Om bolaget (TVI)

TVI Pacific Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -10,00 %
 • Utv. idag CAD
  -0,005 CAD
 • Köp
  0,045
 • Sälj
  0,050
 • Senast
  0,045
 • Högst
  0,050
 • Lägst
  0,045
 • Antal
  37 500
 • Tid
  21:51:02

TVI Pacific

TVI Pacific är verksamma inom metallindustrin. Bolaget arbetar med prospektering, exploatering samt vidare distribution av ädelmetaller. Kunderna återfinns inom ett flertal sektorer, med störst inriktning mot den industriella sektorn. Verksamheten drivs runtom den globala marknaden med egna produktionsanläggningar, där störst närvaro återfinns inom Sydostasien.
VD
Clifford James
Ordförande
Clifford James
Hemsida
http://www.tv...
Bransch
-
Börsvärde
32 849 351 CAD
TVI Pacific Inc
656 987 039 aktier
Totalt
656 987 039 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-06-24
Bolagsstämma
2020-11-12
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-