Om bolaget (LAUR)

Lauritz.com Group

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -6,48 %
 • Utv. idag SEK
  -0,095 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  1,370
 • Högst
  1,450
 • Lägst
  1,370
 • Antal
  16 485
 • Tid
  17:29:33

Lauritz.com

VD
-
Ordförande
-
Hemsida
-
Bransch
-
Börsvärde
0
Lauritz.com Group
40 776 252 aktier
Totalt
40 776 252 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

Just nu finns det ingen information att visa
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-