Om bolaget (TFBANK)

TF Bank

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +5,81 %
 • Utv. idag SEK
  +5,60 SEK
 • Köp
  101,50
 • Sälj
  102,00
 • Senast
  102,00
 • Högst
  104,00
 • Lägst
  100,50
 • Antal
  16 664
 • Tid
  09:35:48

TF Bank

TF Bank har tre verksamhetsgrenar; säljfinansiering till e-handeln, sparkonton till privatpersoner samt privatlån till privatpersoner. TF Bank har ca en miljon kunder i sju länder under sju olika varumärken.

VD
Mattias Carlsson
Ordförande
Mari Thjømøe
Hemsida
www.tfbankgro...
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
2 072 600 000 SEK
TF Bank
21 500 000 aktier
Totalt
21 500 000 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-07-16
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-08
Ordinarie utdelning TF Bank
 • Utdelning/aktie: 2,30 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-08
 • Utdelningsdag: 2019-05-14
2019-05-07
Bolagsstämma
2019-04-25
Delårsrapport
2019-02-07
Årsrapport
2018-10-25
Delårsrapport
2018-07-13
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
4 494 550 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 0
Kassa och bank 0
Summa omsättningstillgångar 0
Summa tillgångar 4 494 550 000
Eget kapital 540 860 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 0
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-05-02
 • Vem: Danske Bank A/S
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,03 %
2019-05-02
 • Vem: BidCo af 6. december 2018 AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,24 %
 • Röstandel: 6,24 %
2019-01-04
 • Vem: Tiberon AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,18 %
 • Röstandel: 10,18 %
2018-12-27
 • Vem: Tiberon AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,46 %
 • Röstandel: 9,46 %
2018-09-30
 • Vem: Brown Brothers Harriman & Co
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,41 %
 • Röstandel: 1,41 %
2018-09-30
 • Vem: Clearstream Banking S.A
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,22 %
 • Röstandel: 1,22 %
2018-09-30
 • Vem: Danica Pension Försäkrings AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 6,98 %
 • Röstandel: 6,98 %
2018-09-30
 • Vem: Merizole Holding LTD
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,01 %
 • Röstandel: 7,01 %
2018-09-30
 • Vem: Erik Selin Fastigheter AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 11,63 %
 • Röstandel: 11,63 %
2018-09-30
 • Vem: Pareto Nordic Return
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,68 %
 • Röstandel: 1,68 %
2018-09-30
 • Vem: Proventus Aktiebolag
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,00 %
 • Röstandel: 3,00 %
2018-09-30
 • Vem: Swedbank Robur fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,95 %
 • Röstandel: 2,95 %
2018-09-30
 • Vem: Skandia fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,32 %
 • Röstandel: 1,32 %
2018-09-30
 • Vem: TFB Holding AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 49,12 %
 • Röstandel: 49,12 %
2018-06-30
 • Vem: Clearstream Banking S.A.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,22 %
 • Röstandel: 1,22 %
2018-06-30
 • Vem: Gurrfinans AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,95 %
 • Röstandel: 0,95 %
2018-06-30
 • Vem: Erik Selin Fastigheter AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 11,63 %
 • Röstandel: 11,63 %
2018-06-30
 • Vem: Danica Pension Försäkrings AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,16 %
 • Röstandel: 8,16 %
2018-06-30
 • Vem: Pareto Nordic Return
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,68 %
 • Röstandel: 1,68 %
2018-06-30
 • Vem: Merizole Holding LTD
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,01 %
 • Röstandel: 7,01 %
2018-06-30
 • Vem: Proventus Aktiebolag
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,00 %
 • Röstandel: 3,00 %
2018-06-30
 • Vem: Skandia fond småbolag Sverige
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,32 %
 • Röstandel: 1,32 %
2018-06-30
 • Vem: Swedbank Robur fonder
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,41 %
 • Röstandel: 4,41 %
2018-06-30
 • Vem: TFB Holding AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 49,12 %
 • Röstandel: 49,12 %

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,30 -0,79 -6,68 -0,02 -0,67
ABG Sundal Collier Holding 1,21 0,67 -14,20 -8,93 -37,29
ALM Equity 0,00 -2,50 1,56 14,71 -5,34
ALM Equity Pref -0,20 0,41 1,03 0,82 -5,96
Aega -5,92 -4,67 50,53 33,64 74,39
Agat Ejendomme -3,69 -4,62 -11,71 -2,00 -44,87
Akelius Residential Pref 0,15 0,15 -1,15 -1,01 0,15
Aker -0,19 -3,12 -15,53 -16,53 -10,14
Aktia Bank Abp 0,25 -3,46 -7,95 -12,05 -6,68
Alm. Brand 0,08 -0,75 -10,16 4,13 -12,09
Amasten Fastighets 4,62 13,33 24,09 36,82 78,01
Ägare Kapital % Röster %
TFB Holding AB 49,12 49,12
Erik Selin Fastigheter AB 11,63 11,63
Merizole Holding LTD 7,01 7,01
Danica Pension Försäkr... 6,98 6,98
Proventus Aktiebolag 3,00 3,00
Swedbank Robur fonder 2,95 2,95
Pareto Nordic Return 1,68 1,68
Brown Brothers Harrima... 1,41 1,41
Skandia fonder 1,32 1,32
Clearstream Banking S.A 1,22 1,22
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
29,68
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
34,35
Soliditet %
12,02
Ändring totalt kapital %
34,48
Kapitalomsättningshast.
0,12
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
39,85
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
29,97
Andel utdelad vinst %
26,29