Om bolaget (ABSL)

Absolicon

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +6,75 %
 • Utv. idag SEK
  +8,50 SEK
 • Köp
  134,50
 • Sälj
  135,00
 • Senast
  134,50
 • Högst
  135,00
 • Lägst
  126,00
 • Antal
  7 181
 • Tid
  12:21:23

Absolicon Solar Collector

Absolicon Solar Collector säljer den koncentrerande solfångaren T160 som kan generera temperaturer upp till 160 grader Celsius samt erbjuder kompletta produktionslinor för koncentrerande solfångare. Solvärme på höga temperaturer till industrier kan värma processer och därigenom ersätta fossila bränslen. I fjärrvärmenät och för stora byggnader kan koncentrerande solfångare generera både värme och solkyla. Absolicon grundades 2013 men tekniken bygger på över 15 år av svensk forskning.
VD
Joakim Byström
Ordförande
Malte Frisk
Hemsida
https://www.a...
Bransch
Teknik
Börsvärde
307 792 044 SEK
Absolicon
1 998 650 aktier
Totalt
2 442 794 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-05-12
Bolagsstämma
2021-05-14
Ordinarie utdelning Absolicon
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-14
 • Utdelningsdag: -

Tidigare händelser

2021-04-26
Delårsrapport
2021-02-03
Årsrapport
2020-11-04
Delårsrapport
2020-08-31
Delårsrapport
2020-05-14
Ordinarie utdelning Absolicon
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-05-14
 • Utdelningsdag: -
2020-05-13
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,87 0,14 0,25 12,39 46,96
01 Communique Laboratory Inc -5,13 0,00 17,46 54,17 164,29
1911 Gold Corp 1,54 4,76 24,53 29,41 46,15
21Vianet Group Inc 1,75 -5,49 -23,37 -35,53 62,85
24SevenOffice -3,43 -7,40 -6,11 -20,47 59,43
3D Systems Corp -2,56 -13,54 -27,59 -60,30 117,98
48North Cannabis Corp 5,71 12,12 0,00 -32,73 5,71
8x8 Inc -0,75 -8,19 -7,16 -14,50 71,14
9F Inc 0,68 0,00 -16,48 -14,53 -73,32
A10 Networks Inc 1,83 0,45 -8,64 -15,99 31,95
AAC Clyde Space -1,75 3,70 -8,03 -33,16 -26,42
Ägare Kapital % Röster %
Joakim Byström 14,18 14,18
Priono Aktiebolag 7,67 7,67
Fastighets AB Ponord 5,08 5,08
Avanza Pension 4,41 4,41
Nordnet Pensionsförsäk... 3,15 3,15
Klas Bengtsson 1,30 1,30
Tectus AB 1,00 1,00
Kjell Gustav Ragnvald... 0,65 0,65
Fredrik Simsson 0,56 0,56
SETEK IntresseGrupp AB 0,45 0,45
Datum för årsredovisning
2021-04-26
Räntetäckningsgrad
-22 747,79
Räntabilitet eget kapital %
-36,20
Balanslikviditet
303,49
Räntabilitet totalt kapital %
-31,57
Kassalikviditet
245,01
Ändring eget kapital %
-22,88
Soliditet %
87,48
Ändring totalt kapital %
-19,42
Kapitalomsättningshast.
2,56
Bruttomarginal %
288,10
Varulagrets oms. hast.
286,09
Rörelsemarginal %
-1 238,05
Kundfordringar oms. hast.
9,42
Nettomarginal %
-1 234,13
Andel utdelad vinst %
-