Om bolaget (ACAD)

AcadeMedia

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -1,36 %
 • Utv. i dag SEK
  -0,60 SEK
 • Köp
  43,50
 • Sälj
  43,60
 • Senast
  43,60
 • Högst
  44,40
 • Lägst
  43,40
 • Antal
  83 629
 • Tid
  15:31:52

AcadeMedia

AcadeMedia är en fristående utbildningsaktör. AcadeMedia är organiserat i fyra verksamhetssegment: Fo?r- och grundskola, Gymnasium, Vuxenutbildning och Internationell förskola.

VD
Marcus Strömberg
Ordförande
Anders Bülow
Hemsida
www.academedi...
Bransch
Dagligvaror
Börsvärde
4 661 503 717 SEK
AcadeMedia
105 215 643 aktier
Totalt
105 215 643 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2018-11-22
Bolagsstämma
2018-11-23
Ordinarie utdelning AcadeMedia
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-11-23
 • Utdelningsdag: -
2019-01-31
Delårsrapport
2019-05-07
Delårsrapport

Tidigare händelser

2018-10-25
Delårsrapport
2018-08-29
Delårsrapport
2018-08-29
Årsrapport
2018-05-04
Delårsrapport
2018-02-01
Delårsrapport
2017-11-30
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ACAD-BTA
 • Noteringsperiod: 2017-11-30 - 2017-12-21
2017-11-27
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:9
 • Betalt/aktie: 39,00
 • Handlas utan rätt: 2017-11-27
 • Tidsperiod: 2017-11-30 - 2017-12-14
 • Likviddag: -
2017-11-30
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ACAD-TR
 • Noteringsperiod: 2017-11-30 - 2017-12-12
2017-11-27
Ordinarie utdelning AcadeMedia
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2017-11-27
 • Utdelningsdag: -
2017-11-24
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
9 383 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 6 175 000 000
Materiella anläggningstillgångar 1 599 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 50 000 000
Summa anläggningstillgångar 7 823 000 000
Kassa och bank 699 000 000
Summa omsättningstillgångar 1 559 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 4 262 000 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 182 000 000
Långfristiga skulder 2 163 000 000
Kortfristiga skulder 2 776 000 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-10-03
 • Vem: FIL Limited
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,58 %
 • Röstandel: 5,60 %
2018-08-30
 • Vem: FIL Limited
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,65 %
 • Röstandel: 5,67 %
2018-06-30
 • Vem: Andra AP-fonden
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,80 %
 • Röstandel: 2,80 %
2018-06-30
 • Vem: Fidelity
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,30 %
 • Röstandel: 5,30 %
2018-06-30
 • Vem: Försäkringsbolaget PRI
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,00 %
 • Röstandel: 2,00 %
2018-06-30
 • Vem: Janus Henderson Investors
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,90 %
 • Röstandel: 2,90 %
2018-06-30
 • Vem: Länsförsäkringar Fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,90 %
 • Röstandel: 1,90 %
2018-06-30
 • Vem: Mellby Gård
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 21,10 %
 • Röstandel: 21,10 %
2018-06-30
 • Vem: Nordea Fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 11,70 %
 • Röstandel: 11,70 %
2018-06-30
 • Vem: Norron Fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,90 %
 • Röstandel: 3,90 %
2018-06-30
 • Vem: Tredje AP-fonden
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,40 %
 • Röstandel: 2,40 %
2018-06-30
 • Vem: Swedbank Robur Fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,70 %
 • Röstandel: 1,70 %
2017-12-29
 • Vem: Andra AP-fonden
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,80 %
 • Röstandel: 2,80 %
2017-12-29
 • Vem: Allianz Global
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,80 %
 • Röstandel: 1,80 %
2017-12-29
 • Vem: Fidelity
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,80 %
 • Röstandel: 4,80 %
2017-12-29
 • Vem: Försäkringsbolaget PRI
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,00 %
 • Röstandel: 2,00 %
2017-12-29
 • Vem: Ilmarinen
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,30 %
 • Röstandel: 2,30 %
2017-12-29
 • Vem: Mellby Gård AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 21,10 %
 • Röstandel: 21,10 %
2017-12-29
 • Vem: Nordea
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 11,30 %
 • Röstandel: 11,30 %
2017-12-29
 • Vem: Swedbank
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,70 %
 • Röstandel: 1,70 %
2017-12-29
 • Vem: SEB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,80 %
 • Röstandel: 3,80 %
2017-12-29
 • Vem: Tredje AP-fonden
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,40 %
 • Röstandel: 2,40 %

Andra bolag i samma bransch (Dagligvaror)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,86 -3,07 -3,03 -6,53 -8,44
A-Com 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AGF B 0,00 1,82 1,08 16,67 38,61
AaB 0,00 -0,86 0,00 -31,55 -40,72
Actic Group -0,61 -1,09 1,12 -3,78 2,39
AdCityMedia -1,11 -2,55 2,69 -8,56 19,20
Alma Media Oyj 1,96 1,96 0,32 -7,69 -9,57
Andersen & Martini B 0,00 -0,86 0,00 -10,85 -7,26
Aspire Global -3,74 5,53 62,20 44,46 71,67
Atvexa B -3,89 -0,37 2,64 2,64 -
Avidly Oyj -2,85 -2,45 -5,53 -22,90 -24,13
Ägare Kapital % Röster %
Mellby Gård 21,10 21,10
Nordea Fonder 11,70 11,70
Fidelity 5,30 5,30
Norron Fonder 3,90 3,90
Janus Henderson Investors 2,90 2,90
Andra AP-fonden 2,80 2,80
Tredje AP-fonden 2,40 2,40
Försäkringsbolaget PRI 2,00 2,00
Länsförsäkringar Fonder 1,90 1,90
Swedbank Robur Fonder 1,70 1,70
Datum för årsredovisning
2018-06-30
Räntetäckningsgrad
8,60
Räntabilitet eget kapital %
11,16
Balanslikviditet
0,56
Räntabilitet totalt kapital %
7,29
Kassalikviditet
0,56
Ändring eget kapital %
23,79
Soliditet %
45,42
Ändring totalt kapital %
19,54
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
5,75
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
3,98
Andel utdelad vinst %
0,00