Om bolaget (ENALYZ)

Enalyzer

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag DKK
  +0,00 DKK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  3,70
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  16:59:33

Enalyzer

Enalyzer levererar analysmjukvara och rådgivning till digitala relationsundersökningar. Lösningarna stödjer den kontinuerliga dialogen som en organisation har med sina många relationer.

VD
Mogens Hafstrøm Nielsen
Ordförande
Erik Nyborg
Hemsida
www.enalyzer.dk
Bransch
Informationsteknik
Börsvärde
14 159 382 DKK
Enalyzer
3 826 860 aktier
Totalt
3 826 860 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-22
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-24
Ordinarie utdelning Enalyzer
 • Utdelning/aktie: 0,00 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-24
 • Utdelningsdag: -
2019-04-23
Bolagsstämma
2019-03-19
Årsrapport
2018-08-23
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Informationsteknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,88 0,60 -4,06 0,89 -1,33
ALLGON B -1,16 -4,47 23,05 46,23 -1,16
Acconeer 0,24 0,00 -2,38 -13,50 -16,33
Addnode Group B -0,67 4,93 7,58 20,16 76,12
Advenica AB -1,86 -1,86 -5,11 -21,00 -74,52
Agillic -3,08 -1,56 -13,10 -11,58 -31,21
Alcadon Group 0,72 0,36 -3,45 -2,10 -45,95
Anoto Group -1,80 -8,41 -14,34 -61,26 -73,73
Apptix 5,88 16,13 15,20 17,55 100,00
Arbona A 10,48 -1,69 10,48 -3,33 3,57
Arbona B 0,97 -0,95 -3,70 -18,11 20,93
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-