Om bolaget (CRNO B)

Cereno Scientific B

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,33 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,01 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  3,01
 • Högst
  3,20
 • Lägst
  2,93
 • Antal
  22 763
 • Tid
  17:29:46

Cereno Scientific

Cereno Scientific utvecklar förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism och som ska användas vid behandling av trombosrelaterade kardiovaskulära sjukdomar på den globala marknaden.

VD
Sten R. Sörensen
Ordförande
Catharina Bäärnhielm
Hemsida
www.cerenosci...
Bransch
-
Börsvärde
39 202 161 SEK
Cereno Scientific B
12 345 139 aktier
Totalt
12 345 139 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2018-10-23
Extra bolagsstämma
2018-11-15
Delårsrapport
2019-02-22
Årsrapport

Tidigare händelser

2018-08-30
Delårsrapport
2018-06-14
Ordinarie utdelning Cereno Scientific B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-14
 • Utdelningsdag: -
2018-06-13
Bolagsstämma
2018-05-24
Delårsrapport
2018-04-19
Extra bolagsstämma
2018-02-22
Årsrapport
2017-11-14
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
30 475 000
Immateriella anläggningstillgångar 5 870 000
Materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 5 870 000
Kassa och bank 23 947 000
Summa omsättningstillgångar 24 604 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 28 172 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 400 000
Kortfristiga skulder 1 903 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,77 %
 • Röstandel: 1,74 %
2018-06-30
 • Vem: Björn Dahlöf
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,26 %
 • Röstandel: 7,79 %
2018-06-30
 • Vem: Jonas Säljö
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,50 %
 • Röstandel: 8,54 %
2018-06-30
 • Vem: Galenica AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,10 %
 • Röstandel: 3,20 %
2018-06-30
 • Vem: Göran Ofsén
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,18 %
 • Röstandel: 1,37 %
2018-06-30
 • Vem: GU Ventures
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,14 %
 • Röstandel: 5,74 %
2018-06-30
 • Vem: Niklas Bergh
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,47 %
 • Röstandel: 18,42 %
2018-06-30
 • Vem: Pia Larsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,53 %
 • Röstandel: 3,47 %
2018-06-30
 • Vem: Sten Sörensen
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,89 %
 • Röstandel: 2,44 %
2018-06-30
 • Vem: Sverker Jern
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,59 %
 • Röstandel: 18,63 %
2017-12-31
 • Vem: Björn Dahlöf
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,60 %
 • Röstandel: 9,90 %
2017-12-31
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,77 %
 • Röstandel: 1,74 %
2017-12-31
 • Vem: Bridge Consulting AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,89 %
 • Röstandel: 2,44 %
2017-12-31
 • Vem: Galenica AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,25 %
 • Röstandel: 3,30 %
2017-12-31
 • Vem: Jonas Säljö
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,16 %
 • Röstandel: 10,84 %
2017-12-31
 • Vem: GU Ventures
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,14 %
 • Röstandel: 5,74 %
2017-12-31
 • Vem: Göran Ofsén
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,73 %
 • Röstandel: 1,72 %
2017-12-31
 • Vem: Niklas Bergh
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,47 %
 • Röstandel: 18,42 %
2017-12-31
 • Vem: Pia Larsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,53 %
 • Röstandel: 3,47 %
2017-12-31
 • Vem: Sverker Jern
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,80 %
 • Röstandel: 18,76 %
Ägare Kapital % Röster %
Sverker Jern 10,59 18,63
Niklas Bergh 10,47 18,42
GU Ventures 9,14 5,74
Pia Larsson 5,53 3,47
Galenica AB 5,10 3,20
Sten Sörensen 3,89 2,44
Avanza Pension 2,77 1,74
Jonas Säljö 2,50 8,54
Björn Dahlöf 2,26 7,79
Göran Ofsén 2,18 1,37
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-382,33
Räntabilitet eget kapital %
-17,79
Balanslikviditet
4,95
Räntabilitet totalt kapital %
-16,32
Kassalikviditet
4,95
Ändring eget kapital %
-16,48
Soliditet %
91,35
Ändring totalt kapital %
-15,47
Kapitalomsättningshast.
0,33
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-48,80
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-48,93
Andel utdelad vinst %
-