Om bolaget (ABSL)

Absolicon

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -3,57 %
 • Utv. idag SEK
  -5,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  135,00
 • Högst
  138,00
 • Lägst
  132,00
 • Antal
  4 933
 • Tid
  17:29:46

Absolicon Solar Collector

Absolicon Solar Collector säljer den koncentrerande solfångaren T160 som kan generera temperaturer upp till 160 grader Celsius samt erbjuder kompletta produktionslinor för koncentrerande solfångare. Solvärme på höga temperaturer till industrier kan värma processer och därigenom ersätta fossila bränslen. I fjärrvärmenät och för stora byggnader kan koncentrerande solfångare generera både värme och solkyla. Absolicon grundades 2013 men tekniken bygger på 15 år av svensk forskning.
VD
Joakim Byström
Ordförande
Malte Frisk
Hemsida
http://www.ab...
Bransch
Teknik
Börsvärde
213 300 780 SEK
Absolicon
1 523 577 aktier
Totalt
1 523 577 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2020-02-25
Årsrapport

Tidigare händelser

2020-01-23
Extra bolagsstämma
2019-11-21
Delårsrapport
2019-08-29
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 80,00
 • Handlas utan rätt: 2019-08-29
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-08-27
Delårsrapport
2019-06-14
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ABSL-BTA
 • Noteringsperiod: 2019-06-14 - 2019-08-27
2019-06-11
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:12
 • Betalt/aktie: 80,00
 • Handlas utan rätt: 2019-06-11
 • Tidsperiod: 2019-06-14 - 2019-07-05
 • Likviddag: -
2019-06-14
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ABSL-TR
 • Noteringsperiod: 2019-06-14 - 2019-07-03
2019-05-23
Delårsrapport
2019-05-09
Ordinarie utdelning Absolicon
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-09
 • Utdelningsdag: -
2019-05-08
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,30 -1,11 -0,35 2,83 19,23
01 Communique Laboratory Inc -4,55 0,00 -4,55 16,67 31,25
21Vianet Group Inc 0,00 -6,00 51,64 16,69 10,08
24SevenOffice -4,58 -4,58 42,86 55,28 212,50
3D Systems Corp 0,62 -1,14 26,62 29,08 -7,82
8x8 Inc -1,79 -4,87 5,92 -1,29 -0,83
9F Inc -5,65 -1,58 -1,58 -29,70 -
A10 Networks Inc 2,64 0,00 2,04 8,35 6,86
AAC Clyde Space -3,59 3,86 -7,46 4,76 28,04
Absolute Software Corp 3,51 3,63 9,02 21,99 13,61
Acacia Communications Inc 0,28 -0,07 1,66 5,17 61,65
Ägare Kapital % Röster %
Joakim Byström 20,05 20,05
Priono Aktiebolag 10,97 10,97
Fastighets AB Ponord 5,19 5,19
Avanza Pension 3,18 3,18
Nordnet Pensionsförsäk... 2,34 2,34
Klas Bengtsson 1,02 1,02
Bengt Knutsson 0,81 0,81
Stefan Wikström 0,58 0,58
SETEK IntresseGrupp AB 0,46 0,46
Kjell Gustav Ragnvald... 0,45 0,45
Datum för årsredovisning
2019-11-21
Räntetäckningsgrad
-342,81
Räntabilitet eget kapital %
-37,00
Balanslikviditet
3,57
Räntabilitet totalt kapital %
-34,00
Kassalikviditet
2,71
Ändring eget kapital %
13,00
Soliditet %
91,00
Ändring totalt kapital %
0,08
Kapitalomsättningshast.
0,06
Bruttomarginal %
215,00
Varulagrets oms. hast.
1,19
Rörelsemarginal %
-551,00
Kundfordringar oms. hast.
0,06
Nettomarginal %
-547,00
Andel utdelad vinst %
-