Om bolaget (PPR)

Prairie Provident Resources Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +2,22 %
 • Utv. idag CAD
  +0,005 CAD
 • Köp
  0,220
 • Sälj
  0,230
 • Senast
  0,230
 • Högst
  0,240
 • Lägst
  0,220
 • Antal
  221 118
 • Tid
  22:00:02

Prairie Provident Resources Inc.

Prairie Provident Resources är verksamma inom energibranschen och utforskar samt utvecklar olje- och naturgasegenskaper. Bolagets största fokus inkluderar Wheatland och Princess-fastigheterna, som ligger i södra Alberta. Prairie Provident Resources betjänar kunder i Kanada och har sitt huvudkontor i Calgary, Kanada.
VD
Tony Berthelet
Ordförande
Patrick R. McDonald
Hemsida
https://www.p...
Bransch
Energi
Börsvärde
29 265 888 CAD
Prairie Provident Resources Inc
130 070 616 aktier
Totalt
130 070 616 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2022-05-26
Bolagsstämma
2021-11-10
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,01 4,94 -1,06 -1,86 -15,22
ABL Group 0,39 2,82 -4,49 7,14 34,49
Adams Resources & Energy Inc 0,17 2,71 9,03 0,60 -6,31
Advantage Energy Ltd -1,95 6,98 -3,03 38,35 71,59
Aemetis Inc 1,05 8,90 -19,21 49,89 -61,37
Africa Energy Corp 5,56 18,75 -1,30 38,18 20,63
Africa Energy Corp -2,26 5,65 -9,22 23,57 21,96
Africa Oil Corp 5,96 16,60 15,27 52,53 58,12
Africa Oil Corp 2,75 15,10 13,03 51,33 81,78
Akastor 1,60 7,37 -7,97 9,08 41,11
Aker 0,96 8,26 -4,55 2,51 -2,78
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-