Om bolaget (EVBG)

Everbridge Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,16 %
 • Utv. idag USD
  -1,61 USD
 • Köp
  135,51
 • Sälj
  142,00
 • Senast
  136,73
 • Högst
  142,66
 • Lägst
  136,29
 • Antal
  362 939
 • Tid
  22:00:07

Everbridge

Everbridge är ett it-bolag. Bolaget tillhandahåller en plattform med olika program som adresserar uppgifter som organisationer måste utföra för att hantera kritiska händelser. Likaså erbjuder bolaget massmeddelanden som företag och myndigheter kan skicka ut till individer eller grupper för att hålla dem informerade före, under och efter naturkatastrofer eller andra nödsituationer. Bolaget betjänar kunder över hela världen och har sitt huvudkontor i Burlington, Massachusetts.
VD
Jaime Ellertson
Ordförande
Jaime Ellertson
Hemsida
https://www.e...
Bransch
Teknik
Börsvärde
4 753 100 245 USD
Everbridge Inc
34 358 105 aktier
Totalt
34 358 105 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-05-14
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 2,11 6,50 5,68 -0,67 5,91
01 Communique Laboratory Inc 0,00 0,00 0,00 -29,41 9,09
1911 Gold Corp 1,03 -5,77 25,64 75,00 -
21Vianet Group Inc -6,67 -8,84 -7,71 -5,80 86,17
24SevenOffice 10,78 10,30 27,23 49,85 31,46
3D Systems Corp -3,95 2,72 -9,38 -17,78 -7,37
48North Cannabis Corp 2,13 -17,24 26,32 0,00 -76,24
8x8 Inc -3,55 4,18 -13,69 -19,33 -38,75
9F Inc -0,70 0,18 -16,05 -37,64 -
A10 Networks Inc -1,60 -2,46 -5,33 0,60 7,31
AAC Clyde Space -3,36 15,47 23,43 -5,40 -12,30
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-23,82
Balanslikviditet
312,80
Räntabilitet totalt kapital %
-7,22
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
26,61
Soliditet %
26,32
Ändring totalt kapital %
107,93
Kapitalomsättningshast.
24,46
Bruttomarginal %
67,53
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-25,63
Kundfordringar oms. hast.
32,61
Nettomarginal %
-29,53
Andel utdelad vinst %
-