Om bolaget (PIEZO)

PiezoMotor Uppsala

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,35 %
 • Utv. idag SEK
  +0,60 SEK
 • Köp
  44,60
 • Sälj
  45,00
 • Senast
  45,00
 • Högst
  45,00
 • Lägst
  45,00
 • Antal
  1 111
 • Tid
  11:06:46

PiezoMotor Uppsala

PiezoMotor Uppsala AB är en utvecklare och tillverkare av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Företagets produkter omfattar linjärmotorer , roterande motorer, drivelektronik , programvara, kodare och startpaket.

VD
Anders Kottenauer
Ordförande
Adam Dahlberg
Hemsida
www.piezomoto...
Bransch
Industrivaror & tjänster
Börsvärde
642 552 626 SEK
PiezoMotor Uppsala
14 471 906 aktier
Totalt
14 471 906 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-23
Delårsrapport
2019-10-30
Delårsrapport
2020-02-12
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-05-06
Ordinarie utdelning PiezoMotor Uppsala
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-06
 • Utdelningsdag: -
2019-05-03
Bolagsstämma
2019-04-24
Delårsrapport
2019-02-12
Årsrapport
2018-10-30
Delårsrapport
2018-08-07
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
24 753 000
Immateriella anläggningstillgångar 1 930 000
Materiella anläggningstillgångar 2 477 000
Finansiella anläggningstillgångar 803 000
Summa anläggningstillgångar 5 210 000
Kassa och bank 7 029 000
Summa omsättningstillgångar 19 543 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 9 685 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 5 602 000
Kortfristiga skulder 9 466 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Crossbow AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,80 %
 • Röstandel: 2,80 %
2018-06-30
 • Vem: Adam Dahlberg (privat och genom bolag)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 20,50 %
 • Röstandel: 20,50 %
2018-06-30
 • Vem: Consortum Capital Investments AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,30 %
 • Röstandel: 2,30 %
2018-06-30
 • Vem: Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 16,50 %
 • Röstandel: 16,50 %
2018-06-30
 • Vem: Försäkringsbolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,70 %
 • Röstandel: 2,70 %
2018-06-30
 • Vem: Gunvald Berger
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,90 %
 • Röstandel: 1,90 %
2018-06-30
 • Vem: Handelsbanken Microcap
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,90 %
 • Röstandel: 5,90 %
2018-06-30
 • Vem: MicroMo Electronics, Inc.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 16,40 %
 • Röstandel: 16,40 %
2018-06-30
 • Vem: LMK STIFTELSEN
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,70 %
 • Röstandel: 5,70 %
2018-06-30
 • Vem: Swedbank Robur Microcap
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,20 %
 • Röstandel: 7,20 %

Andra bolag i samma bransch (Industrivaror & tjänster)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,28 0,32 -4,33 0,60 -1,60
A.P. Møller - Mærsk A 0,48 -1,81 -13,15 -12,16 -18,92
A.P. Møller - Mærsk B 0,13 -1,68 -13,88 -12,34 -18,43
ABB Ltd -0,41 0,74 -6,41 -3,46 -14,81
AF Gruppen -0,30 -0,30 0,00 6,49 23,31
AKVA Group 0,00 1,96 6,41 6,41 -1,35
Absolent Group 0,00 -6,92 8,64 31,76 158,28
Addtech B -0,75 4,93 19,02 35,85 37,68
Ages Industri B 0,00 -2,78 -4,11 6,71 -26,32
Alelion Energy Systems -3,75 -12,25 -57,92 -57,92 -86,19
Alfa Laval 0,61 1,97 -7,60 2,06 -8,12
Ägare Kapital % Röster %
Adam Dahlberg (privat... 20,50 20,50
Dr. Fritz Faulhaber Gm... 16,50 16,50
MicroMo Electronics, Inc. 16,40 16,40
Swedbank Robur Microcap 7,20 7,20
Handelsbanken Microcap 5,90 5,90
LMK STIFTELSEN 5,70 5,70
Crossbow AB 2,80 2,80
Försäkringsbolaget Ava... 2,70 2,70
Consortum Capital Inve... 2,30 2,30
Gunvald Berger 1,90 1,90
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-58,06
Balanslikviditet
5,40
Räntabilitet totalt kapital %
-40,04
Kassalikviditet
4,65
Ändring eget kapital %
549,76
Soliditet %
78,38
Ändring totalt kapital %
224,35
Kapitalomsättningshast.
0,49
Bruttomarginal %
10,86
Varulagrets oms. hast.
2,56
Rörelsemarginal %
-80,02
Kundfordringar oms. hast.
7,19
Nettomarginal %
-81,19
Andel utdelad vinst %
-