Om bolaget (EVBG)

Everbridge Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,68 %
 • Utv. idag USD
  +1,18 USD
 • Köp
  70,95
 • Sälj
  71,58
 • Senast
  71,37
 • Högst
  71,89
 • Lägst
  69,76
 • Antal
  335 650
 • Tid
  22:00:05

Everbridge

Everbridge är ett it-bolag. Bolaget tillhandahåller en plattform med olika program som adresserar uppgifter som organisationer måste utföra för att hantera kritiska händelser. Likaså erbjuder bolaget massmeddelanden som företag och myndigheter kan skicka ut till individer eller grupper för att hålla dem informerade före, under och efter naturkatastrofer eller andra nödsituationer. Bolaget betjänar kunder över hela världen och har sitt huvudkontor i Burlington, Massachusetts.
VD
Jaime Ellertson
Ordförande
Jaime Ellertson
Hemsida
https://www.e...
Bransch
Teknik
Börsvärde
2 355 806 974 USD
Everbridge Inc
33 563 285 aktier
Totalt
33 563 285 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-05-17
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,39 3,64 3,85 8,13 13,44
01 Communique Laboratory Inc -10,53 -10,53 -22,73 -26,09 -15,00
10X Genomics Inc 1,64 9,86 -11,80 - -
21Vianet Group Inc 2,08 -4,68 0,97 16,46 -13,65
24SevenOffice 1,54 2,81 24,62 7,52 114,19
3D Systems Corp 0,48 4,01 -0,95 -5,14 -51,15
58.Com Inc 0,22 1,69 -8,57 -10,84 -21,09
5th Planet Games 0,00 17,60 -5,47 -30,99 -71,46
8x8 Inc -1,06 -3,42 -20,45 -25,36 0,81
9F Inc 2,11 2,98 12,04 - -
A10 Networks Inc 1,35 4,01 -6,78 -11,43 13,66
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-22,00
Balanslikviditet
2,40
Räntabilitet totalt kapital %
-10,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
251,00
Soliditet %
44,00
Ändring totalt kapital %
0,69
Kapitalomsättningshast.
0,41
Bruttomarginal %
68,00
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-24,00
Kundfordringar oms. hast.
0,25
Nettomarginal %
-25,00
Andel utdelad vinst %
-