Om bolaget (SYNACT)

SynAct

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  9,90
 • Högst
  10,00
 • Lägst
  9,22
 • Antal
  44 363
 • Tid
  17:29:43

SynAct Pharma

SynAct Pharma har utvecklat en plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktas mot akuta försämringar i inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer

VD
Jeppe Øvlesen
Ordförande
Torbjørn Bjerke
Hemsida
www.synactpha...
Bransch
-
Börsvärde
145 284 153 SEK
SynAct
14 675 167 aktier
Totalt
14 675 167 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-30
Delårsrapport
2019-11-15
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-13
Ordinarie utdelning SynAct
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-13
 • Utdelningsdag: -
2019-05-10
Bolagsstämma
2019-04-24
Delårsrapport
2019-03-21
Extra bolagsstämma
2019-02-11
Årsrapport
2018-11-16
Delårsrapport
2018-08-31
Delårsrapport
2018-04-19
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: SYNACT-BTA
 • Noteringsperiod: 2018-04-19 - 2018-06-04
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
15 225 000
Immateriella anläggningstillgångar 1 029 000
Materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 1 029 000
Kassa och bank 10 206 000
Summa omsättningstillgångar 14 169 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 12 912 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 2 313 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-09-30
 • Vem: A.M. Karlsson i Kvicksund AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,00 %
 • Röstandel: 3,00 %
2018-09-30
 • Vem: Omt Invest A/S
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,54 %
 • Röstandel: 1,54 %
2018-09-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,96 %
 • Röstandel: 6,96 %
2018-09-30
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,17 %
 • Röstandel: 8,17 %
2018-09-30
 • Vem: Henrik Stage
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,49 %
 • Röstandel: 3,49 %
2018-09-30
 • Vem: Peter Nordvall
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,68 %
 • Röstandel: 1,68 %
2018-09-30
 • Vem: Robert Sahlin
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,06 %
 • Röstandel: 2,06 %
2018-09-30
 • Vem: Quantass ApS
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,52 %
 • Röstandel: 9,52 %
2018-09-30
 • Vem: Thomas Jonassen
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 15,24 %
 • Röstandel: 15,24 %
2018-09-30
 • Vem: Torbjörn Bjerke
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,20 %
 • Röstandel: 5,20 %
Ägare Kapital % Röster %
Thomas Jonassen 15,24 15,24
Quantass ApS 9,52 9,52
Nordnet Pensionsförsäk... 8,17 8,17
Avanza Pension 6,96 6,96
Torbjörn Bjerke 5,20 5,20
Henrik Stage 3,49 3,49
A.M. Karlsson i Kvicks... 3,00 3,00
Robert Sahlin 2,06 2,06
Peter Nordvall 1,68 1,68
Omt Invest A/S 1,54 1,54
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-201,90
Balanslikviditet
3,57
Räntabilitet totalt kapital %
-193,09
Kassalikviditet
3,57
Ändring eget kapital %
-20,14
Soliditet %
73,50
Ändring totalt kapital %
-7,86
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-