Om bolaget (SUST)

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +11,43 %
 • Utv. idag SEK
  +0,120 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  1,170
 • Högst
  1,215
 • Lägst
  0,964
 • Antal
  1 038 159
 • Tid
  17:29:57

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding levererar värmepumpsinstallationer till bostadsrättsföreningar, privatkunder och större fastighetsägare. Energin utvinns vanligen via bergvärme, luft/vatten, samt solceller. Verksamheten drivs utifrån egna avdelningar för försäljning, projektering, installation och service. En stor andel av bolagets marknad återfinns inom Storstockholmsområdet. Bolagets huvudkontor är beläget i Täby.
VD
Calle Wellenius
Ordförande
Hans Andréasson
Hemsida
https://www.s...
Bransch
Allmännyttigt
Börsvärde
51 767 545 SEK
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding
27 179 026 aktier
Totalt
49 302 424 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-05-10
Extra bolagsstämma
2021-05-19
Delårsrapport
2021-05-20
Bolagsstämma
2021-05-21
Ordinarie utdelning Sustainable Energy Solutions Sweden Holding
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-21
 • Utdelningsdag: -
2021-08-20
Delårsrapport
2021-11-19
Delårsrapport
2022-02-22
Årsrapport

Tidigare händelser

2021-02-22
Årsrapport
2020-11-20
Delårsrapport
2020-11-11
Extra bolagsstämma
2020-08-20
Delårsrapport
2020-06-03
Ordinarie utdelning Sustainable Energy Solutions Sweden Holding
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-06-03
 • Utdelningsdag: -
2020-06-02
Bolagsstämma
2020-05-19
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Allmännyttigt)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 1,28 0,43 13,12 44,58
A2A SpA 2,12 2,26 8,57 14,50 38,49
AES Corp 1,30 -5,77 -7,00 -6,73 100,31
ALLETE Inc 1,42 1,03 2,89 6,74 27,95
Acea SpA 1,20 1,25 3,30 12,25 23,92
Advent Technologies Holdings Inc -0,53 -6,35 -17,15 -27,61 -
Aega 0,00 -7,25 -15,79 -22,42 120,69
Algonquin Power & Utilities Corp 0,89 -1,43 -3,23 -9,20 16,58
Algonquin Power & Utilities Corp 0,68 -2,43 -6,31 -13,23 1,69
Algonquin Power & Utilities Corp Pref -0,24 -0,24 2,14 12,31 44,30
Alliant Energy Corp 0,30 1,01 5,05 15,51 18,13
Ägare Kapital % Röster %
Meus Liberi Tripudium AB 29,90 29,90
J N GeoEnergi Invest AB 29,20 29,20
Jan Thorburn 8,30 8,30
Luciholding AB 3,80 3,80
Avisio AB 2,80 2,80
Monkey Holding AB 2,80 2,80
Dividend Sweden 2,10 2,10
Dividend Sweden AB 2,10 2,10
Anders Rubenhag 1,60 1,60
Bengt Uusitalo 1,60 1,60
Datum för årsredovisning
2020-08-20
Räntetäckningsgrad
-670,36
Räntabilitet eget kapital %
59,04
Balanslikviditet
19,94
Räntabilitet totalt kapital %
-49,46
Kassalikviditet
19,87
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-72,90
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
124,54
Bruttomarginal %
30,80
Varulagrets oms. hast.
0,08
Rörelsemarginal %
-34,56
Kundfordringar oms. hast.
15,18
Nettomarginal %
-39,71
Andel utdelad vinst %
-