Om bolaget (AZRE)

Azure Power Global Ltd

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -7,59 %
 • Utv. idag USD
  -2,25 USD
 • Köp
  24,16
 • Sälj
  30,49
 • Senast
  27,40
 • Högst
  30,12
 • Lägst
  27,27
 • Antal
  93 985
 • Tid
  22:00:04

Azure Power Global

Azure Power Global är ett indiskt energiföretag producerar solkraft. Bolaget konstruerar, äger, driver och underhåller solenergianläggningar i Indien. Den genererade elektriciteten säljs i huvudsak till indiska staten på långtidskontrakt men även till andra fristående eldistributörer.
VD
Inderpreet Wadhwa
Ordförande
Inderpreet Wadhwa
Hemsida
http://invest...
Bransch
Allmännyttigt
Börsvärde
1 424 219 722 USD
Azure Power Global Ltd
48 034 392 aktier
Totalt
48 034 392 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-09-28
Bolagsstämma
2019-11-14
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Allmännyttigt)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,51 -0,08 1,66 1,77 4,81
A2A SpA 0,04 -2,62 -7,13 -13,08 -32,95
AES Corp 0,00 1,76 10,86 29,55 19,59
ALLETE Inc 0,00 0,28 3,82 -9,55 -37,59
Acea SpA -1,16 -5,07 -2,29 -1,73 -3,46
Aega -1,12 7,32 -7,37 43,09 50,43
Algonquin Power & Utilities Corp 0,00 0,96 10,29 16,84 13,64
Algonquin Power & Utilities Corp 0,00 0,34 8,95 14,50 13,93
Algonquin Power & Utilities Corp Pref 0,00 2,82 7,50 9,26 -2,12
Alliant Energy Corp 0,00 2,00 11,28 5,90 4,25
AltaGas Ltd 0,91 7,69 4,81 5,88 -10,99
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
24,14
Balanslikviditet
225,10
Räntabilitet totalt kapital %
-1,39
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-7,88
Soliditet %
20,41
Ändring totalt kapital %
4,21
Kapitalomsättningshast.
9,79
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
50,32
Kundfordringar oms. hast.
34,44
Nettomarginal %
-14,19
Andel utdelad vinst %
-