Om bolaget (SECARE)

Swedencare

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,18 %
 • Utv. idag SEK
  -0,80 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  67,20
 • Högst
  68,80
 • Lägst
  66,00
 • Antal
  7 735
 • Tid
  17:29:51

Swedencare

Swedencares affärsidé är att erbjuda den globala husdjursmarknaden en bred portfölj av premiumprodukter inom djurhälsa, distribuerade till veterinärer, djuraffärer och apotek genom ett effektivt distributionsnät i egen regi kompletterat med lokala återförsäljare.

VD
Håkan Lagerberg
Ordförande
Per Malmström
Hemsida
www.swedencar...
Bransch
Sällanköpsvaror- och tjänster
Börsvärde
1 072 402 296 SEK
Swedencare
15 770 622 aktier
Totalt
15 770 622 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-07-26
Delårsrapport
2019-10-24
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-26
Ordinarie utdelning Swedencare
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: -
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-04-25
Delårsrapport
2019-02-14
Årsrapport
2018-10-25
Delårsrapport
2018-07-27
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
94 664 000
Immateriella anläggningstillgångar 45 179 000
Materiella anläggningstillgångar 3 048 000
Finansiella anläggningstillgångar 635 000
Summa anläggningstillgångar 48 862 000
Kassa och bank 24 077 000
Summa omsättningstillgångar 45 802 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 69 019 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 10 064 000
Kortfristiga skulder 15 581 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Aktia Nordic Micro Cap
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,28 %
 • Röstandel: 3,28 %
2018-06-30
 • Vem: AMF Aktiefond Småbolag
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,79 %
 • Röstandel: 4,79 %
2018-06-30
 • Vem: Håkan Svanberg & Co Health Care AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 32,15 %
 • Röstandel: 32,15 %
2018-06-30
 • Vem: Mastan AB (Håkan Lagerberg via company)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 13,35 %
 • Röstandel: 13,35 %
2018-06-30
 • Vem: Martin Shimko - VD Swedencare USA
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,90 %
 • Röstandel: 1,90 %
2018-06-30
 • Vem: JCC Group Invest Sweden AB (Johan Bergdahl via company)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 13,33 %
 • Röstandel: 13,33 %
2018-06-30
 • Vem: ML, Pierce Fenner & Smith Inc.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,41 %
 • Röstandel: 1,41 %
2018-06-30
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,29 %
 • Röstandel: 2,29 %
2018-06-30
 • Vem: Swedia Capital AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,08 %
 • Röstandel: 5,08 %
2018-06-30
 • Vem: SHB Fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,99 %
 • Röstandel: 2,99 %

Andra bolag i samma bransch (Sällanköpsvaror- och tjänster)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -2,16 -3,36 -6,64 -1,74 -2,55
5th Planet Games 17,33 8,64 -2,22 -30,16 -75,69
AAK -0,18 -2,42 11,65 16,44 28,01
Agromino -2,67 -4,71 -2,67 8,66 2,82
Altia Oyj -0,69 -1,79 -8,45 -4,15 -20,56
Amer Sports Oyj 0,00 0,68 -6,57 1,49 51,28
Apetit Oyj -0,69 -1,15 -0,46 -6,72 -36,30
Aqua Bio Technology 0,00 -3,01 -3,73 -0,77 -60,31
Arcus -0,54 0,27 -3,16 -7,65 -13,51
Atari SDB -4,37 -2,78 - - -
Atria Oyj A -1,48 -1,22 -20,65 -8,29 -36,96
Ägare Kapital % Röster %
Håkan Svanberg & C... 32,15 32,15
Mastan AB (Håkan Lager... 13,35 13,35
JCC Group Invest Swede... 13,33 13,33
Swedia Capital AB 5,08 5,08
AMF Aktiefond Småbolag 4,79 4,79
Aktia Nordic Micro Cap 3,28 3,28
SHB Fonder 2,99 2,99
Nordnet Pensionsförsäk... 2,29 2,29
Martin Shimko - VD Swe... 1,90 1,90
ML, Pierce Fenner &... 1,41 1,41
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
27,88
Balanslikviditet
3,19
Räntabilitet totalt kapital %
27,37
Kassalikviditet
2,63
Ändring eget kapital %
42,38
Soliditet %
83,37
Ändring totalt kapital %
24,51
Kapitalomsättningshast.
0,94
Bruttomarginal %
74,23
Varulagrets oms. hast.
10,20
Rörelsemarginal %
29,61
Kundfordringar oms. hast.
6,89
Nettomarginal %
23,46
Andel utdelad vinst %
0,00