Om bolaget (ACAD)

AcadeMedia

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,56 %
 • Utv. idag SEK
  -0,30 SEK
 • Köp
  53,50
 • Sälj
  53,70
 • Senast
  53,70
 • Högst
  54,40
 • Lägst
  53,40
 • Antal
  5 761
 • Tid
  13:33:12

AcadeMedia

AcadeMedia är en fristående utbildningsaktör. AcadeMedia är organiserat i fyra verksamhetssegment: Fo?r- och grundskola, Gymnasium, Vuxenutbildning och Internationell förskola.

VD
Marcus Strömberg
Ordförande
Anders Bülow
Hemsida
www.academedi...
Bransch
Dagligvaror
Börsvärde
5 673 957 013 SEK
AcadeMedia
105 215 643 aktier
Totalt
105 215 643 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-05-07
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-01-31
Delårsrapport
2018-11-23
Ordinarie utdelning AcadeMedia
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-11-23
 • Utdelningsdag: -
2018-11-22
Bolagsstämma
2018-10-25
Delårsrapport
2018-08-29
Delårsrapport
2018-08-29
Årsrapport
2018-05-04
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
9 383 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 6 175 000 000
Materiella anläggningstillgångar 1 599 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 50 000 000
Summa anläggningstillgångar 7 823 000 000
Kassa och bank 699 000 000
Summa omsättningstillgångar 1 559 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 4 262 000 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 182 000 000
Långfristiga skulder 2 163 000 000
Kortfristiga skulder 2 776 000 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-02-14
 • Vem: Nordea Funds Ltd
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,65 %
 • Röstandel: 9,65 %
2018-12-28
 • Vem: FIL Limited
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,98 %
 • Röstandel: 4,99 %
2018-10-03
 • Vem: FIL Limited
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,58 %
 • Röstandel: 5,60 %
2018-08-30
 • Vem: FIL Limited
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,65 %
 • Röstandel: 5,67 %
2018-06-30
 • Vem: Andra AP-fonden
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,80 %
 • Röstandel: 2,80 %
2018-06-30
 • Vem: Fidelity
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,30 %
 • Röstandel: 5,30 %
2018-06-30
 • Vem: Försäkringsbolaget PRI
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,00 %
 • Röstandel: 2,00 %
2018-06-30
 • Vem: Länsförsäkringar Fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,90 %
 • Röstandel: 1,90 %
2018-06-30
 • Vem: Janus Henderson Investors
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,90 %
 • Röstandel: 2,90 %
2018-06-30
 • Vem: Mellby Gård
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 21,10 %
 • Röstandel: 21,10 %
2018-06-30
 • Vem: Nordea Fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 11,70 %
 • Röstandel: 11,70 %
2018-06-30
 • Vem: Swedbank Robur Fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,70 %
 • Röstandel: 1,70 %
2018-06-30
 • Vem: Norron Fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,90 %
 • Röstandel: 3,90 %
2018-06-30
 • Vem: Tredje AP-fonden
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,40 %
 • Röstandel: 2,40 %

Andra bolag i samma bransch (Dagligvaror)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,16 1,60 7,15 12,36 7,18
AGF B 0,00 -2,78 4,87 0,00 22,81
AS Tallink Grupp FDR 0,48 -0,47 0,00 -3,67 -
AaB -3,50 -1,53 -11,47 -21,86 -44,06
Actic Group -2,48 -3,67 -6,39 -13,46 -20,85
AdCityMedia 0,00 -4,11 0,00 -9,87 -22,79
Adevinta ser. A -0,05 0,59 - - -
Adevinta ser. B -0,40 1,21 - - -
Alma Media Oyj 0,97 2,30 0,97 -0,32 -13,33
Andersen & Martini B 0,00 1,83 0,91 -7,50 -10,48
Aspire Global 1,41 0,12 -7,20 -7,20 28,42
Ägare Kapital % Röster %
Mellby Gård 21,10 21,10
Nordea Fonder 11,70 11,70
Fidelity 5,30 5,30
Norron Fonder 3,90 3,90
Janus Henderson Investors 2,90 2,90
Andra AP-fonden 2,80 2,80
Tredje AP-fonden 2,40 2,40
Försäkringsbolaget PRI 2,00 2,00
Länsförsäkringar Fonder 1,90 1,90
Swedbank Robur Fonder 1,70 1,70
Datum för årsredovisning
2018-06-30
Räntetäckningsgrad
8,60
Räntabilitet eget kapital %
11,16
Balanslikviditet
0,56
Räntabilitet totalt kapital %
7,29
Kassalikviditet
0,56
Ändring eget kapital %
23,79
Soliditet %
45,42
Ändring totalt kapital %
19,54
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
5,75
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
3,98
Andel utdelad vinst %
0,00