Om bolaget (INDEX)

InDex Pharmaceuticals Holding

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +3,47 %
 • Utv. idag SEK
  +0,28 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  8,34
 • Högst
  8,40
 • Lägst
  7,80
 • Antal
  477 866
 • Tid
  17:29:35

InDex Pharmaceuticals Holding

InDex Pharmaceuticals Holding är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS). Huvudkontoret ligger i Stockholm.
VD
Peter Zerhouni
Ordförande
Wenche Rolfsen
Hemsida
https://www.i...
Bransch
-
Börsvärde
554 377 076 SEK
InDex Pharmaceuticals Holding
68 781 275 aktier
Totalt
68 781 275 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-11-27
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-08-15
Delårsrapport
2019-05-07
Ordinarie utdelning InDex Pharmaceuticals Holding
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-07
 • Utdelningsdag: -
2019-05-06
Bolagsstämma
2019-05-06
Delårsrapport
2019-02-20
Årsrapport
2018-11-19
Delårsrapport
2018-08-28
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,10 %
 • Röstandel: 2,10 %
2018-09-30
 • Vem: Den Danske Bank, filial Stockholm
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,20 %
 • Röstandel: 2,20 %
2018-09-30
 • Vem: NeoMed/N5
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 11,10 %
 • Röstandel: 11,10 %
2018-09-30
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,40 %
 • Röstandel: 1,40 %
2018-09-30
 • Vem: Rune Pettersson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,60 %
 • Röstandel: 1,60 %
2018-09-30
 • Vem: Staffan Rasjö
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,00 %
 • Röstandel: 5,00 %
2018-09-30
 • Vem: SEB Venture Capital
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 23,40 %
 • Röstandel: 23,40 %
2018-09-30
 • Vem: SEB Stiftelsen
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,90 %
 • Röstandel: 2,90 %
2018-09-30
 • Vem: Ålandsbanken
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,50 %
 • Röstandel: 1,50 %
2018-09-30
 • Vem: Stiftelsen Industrifonden
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 20,60 %
 • Röstandel: 20,60 %
Ägare Kapital % Röster %
SEB Venture Capital 23,40 23,40
Stiftelsen Industrifonden 20,60 20,60
NeoMed/N5 11,10 11,10
Staffan Rasjö 5,00 5,00
SEB Stiftelsen 2,90 2,90
Datum för årsredovisning
2019-08-15
Räntetäckningsgrad
-709,59
Räntabilitet eget kapital %
-290,00
Balanslikviditet
1,93
Räntabilitet totalt kapital %
-140,00
Kassalikviditet
1,93
Ändring eget kapital %
-58,00
Soliditet %
48,00
Ändring totalt kapital %
-0,38
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
469,00
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
-72 534,00
Kundfordringar oms. hast.
0,00
Nettomarginal %
-72 478,00
Andel utdelad vinst %
-