Om bolaget (ABSL)

Absolicon

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -2,94 %
 • Utv. idag SEK
  -3,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  99,00
 • Högst
  100,00
 • Lägst
  96,00
 • Antal
  222
 • Tid
  17:29:43

Absolicon Solar C.

Absolicon Solar Collector utvecklar, tillverkar och säljer koncentrerade solfångare. Användarna utgörs i huvudsak av processindustrier, ägare till större fastigheter och kommuner/stadsförvaltningar. Bolagets produkter erbjuder en lösning där koncentrerade solenergi eliminerar och reducerar användarens behov av olja, gas, kol eller el för att värma eller kyla fastigheter, och för att framställa ånga till olika industriella processer. Absolicons koncentrationer kan också användas för elproduktion.

VD
Joakim Byström
Ordförande
Olle Olsson
Hemsida
www.absolicon.se
Bransch
-
Börsvärde
140 994 600 SEK
Absolicon
1 382 300 aktier
Totalt
1 382 300 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-05-23
Delårsrapport
2019-05-09
Ordinarie utdelning Absolicon
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-09
 • Utdelningsdag: -
2019-05-08
Bolagsstämma
2019-02-26
Årsrapport
2018-11-22
Delårsrapport
2018-10-10
Distribution av värdepapper Absolicon
 • Utdelning/aktie: 5,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-10-10
 • Utdelningsdag: -
2018-10-10
Händelse: ??
 • Villkor: 2:1
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2018-10-10
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-10-01
Extra bolagsstämma
2018-08-28
Delårsrapport
2018-06-14
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ABSL-BTA
 • Noteringsperiod: 2018-06-14 - 2018-08-27
2018-06-11
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:14
 • Betalt/aktie: 130,00
 • Handlas utan rätt: 2018-06-11
 • Tidsperiod: 2018-06-14 - 2018-06-28
 • Likviddag: -
2018-06-14
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ABSL-TR
 • Noteringsperiod: 2018-06-14 - 2018-06-26
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
49 349 000
Immateriella anläggningstillgångar 4 124 000
Materiella anläggningstillgångar 2 751 000
Finansiella anläggningstillgångar 4 834 000
Summa anläggningstillgångar 11 709 000
Kassa och bank 9 251 000
Summa omsättningstillgångar 37 640 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 30 492 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 327 000
Kortfristiga skulder 18 530 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,88 %
 • Röstandel: 3,88 %
2018-06-30
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,09 %
 • Röstandel: 3,09 %
2018-06-30
 • Vem: Stefan Wikström
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,42 %
 • Röstandel: 0,42 %
2018-06-30
 • Vem: Joakim Byström
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 26,35 %
 • Röstandel: 26,35 %
2018-06-30
 • Vem: Priono Aktiebolag
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 14,00 %
 • Röstandel: 14,00 %
2018-06-30
 • Vem: Fastighets AB Ponord
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,65 %
 • Röstandel: 5,65 %
2018-06-30
 • Vem: Bengt Knutsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,95 %
 • Röstandel: 0,95 %
2018-06-30
 • Vem: Karl Erik Patrik Nordenhed
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,50 %
 • Röstandel: 0,50 %
2018-06-30
 • Vem: Torsten Fredriksson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,45 %
 • Röstandel: 0,45 %
2018-06-30
 • Vem: SETEK IntresseGrupp AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,50 %
 • Röstandel: 0,50 %
Ägare Kapital % Röster %
Joakim Byström 26,35 26,35
Priono Aktiebolag 14,00 14,00
Fastighets AB Ponord 5,65 5,65
Avanza Pension 3,88 3,88
Nordnet Pensionsförsäk... 3,09 3,09
Bengt Knutsson 0,95 0,95
Karl Erik Patrik Norde... 0,50 0,50
SETEK IntresseGrupp AB 0,50 0,50
Torsten Fredriksson 0,45 0,45
Stefan Wikström 0,42 0,42
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-10,57
Balanslikviditet
1,06
Räntabilitet totalt kapital %
-9,59
Kassalikviditet
0,59
Ändring eget kapital %
65,13
Soliditet %
85,88
Ändring totalt kapital %
18,81
Kapitalomsättningshast.
0,44
Bruttomarginal %
76,14
Varulagrets oms. hast.
6,92
Rörelsemarginal %
-23,53
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-17,80
Andel utdelad vinst %
-