Om bolaget (CRNO B)

Cereno Scientific B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,18 %
 • Utv. idag SEK
  +0,04 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  3,44
 • Högst
  3,55
 • Lägst
  3,40
 • Antal
  45 538
 • Tid
  17:29:57

Cereno Scientific

Cereno Scientific är verksamma inom bioteknologi. Idag är bolaget särskilt inriktade mot att utveckla läkemedel avsedda för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar. Visionen är att utveckla läkemedel som effektivare kan behandla uppkomsten av blodproppar som senare potentiellt kan leda till stroke, hjärtinfarkt, lungemboli samt ventrombos. Bolaget bildades 2012 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
VD
Sten R Sörensen
Ordförande
Catharina Bäärnhielm
Hemsida
http://cereno...
Bransch
-
Börsvärde
136 745 660 SEK
Cereno Scientific B
40 219 312 aktier
Totalt
40 219 312 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2020-02-27
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-11-14
Delårsrapport
2019-08-30
Delårsrapport
2019-08-28
Extra bolagsstämma
2019-05-23
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CRNO-BTAB
 • Noteringsperiod: 2019-05-23 - 2019-07-10
2019-06-19
Bolagsstämma
2019-06-18
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 2,90
 • Handlas utan rätt: 2019-06-18
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-06-12
Ordinarie utdelning Cereno Scientific B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-12
 • Utdelningsdag: -
2019-05-20
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:1
 • Betalt/aktie: 2,90
 • Handlas utan rätt: 2019-05-20
 • Tidsperiod: 2019-05-23 - 2019-06-07
 • Likviddag: -
2019-05-23
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CRNO-TRB
 • Noteringsperiod: 2019-05-23 - 2019-06-04
2019-05-23
Delårsrapport
2019-02-22
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Avanza Pension 5,46 4,70
Ivar Nordqvist 4,93 4,25
Jonas Säljö 4,54 8,14
GU Ventures 3,87 3,33
Kjetil Myrlid Aasen 3,68 3,17
Sverker Jern 3,04 7,10
Staffan Eriksson 2,94 2,53
Niklas Bergh 2,89 6,92
Björn Dahlöf 2,38 4,44
Robert Joki 2,08 1,79
Datum för årsredovisning
2019-11-14
Räntetäckningsgrad
-0,92
Räntabilitet eget kapital %
-20,00
Balanslikviditet
14,81
Räntabilitet totalt kapital %
-24,00
Kassalikviditet
14,81
Ändring eget kapital %
168,00
Soliditet %
96,00
Ändring totalt kapital %
1,00
Kapitalomsättningshast.
0,15
Bruttomarginal %
-121,00
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
-128,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-160,00
Andel utdelad vinst %
-