Om bolaget (GTG)

Gold Town Games

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  2,20
 • Sälj
  2,30
 • Senast
  2,30
 • Högst
  2,30
 • Lägst
  2,30
 • Antal
  15 801
 • Tid
  11:51:41

Gold Town MTF

VD
Pär Hultgren
Ordförande
Magnus Orregård
Hemsida
www.goldtowng...
Bransch
-
Börsvärde
33 422 656 SEK
Gold Town Games
14 531 590 aktier
Totalt
14 531 590 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-06-10
Bolagsstämma
2019-06-11
Ordinarie utdelning Gold Town Games
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-11
 • Utdelningsdag: -

Tidigare händelser

2018-06-04
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: GTG-MTF-BT
 • Noteringsperiod: 2018-06-04 - 2018-08-13
2018-06-12
Ordinarie utdelning Gold Town Games
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-12
 • Utdelningsdag: -
2018-05-30
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:5
 • Betalt/aktie: 3,15
 • Handlas utan rätt: 2018-05-30
 • Tidsperiod: 2018-06-04 - 2018-06-18
 • Likviddag: -
2018-06-04
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: GTG-MTF-TR
 • Noteringsperiod: 2018-06-04 - 2018-06-14
2018-06-11
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-