Om bolaget (MAXF)

MaxFastigheter i Sverige

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  29,00
 • Sälj
  29,60
 • Senast
  29,60
 • Högst
  29,60
 • Lägst
  29,40
 • Antal
  1 130
 • Tid
  10:20:06

MaxFastigheter i Sv.

MaxFastigheter är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter. Fastighetsportföljen består av 13 fastigheter med en uthyrbar yta på cirka 70 000 kvm. Fastigheterna finns i lokala externhandelsområden i Mellansverige. Per 31 mars 2016 uppgick marknadsvärdet till knappt 700 MSEK och uthyrningsgraden till 95%.

VD
Håkan Karlsson
Ordförande
Christer Sundin
Hemsida
www.maxfast.se
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
551 864 797 SEK
MaxFastigheter i Sverige
18 644 081 aktier
Totalt
18 644 081 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-07-09
Delårsrapport
2019-11-05
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-08
Ordinarie utdelning MaxFastigheter i Sverige
 • Utdelning/aktie: 1,30 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-08
 • Utdelningsdag: 2019-05-14
2019-05-07
Delårsrapport
2019-05-07
Bolagsstämma
2019-04-04
Extra bolagsstämma
2019-02-15
Årsrapport
2018-11-15
Delårsrapport
2018-08-22
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
1 435 126 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 1 355 995 000
Finansiella anläggningstillgångar 3 449 000
Summa anläggningstillgångar 1 359 444 000
Kassa och bank 0
Summa omsättningstillgångar 75 682 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 552 977 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 607 869 000
Kortfristiga skulder 274 280 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,35 0,25 -4,40 0,53 -1,67
ABG Sundal Collier Holding -0,92 0,13 -13,25 -8,28 -38,58
ALM Equity 0,00 -2,50 1,56 20,37 -6,25
ALM Equity Pref 0,00 0,20 0,82 0,82 -8,60
Admiral Capital B 0,00 -0,94 -0,94 3,96 29,63
Aega 0,00 8,57 63,44 56,70 72,73
Agat Ejendomme -1,21 -0,24 -8,11 -0,97 -44,41
Akelius Residential Pref -0,29 0,29 -0,86 -0,72 0,15
Aker 0,00 5,55 -18,05 -14,10 -10,62
Aktia Bank Abp -0,60 -0,12 -7,67 -8,08 -4,92
Alm. Brand 0,25 -0,99 -7,10 7,69 -10,68
Ägare Kapital % Röster %
TTC Invest AB 13,10 13,10
Danica Pension 5,20 5,20
Axagon AB 4,50 4,50
Nordnet Pensionsförsäk... 3,80 3,80
Rellco Invest AB 3,50 3,50
EkoFast Invest AB 2,90 2,90
Willest Invest AB 2,70 2,70
Avanza Pension 2,30 2,30
Haslem Invest AB 2,20 2,20
Ryds Glas Sverige AB 2,10 2,10
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
7,03
Balanslikviditet
2,95
Räntabilitet totalt kapital %
3,07
Kassalikviditet
2,95
Ändring eget kapital %
4,12
Soliditet %
35,77
Ändring totalt kapital %
12,17
Kapitalomsättningshast.
0,07
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
61,20
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
35,72
Andel utdelad vinst %
47,65