Om bolaget (ACAD)

AcadeMedia

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +2,25 %
 • Utv. idag SEK
  +1,90 SEK
 • Köp
  86,60
 • Sälj
  86,60
 • Senast
  86,50
 • Högst
  87,70
 • Lägst
  84,60
 • Antal
  100 135
 • Tid
  17:29:31

AcadeMedia

Academedia är ett utbildningsbolag. Bolaget äger och förvaltar förskolor, vuxenutbildningar samt skolor på grund- och gymnasienivå. Skolorna drivs självständigt med egna skolledningar med mål att vara i framkant gällande kvalitet, resultat och nytänkande. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget bildades 1996 och har idag sitt huvudkontor i Stockholm.
VD
Marcus Strömberg
Ordförande
Anders Bülow
Hemsida
https://corpo...
Bransch
Konsument, stabil
Börsvärde
8 929 389 987 SEK
AcadeMedia
105 342 440 aktier
Totalt
105 548 345 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-05-06
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-02-03
Delårsrapport
2020-11-27
Ordinarie utdelning AcadeMedia
 • Utdelning/aktie: 1,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-11-27
 • Utdelningsdag: 2020-12-03
2020-11-26
Bolagsstämma
2020-10-23
Delårsrapport
2020-08-28
Årsrapport
2020-05-05
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Konsument, stabil)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,65 2,54 4,00 7,76 23,16
2U Inc -0,72 -7,73 -8,81 28,20 67,65
AAK -0,19 3,43 9,17 6,98 10,35
Acme United Corp -0,08 3,53 12,27 11,19 59,52
Adecoagro SA -1,92 -0,37 4,07 33,22 12,83
Adtalem Global Education Inc -2,41 -6,33 -5,84 33,04 23,10
Afya Ltd -2,37 -0,80 -5,43 -12,55 -9,98
AgroFresh Solutions Inc 0,41 2,95 22,00 4,72 13,49
Ahold Delhaize NV -0,68 -1,54 -7,59 -7,39 0,46
Albertsons Companies Inc 1,26 3,82 2,62 8,63 -
Alefarm Brewing 4,13 5,11 2,78 -5,93 -
Ägare Kapital % Röster %
Mellby Gård AB 21,00 21,00
Swedbank Robur Fonder 9,80 9,80
Nordea Fonder 7,70 7,70
Capital Group 7,50 7,50
Handelsbanken Fonder 6,30 6,30
Länsförsäkringar Fonder 4,50 4,50
PRI Pensionsgaranti 2,90 2,90
Janus Henderson Investors 1,90 1,90
Dimensional Fund Advisors 1,70 1,70
Kammarkollegiet 1,50 1,50
Datum för årsredovisning
2021-02-03
Räntetäckningsgrad
483,90
Räntabilitet eget kapital %
23,35
Balanslikviditet
39,22
Räntabilitet totalt kapital %
4,19
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
7,48
Soliditet %
28,09
Ändring totalt kapital %
1,96
Kapitalomsättningshast.
72,55
Bruttomarginal %
82,23
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
9,04
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
5,78
Andel utdelad vinst %
-