Om bolaget (GATE)

Three Gates

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,28 %
 • Utv. idag SEK
  -0,005 SEK
 • Köp
  1,410
 • Sälj
  1,760
 • Senast
  1,760
 • Högst
  1,760
 • Lägst
  1,760
 • Antal
  366
 • Tid
  11:13:55

Three Gates

VD
Don Geyer
Ordförande
Viktor Modigh
Hemsida
www.threegate...
Bransch
-
Börsvärde
8 691 696 SEK
Three Gates
4 924 474 aktier
Totalt
4 924 474 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-03-08
Extra bolagsstämma
2018-06-19
Ordinarie utdelning Three Gates
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-19
 • Utdelningsdag: -
2018-06-18
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-