Om bolaget (GATE MTF)

Three Gates

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +5,09 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,20 SEK
 • Köp
  4,00
 • Sälj
  4,15
 • Senast
  4,13
 • Högst
  4,13
 • Lägst
  3,95
 • Antal
  8 075
 • Tid
  16:41:21

Three Gates

VD
Don Geyer
Ordförande
Viktor Modigh
Hemsida
www.threegate...
Bransch
-
Börsvärde
19 353 182 SEK
Three Gates
4 924 474 aktier
Totalt
4 924 474 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2018-06-19
Ordinarie utdelning Three Gates
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-19
 • Utdelningsdag: -
2018-06-18
Bolagsstämma
2018-03-26
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: GATE-MTF-BT2
 • Noteringsperiod: 2018-03-26 - 2018-04-16
2018-02-13
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: GATE-MTF-BT
 • Noteringsperiod: 2018-02-13 - 2018-03-23
2018-03-20
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 7,00
 • Handlas utan rätt: 2018-03-20
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-02-07
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 2:1
 • Betalt/aktie: 7,00
 • Handlas utan rätt: 2018-02-07
 • Tidsperiod: 2018-02-13 - 2018-03-01
 • Likviddag: -
2018-02-13
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: GATE-MTF-TR
 • Noteringsperiod: 2018-02-13 - 2018-02-27
2018-02-16
Extra bolagsstämma
2018-02-02
Extra bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-