Om bolaget (ENG)

Int. Engelska Skolan

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,00 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  64,00
 • Sälj
  64,20
 • Senast
  64,00
 • Högst
  65,60
 • Lägst
  64,00
 • Antal
  272
 • Tid
  15:15:33

Engelska Skolan i Sv

IES bedriver skolverksamhet från årskurs 1 i grundskolan till och med gymnasiets tredje årskurs. Huvuddelen av verksamheten bedrivs för elever i årskurs 4 till 9, vad som internationellt benämns middle school.

VD
Ralph Riber
Ordförande
Per Båtelson
Hemsida
www.engelska.se
Bransch
Dagligvaror
Börsvärde
2 568 320 000 SEK
Int. Engelska Skolan
40 050 000 aktier
Totalt
40 050 000 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2018-11-20
Delårsrapport
2018-11-20
Bolagsstämma
2018-11-21
Ordinarie utdelning Int. Engelska Skolan
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-11-21
 • Utdelningsdag: -

Tidigare händelser

2018-08-29
Årsrapport
2018-06-13
Extra bolagsstämma
2018-05-25
Delårsrapport
2018-02-22
Delårsrapport
2017-11-20
Ordinarie utdelning Int. Engelska Skolan
 • Utdelning/aktie: 1,14 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2017-11-20
 • Utdelningsdag: 2017-11-24
2017-11-17
Bolagsstämma
2017-11-17
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
1 306 800 000
Immateriella anläggningstillgångar 661 000 000
Materiella anläggningstillgångar 169 100 000
Finansiella anläggningstillgångar 76 100 000
Summa anläggningstillgångar 906 200 000
Kassa och bank 121 900 000
Summa omsättningstillgångar 400 600 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 953 300 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 54 100 000
Kortfristiga skulder 299 400 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-30
 • Vem: Barbara Bergström
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 19,10 %
 • Röstandel: 19,20 %
2018-09-30
 • Vem: AMF Försäkring & Fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,30 %
 • Röstandel: 1,30 %
2018-09-30
 • Vem: Bock Capital
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 31,90 %
 • Röstandel: 31,90 %
2018-09-30
 • Vem: Investment AB Öresund
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,90 %
 • Röstandel: 5,90 %
2018-09-30
 • Vem: Paradigm Capital Value Fund SICAV
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,30 %
 • Röstandel: 8,30 %
2018-09-30
 • Vem: Paradigm Capital Value LP
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,00 %
 • Röstandel: 5,00 %
2018-09-30
 • Vem: SEB Fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,30 %
 • Röstandel: 1,30 %
2018-09-30
 • Vem: Swedbank Robur Fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,00 %
 • Röstandel: 5,00 %
2018-09-30
 • Vem: Tredje AP-fonden
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,40 %
 • Röstandel: 1,40 %
2018-09-30
 • Vem: Tuna Holding AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,30 %
 • Röstandel: 1,30 %
2018-08-17
 • Vem: Greenbush Förvaltnings AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2018-08-17
 • Vem: Mountainstream Holding I S.á.r.l.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 19,17 %
 • Röstandel: 19,17 %
2018-07-31
 • Vem: Swedbank Robur Fonder AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,99 %
 • Röstandel: 5,00 %
2018-07-20
 • Vem: Mountainstream Holding II S.á.r.l.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 31,93 %
 • Röstandel: 31,93 %
2018-06-18
 • Vem: Paradigm Capital Value LP
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,02 %
 • Röstandel: 5,02 %
2018-06-08
 • Vem: Paradigm Capital Value Fund SICAV-sif
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,25 %
 • Röstandel: 8,25 %
2018-06-07
 • Vem: AB Tuna Holding
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,20 %
 • Röstandel: 33,43 %
2017-12-31
 • Vem: AMF Försäkring & Fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,30 %
 • Röstandel: 1,30 %
2017-12-31
 • Vem: Bock Capital
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 49,70 %
 • Röstandel: 49,70 %
2017-12-31
 • Vem: Greenbush Förvaltnings AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 19,20 %
 • Röstandel: 19,20 %
2017-12-31
 • Vem: Investment AB Öresund
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,90 %
 • Röstandel: 5,90 %
2017-12-31
 • Vem: Gustaf Douglas
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,70 %
 • Röstandel: 0,70 %
2017-12-31
 • Vem: Lazard
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,70 %
 • Röstandel: 0,70 %
2017-12-31
 • Vem: Marlborough Fund Managers Limited
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,90 %
 • Röstandel: 0,90 %
2017-12-31
 • Vem: SEB Fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,20 %
 • Röstandel: 1,20 %
2017-12-31
 • Vem: Tredje AP-Fonden
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,50 %
 • Röstandel: 1,50 %
2017-12-31
 • Vem: Swedbank Robur Fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,00 %
 • Röstandel: 5,00 %

Andra bolag i samma bransch (Dagligvaror)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,85 -3,06 -3,02 -6,52 -8,44
A-Com 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AGF B 0,00 1,82 1,08 16,67 38,61
AaB 0,00 -0,86 0,00 -31,55 -40,72
AcadeMedia -1,36 0,11 -10,66 -7,33 -26,10
Actic Group -0,61 -1,09 1,12 -3,78 2,39
AdCityMedia -1,11 -2,55 2,69 -8,56 19,20
Alma Media Oyj 1,96 1,96 0,32 -7,69 -9,57
Andersen & Martini B 0,00 -0,86 0,00 -10,85 -7,26
Aspire Global -3,74 5,53 62,20 44,46 71,67
Atvexa B -3,89 -0,37 2,64 2,64 -
Ägare Kapital % Röster %
Bock Capital 31,90 31,90
Barbara Bergström 19,10 19,20
Paradigm Capital Value... 8,30 8,30
Investment AB Öresund 5,90 5,90
Paradigm Capital Value LP 5,00 5,00
Swedbank Robur Fonder 5,00 5,00
Tredje AP-fonden 1,40 1,40
AMF Försäkring & F... 1,30 1,30
SEB Fonder 1,30 1,30
Tuna Holding AB 1,30 1,30
Datum för årsredovisning
2018-06-30
Räntetäckningsgrad
24,65
Räntabilitet eget kapital %
16,57
Balanslikviditet
1,34
Räntabilitet totalt kapital %
12,84
Kassalikviditet
1,34
Ändring eget kapital %
8,05
Soliditet %
72,95
Ändring totalt kapital %
9,88
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
6,49
Kundfordringar oms. hast.
182,01
Nettomarginal %
6,48
Andel utdelad vinst %
0,00