Om bolaget (SKARTA)

Skarta Group Oyj

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,78 %
 • Utv. idag EUR
  -0,004 EUR
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,506
 • Högst
  0,510
 • Lägst
  0,497
 • Antal
  41 393
 • Tid
  17:29:49

Skarta Group

Skarta Group är en finansiell koncern. Idag erbjuder koncernen ett flertal finansiella tjänster som berör företagsfinansiering och rådgivning för nystartade företagskunder. Bolaget arbetar även som Certified Adviser för First North Finland, där bolagets hemsida fungerar som en marknadsplats för onoterade bolag. Skarta Group har sitt huvudkontor i Helsingfors och gick tidigare under namnet Privanet.
VD
Tuomas Hirvonen
Ordförande
Markku Kankaala
Hemsida
https://skart...
Bransch
Finans
Börsvärde
141 925 367 EUR
Skarta Group Oyj
278 285 034 aktier
Totalt
278 285 034 aktier
Introdatum
2016-06-15

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-09-30
Extra bolagsstämma
2021-08-20
Delårsrapport
2021-05-24
Bolagsstämma
2021-04-21
Ordinarie utdelning Skarta Group Oyj
 • Utdelning/aktie: 0,00 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-21
 • Utdelningsdag: -
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,90 -0,13 0,83 -2,22 31,70
180 Degree Capital Corp 0,42 -0,14 -1,24 -6,28 34,08
1st Constitution Bancorp -3,33 -3,33 -2,76 10,87 76,81
1st Source Corp -2,41 -1,73 -0,87 7,95 41,07
26 Capital Acquisition Corp 0,00 0,30 1,86 1,86 -
360 DigiTech Inc -1,52 -4,84 4,07 -4,89 83,49
49 North Resources Inc 0,00 0,00 -41,67 -36,36 -65,00
A-Mark Precious Metals Inc 0,16 5,19 22,79 45,69 122,00
ABG Sundal Collier Holding -0,22 -1,80 -0,64 -6,37 77,39
Aareal Bank AG -0,59 -0,44 11,40 33,56 66,52
Aberdeen International Inc -3,45 -12,50 -15,15 -44,00 250,00
Ägare Kapital % Röster %
Andament Group Oy 49,00 49,00
Mininvest Oy 9,30 9,30
Oy Haapalandia Invest Ltd 8,10 8,10
Nordea Bank Abp 7,90 7,90
Niskanen Pekka Tapani 6,00 6,00
Pohjanmaan Arvo Sijoit... 4,80 4,80
Haanpää Jouni Vilho 1,60 1,60
Järvelin Risto Juhani 1,60 1,60
Kankaala Timo Tapani 1,00 1,00
Simula Aarne Esa Sakari 1,00 1,00
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-62,27
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-16,57
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-39,83
Soliditet %
26,61
Ändring totalt kapital %
-13,20
Kapitalomsättningshast.
27,20
Bruttomarginal %
97,31
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
-60,91
Kundfordringar oms. hast.
0,00
Nettomarginal %
-60,91
Andel utdelad vinst %
0,00