Om bolaget (ENALYZ)

Enalyzer

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,92 %
 • Utv. idag DKK
  -0,04 DKK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  4,30
 • Högst
  4,32
 • Lägst
  4,30
 • Antal
  6 199
 • Tid
  16:59:58

Enalyzer

Enalyzer utvecklar och tillhandahåller analysverktyg. Exempel på produkter innefattar diverse program utformade som undersökningar, enkäter och rapporter. Produkterna säljs via abonnemang och är anpassade för mobiler, plattor och datorer. Verksamhet innehas på global nivå, med störst marknad inom Norden. Bolaget grundades 2000 och har sitt huvudkontor i Köpenhamn.
VD
Jakob Roed Jakobsen
Ordförande
Erik Nyborg
Hemsida
http://www.en...
Bransch
-
Börsvärde
16 608 572 DKK
Enalyzer
3 826 860 aktier
Totalt
3 826 860 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-08-22
Delårsrapport
2019-04-24
Ordinarie utdelning Enalyzer
 • Utdelning/aktie: 0 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-24
 • Utdelningsdag: -
2019-04-23
Bolagsstämma
2019-03-19
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-03-19
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
7,00
Balanslikviditet
0,89
Räntabilitet totalt kapital %
4,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
5,00
Soliditet %
60,00
Ändring totalt kapital %
0,10
Kapitalomsättningshast.
1,21
Bruttomarginal %
99,00
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
3,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
3,00
Andel utdelad vinst %
0,00