Om bolaget (EOID MTF)

Eyeonid Group

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -5,64 %
 • Utv. i dag SEK
  -0,220 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  3,680
 • Högst
  3,900
 • Lägst
  3,620
 • Antal
  242 147
 • Tid
  17:29:35

Eyeonid Group

VD
Daniel Söderberg
Ordförande
Henrik Sundewall
Hemsida
www.eyeonid.com
Bransch
-
Börsvärde
215 677 507 SEK
Eyeonid Group
55 301 925 aktier
Totalt
55 301 925 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2017-12-14
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: EOID-MTF-TO1
 • Noteringsperiod: 2017-12-14 - 2019-02-26
2018-03-01
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: EOID-MTF-TO2
 • Noteringsperiod: 2018-03-01 - 2021-02-10
2018-08-07
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: EOID-MTF-TO3
 • Noteringsperiod: 2018-08-07 - 2021-07-21

Tidigare händelser

2018-06-18
Ordinarie utdelning Eyeonid Group
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-18
 • Utdelningsdag: -
2018-06-15
Bolagsstämma
2018-02-26
Händelse: ??
 • Villkor: 1:47
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2018-02-26
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-