Om bolaget (REDW)

Redwood Pharma

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +2,33 %
 • Utv. idag SEK
  +0,12 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  5,28
 • Högst
  5,30
 • Lägst
  5,16
 • Antal
  26 679
 • Tid
  17:29:43

Redwood Pharma

Redwood Pharma AB är ett företag vars affärside är att utveckla nya ögonläkemedel. Bolaget har in-licensierat IntelliGel

VD
Martin Vidaeus
Ordförande
Gunnar Mattsson
Hemsida
www.redwoodph...
Bransch
-
Börsvärde
65 452 071 SEK
Redwood Pharma
12 684 510 aktier
Totalt
12 684 510 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-30
Delårsrapport
2019-11-19
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-08
Ordinarie utdelning Redwood Pharma
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-08
 • Utdelningsdag: -
2019-05-07
Delårsrapport
2019-05-07
Bolagsstämma
2019-02-13
Årsrapport
2018-11-13
Delårsrapport
2018-08-29
Delårsrapport
2018-05-31
Ordinarie utdelning Redwood Pharma
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-31
 • Utdelningsdag: -
2018-04-06
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: REDW-BTA
 • Noteringsperiod: 2018-04-06 - 2018-05-30
2018-05-30
Delårsrapport
2018-05-30
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
9 097 000
Immateriella anläggningstillgångar 814 000
Materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 40 000
Summa anläggningstillgångar 855 000
Kassa och bank 7 868 000
Summa omsättningstillgångar 8 242 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 2 832 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 6 265 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,70 %
 • Röstandel: 7,70 %
2018-06-30
 • Vem: Dividend Sweden AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,83 %
 • Röstandel: 0,83 %
2018-06-30
 • Vem: Bechmann Jens Erik
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,82 %
 • Röstandel: 0,82 %
2018-06-30
 • Vem: Ramiz El Tai
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,22 %
 • Röstandel: 1,22 %
2018-06-30
 • Vem: Hans Gunnar Ageland
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,64 %
 • Röstandel: 3,64 %
2018-06-30
 • Vem: Jan Christer Petersen
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,40 %
 • Röstandel: 3,40 %
2018-06-30
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,19 %
 • Röstandel: 4,19 %
2018-06-30
 • Vem: Martin Vidaeus
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,18 %
 • Röstandel: 10,18 %
2018-06-30
 • Vem: Joel Henriksson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,06 %
 • Röstandel: 3,06 %
2018-06-30
 • Vem: Steven Kvelland
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,37 %
 • Röstandel: 1,37 %
Ägare Kapital % Röster %
Martin Vidaeus 10,18 10,18
Avanza Pension 7,70 7,70
Nordnet Pensionsförsäk... 4,19 4,19
Hans Gunnar Ageland 3,64 3,64
Jan Christer Petersen 3,40 3,40
Joel Henriksson 3,06 3,06
Steven Kvelland 1,37 1,37
Ramiz El Tai 1,22 1,22
Dividend Sweden AB 0,83 0,83
Bechmann Jens Erik 0,82 0,82
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-2 328 139,25
Räntabilitet eget kapital %
-177,53
Balanslikviditet
2,69
Räntabilitet totalt kapital %
-107,02
Kassalikviditet
2,69
Ändring eget kapital %
355,63
Soliditet %
75,87
Ändring totalt kapital %
86,97
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-1 336 731,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-1 336 731,25
Andel utdelad vinst %
-