaberg Property

Solnaberg Property äger, hyr ut och förvaltar fastigheter. Nuvarande fastighet består av Solna Bladet 3, som består av en äganderätt med tillhörande kontorsbyggnader. Fastighetsförvaltningen sköts utav Wilfast och en stor del av projekten utförs i samarbete med Wilfast. Verksamheten är koncentrerad till den nordiska hemmamarknaden. Huvudkontoret ligger i Göteborg.
VD
Johan Ericsson
Ordförande
Pontus Kågerman
Hemsida
https://www.s...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
518 880 000 SEK
Solnaberg Property
3 760 000 aktier
Totalt
3 760 000 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2022-08-25
Delårsrapport
2022-10-11
Ordinarie utdelning Solnaberg Property
 • Utdelning/aktie: 2,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2022-10-11
 • Utdelningsdag: 2022-10-17
2023-01-10
Ordinarie utdelning Solnaberg Property
 • Utdelning/aktie: 2,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2023-01-10
 • Utdelningsdag: 2023-01-16
2023-04-11
Ordinarie utdelning Solnaberg Property
 • Utdelning/aktie: 2,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2023-04-11
 • Utdelningsdag: 2023-04-17

Tidigare händelser

2022-07-12
Ordinarie utdelning Solnaberg Property
 • Utdelning/aktie: 2,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2022-07-12
 • Utdelningsdag: 2022-07-18
2022-05-18
Bolagsstämma
2022-04-11
Ordinarie utdelning Solnaberg Property
 • Utdelning/aktie: 2,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2022-04-11
 • Utdelningsdag: 2022-04-15
2022-03-09
Årsrapport
2022-01-10
Ordinarie utdelning Solnaberg Property
 • Utdelning/aktie: 2,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2022-01-10
 • Utdelningsdag: 2022-01-14
2021-10-11
Ordinarie utdelning Solnaberg Property
 • Utdelning/aktie: 2,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-10-11
 • Utdelningsdag: 2021-10-15
2021-08-25
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,91 1,43 6,36 2,54 -13,41
AFC Gamma Inc 0,71 2,38 18,34 6,68 -11,39
AG Mortgage Investment Trust Inc 0,14 -5,07 1,28 -8,83 -29,92
AGNC Investment Corp 0,18 -0,31 5,16 2,61 -13,18
Acadia Realty Trust 0,11 1,67 7,77 -10,15 -13,92
Acres Commercial Realty Corp -0,23 -3,42 11,31 -0,81 -12,67
Acres Commercial Realty Corp 1,23 5,65 23,57 -9,08 -39,98
Acrinova A -0,47 4,98 7,43 -24,64 -22,71
Acrinova B 3,46 4,92 10,62 -10,85 -21,40
Aedifica NV 0,69 -0,58 9,10 -6,59 -17,28
Agat Ejendomme 0,47 0,47 7,50 5,39 5,91
Ägare Kapital % Röster %
Familjen Kamprads Stif... 10,20 10,20
LMK Stiftelsen 8,70 8,70
Futur Pension 6,80 6,80
EOJ 1933 AB 6,60 6,60
Ryds Glas Sverige AB 4,50 4,50
SIX SIS AG 3,20 3,20
Bengt Johansson 2,40 2,40
Nordnet Pensionsförsäk... 2,00 2,00
Sveriges Socialdemokra... 2,00 2,00
Avanza Pension 1,60 1,60
Datum för årsredovisning
2022-03-09
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
23,26
Balanslikviditet
159,20
Räntabilitet totalt kapital %
0,79
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-13,10
Soliditet %
26,29
Ändring totalt kapital %
-1,48
Kapitalomsättningshast.
7,83
Bruttomarginal %
80,83
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
78,10
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
10,12
Andel utdelad vinst %
738,01