Om bolaget (CRNO B)

Cereno Scientific B

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -20,43 %
 • Utv. i dag SEK
  -0,470 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  1,830
 • Högst
  2,00
 • Lägst
  1,610
 • Antal
  504 252
 • Tid
  17:29:53

Cereno Scientific

Cereno Scientific utvecklar förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism och som ska användas vid behandling av trombosrelaterade kardiovaskulära sjukdomar på den globala marknaden.

VD
Sten R. Sörensen
Ordförande
Catharina Bäärnhielm
Hemsida
www.cerenosci...
Bransch
-
Börsvärde
34 916 996 SEK
Cereno Scientific B
14 459 055 aktier
Totalt
14 459 055 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-02-22
Årsrapport

Tidigare händelser

2018-11-15
Delårsrapport
2018-10-23
Extra bolagsstämma
2018-08-30
Delårsrapport
2018-06-14
Ordinarie utdelning Cereno Scientific B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-14
 • Utdelningsdag: -
2018-06-13
Bolagsstämma
2018-05-24
Delårsrapport
2018-04-19
Extra bolagsstämma
2018-02-22
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
25 759 000
Immateriella anläggningstillgångar 16 712 000
Materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 16 712 000
Kassa och bank 8 638 000
Summa omsättningstillgångar 9 047 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 23 530 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 400 000
Kortfristiga skulder 1 828 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,77 %
 • Röstandel: 1,74 %
2018-06-30
 • Vem: Galenica AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,10 %
 • Röstandel: 3,20 %
2018-06-30
 • Vem: Björn Dahlöf
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,26 %
 • Röstandel: 7,79 %
2018-06-30
 • Vem: Göran Ofsén
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,18 %
 • Röstandel: 1,37 %
2018-06-30
 • Vem: GU Ventures
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,14 %
 • Röstandel: 5,74 %
2018-06-30
 • Vem: Jonas Säljö
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,50 %
 • Röstandel: 8,54 %
2018-06-30
 • Vem: Niklas Bergh
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,47 %
 • Röstandel: 18,42 %
2018-06-30
 • Vem: Sten Sörensen
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,89 %
 • Röstandel: 2,44 %
2018-06-30
 • Vem: Pia Larsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,53 %
 • Röstandel: 3,47 %
2018-06-30
 • Vem: Sverker Jern
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,59 %
 • Röstandel: 18,63 %
Ägare Kapital % Röster %
Sverker Jern 10,59 18,63
Niklas Bergh 10,47 18,42
GU Ventures 9,14 5,74
Pia Larsson 5,53 3,47
Galenica AB 5,10 3,20
Sten Sörensen 3,89 2,44
Avanza Pension 2,77 1,74
Jonas Säljö 2,50 8,54
Björn Dahlöf 2,26 7,79
Göran Ofsén 2,18 1,37
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-382,33
Räntabilitet eget kapital %
-17,79
Balanslikviditet
4,95
Räntabilitet totalt kapital %
-16,32
Kassalikviditet
4,95
Ändring eget kapital %
-16,48
Soliditet %
91,35
Ändring totalt kapital %
-15,47
Kapitalomsättningshast.
0,33
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-48,80
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-48,93
Andel utdelad vinst %
-