Om bolaget (MPI)

Medical Prognosis Institute

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,00 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  12,70
 • Högst
  12,70
 • Lägst
  12,40
 • Antal
  9 230
 • Tid
  17:29:46

Medical Prognosis I.

Medical Prognosis Institute utvecklar så kallade companion diagnostics för personaliserade läkemedel, samt prognostiska analyser för cancer.

VD
Peter Buhl Jensen
Ordförande
Jørgen Søberg Petersen
Hemsida
www.medical-p...
Bransch
Hälsovård
Börsvärde
306 168 031 SEK
Medical Prognosis Institute
24 107 719 aktier
Totalt
24 107 719 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2017-06-14
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: MPI-BTA
 • Noteringsperiod: 2017-06-14 - 2017-07-12
2017-06-08
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:29
 • Betalt/aktie: 14,80
 • Handlas utan rätt: 2017-06-08
 • Tidsperiod: 2017-06-14 - 2017-06-29
 • Likviddag: -
2017-06-14
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: MPI-TR
 • Noteringsperiod: 2017-06-14 - 2017-06-27
2017-04-26
Ordinarie utdelning Medical Prognosis Institute
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2017-04-26
 • Utdelningsdag: -
2017-04-25
Bolagsstämma
2017-03-31
Årsrapport
2017-02-24
Extra bolagsstämma
2017-02-22
Extra bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
69 166 000
Immateriella anläggningstillgångar 4 399 000
Materiella anläggningstillgångar 244 000
Finansiella anläggningstillgångar 47 970 000
Summa anläggningstillgångar 52 613 000
Kassa och bank 5 768 000
Summa omsättningstillgångar 16 553 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 64 797 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 4 370 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Hälsovård)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,95 -1,02 -2,01 0,98 2,83
2cureX -5,07 -5,07 - - -
A1M Pharma -6,61 -13,82 -33,75 12,17 -76,65
ADDvise Group A 5,77 4,17 -4,51 -1,43 22,22
ADDvise Group B -1,88 -8,72 -8,72 -17,37 -13,74
ALK-Abelló B 0,97 -1,61 -19,34 -27,88 -16,63
Acarix 2,82 -10,53 -13,85 -36,88 -
Active Biotech 0,47 -6,55 -66,82 -59,62 -79,22
AddLife B 0,00 4,23 7,14 2,99 24,10
AdderaCare -2,06 -0,42 -13,45 -4,42 -20,67
Aino Health 6,38 10,13 -10,71 -52,83 -
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2016-12-31
Räntetäckningsgrad
-33,04
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
3,79
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
3,59
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
93,68
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-169,38
Varulagrets oms. hast.
7,52
Rörelsemarginal %
-230,89
Kundfordringar oms. hast.
1,27
Nettomarginal %
-174,92
Andel utdelad vinst %
-