Om bolaget (EOID)

Eyeonid Group

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -7,42 %
 • Utv. idag SEK
  -0,170 SEK
 • Köp
  2,075
 • Sälj
  2,120
 • Senast
  2,120
 • Högst
  2,250
 • Lägst
  2,055
 • Antal
  87 941
 • Tid
  13:21:51

Eyeonid Group

VD
Patrik Ugander
Ordförande
Henrik Sundevall
Hemsida
www.eyeonid.com
Bransch
-
Börsvärde
136 216 376 SEK
Eyeonid Group
59 483 134 aktier
Totalt
59 483 134 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-05-17
Ordinarie utdelning Eyeonid Group
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-17
 • Utdelningsdag: -
2018-03-01
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: EOID-TO2
 • Noteringsperiod: 2018-03-01 - 2021-02-10
2018-08-07
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: EOID-TO3
 • Noteringsperiod: 2018-08-07 - 2021-07-21
2019-02-27
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: EOID-TO4
 • Noteringsperiod: 2019-02-27 - 2022-02-03

Tidigare händelser

2019-05-16
Bolagsstämma
2017-12-14
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: EOID-MTF-TO1
 • Noteringsperiod: 2017-12-14 - 2019-02-26
2019-02-19
Händelse: ??
 • Villkor: 1:25
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2019-02-19
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-06-18
Ordinarie utdelning Eyeonid Group
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-18
 • Utdelningsdag: -
2018-06-15
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-