Om bolaget (PROVIT)

Provide IT

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  3,60
 • Sälj
  3,70
 • Senast
  3,60
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  08:45:00

Provide IT Sweden

Provide IT är en digital produktionsbyrå med fokus på utveckling av applikationer för webb och mobil. Bolaget arbetar huvudsakligen med plattformar som baseras på Open Source, vilket innebär att Bolaget fritt kan använda och modifiera plattformarnas källkod i egna projekt.

VD
Bawan Faraj
Ordförande
Torvald Thedéen
Hemsida
http://www.pr...
Bransch
-
Börsvärde
24 006 855 SEK
Provide IT
6 668 571 aktier
Totalt
6 668 571 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-29
Delårsrapport
2019-09-25
Bolagsstämma
2019-09-26
Ordinarie utdelning Provide IT
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-09-26
 • Utdelningsdag: -
2019-11-28
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-29
Årsrapport
2019-02-27
Delårsrapport
2018-11-29
Delårsrapport
2018-09-26
Ordinarie utdelning Provide IT
 • Utdelning/aktie: 2,10 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-09-26
 • Utdelningsdag: 2018-10-02
2018-09-25
Bolagsstämma
2018-08-30
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
31 619 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 226 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 226 000
Kassa och bank 8 257 000
Summa omsättningstillgångar 31 393 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 28 748 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 2 871 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,62 %
 • Röstandel: 1,62 %
2018-06-30
 • Vem: Bawan Faraj
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 32,35 %
 • Röstandel: 32,35 %
2018-06-30
 • Vem: Karl Johan Gustav Moleklint
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,86 %
 • Röstandel: 0,86 %
2018-06-30
 • Vem: Magnus Videquist
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,60 %
 • Röstandel: 0,60 %
2018-06-30
 • Vem: Erik Håkansson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,15 %
 • Röstandel: 1,15 %
2018-06-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,87 %
 • Röstandel: 10,87 %
2018-06-30
 • Vem: Gunvald Berger
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,35 %
 • Röstandel: 2,35 %
2018-06-30
 • Vem: Oscar Wennerström
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,25 %
 • Röstandel: 1,25 %
2018-06-30
 • Vem: Per-Åke Nordenhög
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,64 %
 • Röstandel: 0,64 %
2018-06-30
 • Vem: Peter Klein
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 35,44 %
 • Röstandel: 35,44 %
Ägare Kapital % Röster %
Peter Klein 35,44 35,44
Bawan Faraj 32,35 32,35
Avanza Pension 10,87 10,87
Gunvald Berger 2,35 2,35
Nordnet Pensionsförsäk... 1,62 1,62
Oscar Wennerström 1,25 1,25
Erik Håkansson 1,15 1,15
Karl Johan Gustav Mole... 0,86 0,86
Per-Åke Nordenhög 0,64 0,64
Magnus Videquist 0,60 0,60
Datum för årsredovisning
2019-03-31
Räntetäckningsgrad
406,80
Räntabilitet eget kapital %
6,88
Balanslikviditet
5,86
Räntabilitet totalt kapital %
7,94
Kassalikviditet
5,86
Ändring eget kapital %
-43,32
Soliditet %
83,12
Ändring totalt kapital %
-38,01
Kapitalomsättningshast.
0,77
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
10,26
Kundfordringar oms. hast.
7,78
Nettomarginal %
7,82
Andel utdelad vinst %
0,00