Om bolaget (ACAD)

AcadeMedia

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,43 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,20 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  46,20
 • Högst
  46,20
 • Lägst
  45,60
 • Antal
  40 502
 • Tid
  17:29:41

AcadeMedia

AcadeMedia är en fristående utbildningsaktör. AcadeMedia är organiserat i fyra verksamhetssegment: Fo?r- och grundskola, Gymnasium, Vuxenutbildning och Internationell förskola.

VD
Marcus Strömberg
Ordförande
Anders Bülow
Hemsida
www.academedi...
Bransch
Dagligvaror
Börsvärde
4 872 431 487 SEK
AcadeMedia
105 215 643 aktier
Totalt
105 215 643 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-01-31
Delårsrapport
2019-05-07
Delårsrapport

Tidigare händelser

2018-11-23
Ordinarie utdelning AcadeMedia
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-11-23
 • Utdelningsdag: -
2018-11-22
Bolagsstämma
2018-10-25
Delårsrapport
2018-08-29
Delårsrapport
2018-08-29
Årsrapport
2018-05-04
Delårsrapport
2018-02-01
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
9 383 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 6 175 000 000
Materiella anläggningstillgångar 1 599 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 50 000 000
Summa anläggningstillgångar 7 823 000 000
Kassa och bank 699 000 000
Summa omsättningstillgångar 1 559 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 4 262 000 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 182 000 000
Långfristiga skulder 2 163 000 000
Kortfristiga skulder 2 776 000 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-12-28
 • Vem: FIL Limited
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,98 %
 • Röstandel: 4,99 %
2018-10-03
 • Vem: FIL Limited
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,58 %
 • Röstandel: 5,60 %
2018-08-30
 • Vem: FIL Limited
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,65 %
 • Röstandel: 5,67 %
2018-06-30
 • Vem: Fidelity
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,30 %
 • Röstandel: 5,30 %
2018-06-30
 • Vem: Andra AP-fonden
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,80 %
 • Röstandel: 2,80 %
2018-06-30
 • Vem: Försäkringsbolaget PRI
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,00 %
 • Röstandel: 2,00 %
2018-06-30
 • Vem: Janus Henderson Investors
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,90 %
 • Röstandel: 2,90 %
2018-06-30
 • Vem: Nordea Fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 11,70 %
 • Röstandel: 11,70 %
2018-06-30
 • Vem: Mellby Gård
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 21,10 %
 • Röstandel: 21,10 %
2018-06-30
 • Vem: Länsförsäkringar Fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,90 %
 • Röstandel: 1,90 %
2018-06-30
 • Vem: Swedbank Robur Fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,70 %
 • Röstandel: 1,70 %
2018-06-30
 • Vem: Norron Fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,90 %
 • Röstandel: 3,90 %
2018-06-30
 • Vem: Tredje AP-fonden
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,40 %
 • Röstandel: 2,40 %

Andra bolag i samma bransch (Dagligvaror)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,51 0,33 5,00 -1,52 -9,35
AGF B 0,72 2,19 -1,06 -3,78 45,83
AS Tallink Grupp FDR 0,00 1,87 4,81 - -
AaB -1,25 -2,87 0,00 4,41 -40,75
Actic Group -1,77 0,98 -0,82 -11,83 -11,83
AdCityMedia -0,83 5,75 6,70 -14,34 -4,78
Alma Media Oyj -0,98 0,33 10,18 -4,72 -25,19
Andersen & Martini B 0,00 -1,64 3,45 0,00 -1,64
Aspire Global -0,54 -3,56 -11,03 46,96 26,72
Atvexa B 2,90 3,80 22,41 24,56 27,70
Avidly Oyj 0,00 3,46 1,13 7,60 -23,58
Ägare Kapital % Röster %
Mellby Gård 21,10 21,10
Nordea Fonder 11,70 11,70
Fidelity 5,30 5,30
Norron Fonder 3,90 3,90
Janus Henderson Investors 2,90 2,90
Andra AP-fonden 2,80 2,80
Tredje AP-fonden 2,40 2,40
Försäkringsbolaget PRI 2,00 2,00
Länsförsäkringar Fonder 1,90 1,90
Swedbank Robur Fonder 1,70 1,70
Datum för årsredovisning
2018-06-30
Räntetäckningsgrad
8,60
Räntabilitet eget kapital %
11,16
Balanslikviditet
0,56
Räntabilitet totalt kapital %
7,29
Kassalikviditet
0,56
Ändring eget kapital %
23,79
Soliditet %
45,42
Ändring totalt kapital %
19,54
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
5,75
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
3,98
Andel utdelad vinst %
0,00