Om bolaget (HRI)

Herc Holdings Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -3,65 %
 • Utv. idag USD
  -6,55 USD
 • Köp
  159,50
 • Sälj
  185,00
 • Senast
  172,76
 • Högst
  179,99
 • Lägst
  172,68
 • Antal
  369 890
 • Tid
  22:00:06

Herc Holdings

Herc Holdings är ett holdingbolag som genom sitt dotterbolag hyr ut utrustning såsom schaktmaskiner, materialhanteringsutrustning, kompressorer mm till byggentreprenader, bostadsbyggande, industrier, raffinaderier mm men även till privat infrastruktur, fordonsindustrin, regering och kommuner. Herc är verksamma i huvudsak i USA men även internationellt.
VD
Lawrence Silber
Ordförande
Herbert Henkel
Hemsida
https://ir.he...
Bransch
Industri
Börsvärde
5 318 048 241 USD
Herc Holdings Inc
29 658 403 aktier
Totalt
29 658 403 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-05-13
Bolagsstämma
2021-04-22
Delårsrapport
2021-02-18
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 0,77 1,74 -1,34 32,89
2020 Bulkers 1,24 -3,56 -9,63 11,93 108,90
24Storage 1,19 0,00 -0,93 -3,41 1,67
3M Co -0,17 -0,18 0,17 -9,21 13,13
51job Inc -2,81 -7,16 -14,46 -16,08 -11,19
A O Smith Corp -1,80 -1,56 1,64 -6,39 23,74
A.P. Møller - Mærsk A 2,05 8,04 -0,72 5,18 90,21
A.P. Møller - Mærsk B 1,19 7,07 -0,48 6,85 84,38
Aalberts NV 0,31 -0,25 -7,62 -7,67 57,40
Aallon Group Oyj -0,41 -0,41 2,13 4,35 24,74
Aaon Inc -0,28 -0,58 4,03 16,88 16,32
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
105,09
Räntabilitet totalt kapital %
5,90
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
32,44
Soliditet %
22,00
Ändring totalt kapital %
12,85
Kapitalomsättningshast.
48,77
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
18,54
Nettomarginal %
12,11
Andel utdelad vinst %
-