Om bolaget (LAUR)

Lauritz.com Group

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,40 %
 • Utv. idag SEK
  +0,015 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  1,085
 • Högst
  1,085
 • Lägst
  1,085
 • Antal
  93
 • Tid
  17:29:56

Lauritz.com

Lauritz Christensen Auktioner är ett av Danmarks äldsta auktionshus. Med konverteringen till www.lauritz.com under våren 2000, var Lauritz.com A/S det första auktionshus som gick över till internetauktioner. Lauritz.com är en öppen och enkel försäljningsplattform som kombinerar de bästa elementen från den traditionella auktionsvärlden (expertis, garanti och kontroll), med modern informationsteknologi (tillgänglighet och räckvidd).

VD
Erik Norberg
Ordförande
Bengt Sundström
Hemsida
www.lauritz.com
Bransch
Dagligvaror
Börsvärde
43 630 589 SEK
Lauritz.com Group
40 776 252 aktier
Totalt
40 776 252 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-15
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-09
Delårsrapport
2019-05-02
Ordinarie utdelning Lauritz.com Group
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-02
 • Utdelningsdag: -
2019-04-30
Bolagsstämma
2019-02-26
Årsrapport
2018-10-30
Delårsrapport
2018-08-15
Delårsrapport
2018-07-31
Extra bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
590 009 000
Immateriella anläggningstillgångar 280 172 000
Materiella anläggningstillgångar 16 620 000
Finansiella anläggningstillgångar 79 965 000
Summa anläggningstillgångar 376 756 000
Kassa och bank 79 715 000
Summa omsättningstillgångar 213 252 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 46 353 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 338 041 000
Kortfristiga skulder 205 614 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Dagligvaror)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,66 -2,20 -6,50 -1,09 -1,38
AGF B 0,00 -3,33 1,05 -6,45 16,00
AS Tallink Grupp FDR 0,00 0,93 2,86 5,37 -
AaB 0,00 -3,30 -7,85 -26,05 -48,24
AcadeMedia 1,66 -1,91 -9,20 -10,04 -16,21
Actic Group -1,83 -6,62 -17,54 -21,41 -33,66
AdCityMedia 0,00 -3,93 8,91 -4,35 -21,43
Adevinta ser. A 2,73 13,74 8,35 - -
Adevinta ser. B 2,67 13,05 10,25 - -
Alma Media Oyj 0,35 -0,34 -6,15 -8,81 -15,45
Andersen & Martini B 0,00 -4,76 -8,26 -13,04 -19,35
Ägare Kapital % Röster %
Bengt Sundström 56,10 56,10
Bure Equity AB 10,50 10,50
Mette Rode Sundstrøm 4,40 4,40
Swedbank Robur Fonder 3,90 3,90
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-2,39
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
0,26
Räntabilitet totalt kapital %
-12,79
Kassalikviditet
0,26
Ändring eget kapital %
-199,63
Soliditet %
-9,98
Ändring totalt kapital %
-21,55
Kapitalomsättningshast.
0,30
Bruttomarginal %
92,44
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-54,15
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-59,69
Andel utdelad vinst %
-