Om bolaget (ORSTED)

Ørsted

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,50 %
 • Utv. idag DKK
  +4,80 DKK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  974,40
 • Högst
  982,80
 • Lägst
  967,40
 • Antal
  311 598
 • Tid
  16:59:59

Ørsted

Ørsted är ett energibolag. Verksamheten är inriktad mot produktion av förnybar energi via vindkraftverk, där störst marknad återfinns inom Norden och Europa. Utöver producerar bolaget även natur- och biogas samt levereras tilläggstjänster i form av program för studie av energimarknadens utveckling. Ørsted grundades 2006 vid en sammanslagning av ett flertal danska energibolag och har sitt huvudkontor i Fredericia.
VD
Henrik Poulsen
Ordförande
Thomas Thune Andersen
Hemsida
https://orste...
Bransch
Allmännyttigt
Börsvärde
407 601 495 168 DKK
Ørsted
420 381 080 aktier
Totalt
420 381 080 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2020-10-28
Delårsrapport

Tidigare händelser

2020-08-12
Delårsrapport
2020-04-29
Delårsrapport
2020-03-03
Ordinarie utdelning Ørsted
 • Utdelning/aktie: 10,50 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-03
 • Utdelningsdag: 2020-03-05
2020-03-02
Bolagsstämma
2020-01-30
Årsrapport
2019-10-30
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Allmännyttigt)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,20 -0,84 1,35 2,18 5,45
A2A SpA 1,58 -0,52 -4,58 -9,09 -31,20
AES Corp 1,22 3,77 16,33 31,68 20,47
ALLETE Inc 0,77 3,53 9,88 -6,11 -35,88
Acea SpA -0,06 -2,94 -3,22 0,18 -1,89
Aega 5,08 1,64 3,33 58,97 45,31
Algonquin Power & Utilities Corp 0,58 -0,13 12,69 17,23 12,77
Algonquin Power & Utilities Corp 0,54 -0,43 10,72 14,84 13,33
Algonquin Power & Utilities Corp Pref 0,00 2,82 7,44 7,56 -2,27
Alliant Energy Corp 0,37 3,24 13,73 6,38 5,67
AltaGas Ltd -1,03 4,87 4,81 1,41 -10,96
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2020-08-12
Räntetäckningsgrad
205,49
Räntabilitet eget kapital %
13,88
Balanslikviditet
158,44
Räntabilitet totalt kapital %
4,87
Kassalikviditet
131,20
Ändring eget kapital %
-0,60
Soliditet %
44,49
Ändring totalt kapital %
3,86
Kapitalomsättningshast.
32,39
Bruttomarginal %
43,05
Varulagrets oms. hast.
18,25
Rörelsemarginal %
19,06
Kundfordringar oms. hast.
7,55
Nettomarginal %
15,04
Andel utdelad vinst %
-