Om bolaget (TFBANK)

TF Bank

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +2,17 %
 • Utv. idag SEK
  +2,50 SEK
 • Köp
  117,00
 • Sälj
  117,50
 • Senast
  117,50
 • Högst
  118,00
 • Lägst
  115,00
 • Antal
  3 423
 • Tid
  15:46:54

TF Bank

TF Bank är en bank som grundades 1987 i Borås. Banken startades som ett kreditmarknadsbolag och har sedan 2012 erhållit tillstånd från Finansinspektionen att bedriva bankverksamhet. De tre affärssegmenten inom TF Bank är säljfinansiering till E-handeln, sparkonton till privatpersoner samt privatlån till privatpersoner. Idag bedrivs verksamheten främst inom Norden och Baltikum. Huvudkontoret är beläget i Borås.
VD
Mattias Carlsson
Ordförande
Mari Thjømøe
Hemsida
https://www.t...
Bransch
Finans
Börsvärde
2 472 500 000 SEK
TF Bank
21 500 000 aktier
Totalt
21 500 000 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-10-24
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-07-16
Delårsrapport
2019-05-08
Ordinarie utdelning TF Bank
 • Utdelning/aktie: 2,3 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-08
 • Utdelningsdag: 2019-05-14
2019-05-07
Bolagsstämma
2019-04-22
Delårsrapport
2019-02-07
Årsrapport
2018-10-25
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-05-02
 • Vem: BidCo af 6. december 2018 AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,24 %
 • Röstandel: 6,24 %
2019-05-02
 • Vem: Danske Bank A/S
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,03 %
2019-01-04
 • Vem: Tiberon AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,18 %
 • Röstandel: 10,18 %
2018-12-27
 • Vem: Tiberon AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,46 %
 • Röstandel: 9,46 %
2018-09-30
 • Vem: Brown Brothers Harriman & Co
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,41 %
 • Röstandel: 1,41 %
2018-09-30
 • Vem: Clearstream Banking S.A
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,22 %
 • Röstandel: 1,22 %
2018-09-30
 • Vem: Danica Pension Försäkrings AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,98 %
 • Röstandel: 6,98 %
2018-09-30
 • Vem: Erik Selin Fastigheter AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 11,63 %
 • Röstandel: 11,63 %
2018-09-30
 • Vem: Merizole Holding LTD
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,01 %
 • Röstandel: 7,01 %
2018-09-30
 • Vem: Pareto Nordic Return
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,68 %
 • Röstandel: 1,68 %
2018-09-30
 • Vem: Proventus Aktiebolag
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,00 %
 • Röstandel: 3,00 %
2018-09-30
 • Vem: Skandia fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,32 %
 • Röstandel: 1,32 %
2018-09-30
 • Vem: Swedbank Robur fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,95 %
 • Röstandel: 2,95 %
2018-09-30
 • Vem: TFB Holding AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 49,12 %
 • Röstandel: 49,12 %

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,16 -1,84 -1,56 -4,06 1,49
ABG Sundal Collier Holding -3,39 -7,40 1,13 -17,86 -39,68
ABN Amro Bank NV -1,40 -3,53 -1,80 -10,06 -13,07
Aareal Bank AG 0,04 0,51 -0,97 -24,19 -40,26
Ackermans & Van Haaren NV -0,38 -1,14 -0,75 -9,07 -14,03
Aegon NV -0,44 -0,98 4,83 -2,85 -14,21
Ageas SA -0,21 0,29 9,82 4,24 13,17
Aker -1,50 -7,48 -3,82 -27,76 -22,95
Aktia Bank Abp -1,04 -5,54 -0,58 -5,22 -1,27
Allianz SE -0,42 -1,29 1,04 0,09 18,31
Alm. Brand 0,82 0,91 6,24 -5,40 -7,68
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-07-16
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
0,36
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
0,04
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
0,26
Soliditet %
0,11
Ändring totalt kapital %
0,36
Kapitalomsättningshast.
0,10
Bruttomarginal %
0,66
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
0,41
Kundfordringar oms. hast.
0,00
Nettomarginal %
0,41
Andel utdelad vinst %
-