Om bolaget (TNP PR D)

Tsakos Energy Pref D

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,51 %
 • Utv. idag USD
  -0,12 USD
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  23,35
 • Högst
  23,52
 • Lägst
  23,35
 • Antal
  2 194
 • Tid
  22:00:01

Tsakos Energy Navigation

Tsakos Energy Navigation är ett rederibolag som äger och driver en tankflotta innehåller VLCC, suezmax, aframax, panamax och handymax tankfartyg som är lämpliga för transport av råolja, raffinerade petroleumprodukter och andra vätskor för oberoende bolags räkning. Bolagets verksamhet bedrivs globalt. Bolaget grundades 1993 och har sitt huvudkontor i Aten, Grekland.
VD
Nikolas P. Tsakos
Ordförande
Efstratios Arapoglou
Hemsida
https://www.t...
Bransch
Energi
Börsvärde
633 849 467 USD
Tsakos Energy Pref E
4 600 000 aktier
Tsakos Energy Navigation Ltd
18 195 810 aktier
Tsakos Energy Pref D
3 424 803 aktier
Tsakos Energy Pref F
6 747 147 aktier
Totalt
6 747 147 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2022-08-23
Ordinarie utdelning Tsakos Energy Pref E
 • Utdelning/aktie: 0,578125 USD
 • Handlas utan utdelning: 2022-08-23
 • Utdelningsdag: 2022-08-29
2022-08-23
Ordinarie utdelning Tsakos Energy Pref D
 • Utdelning/aktie: 0,546875 USD
 • Handlas utan utdelning: 2022-08-23
 • Utdelningsdag: 2022-08-29
2022-07-26
Ordinarie utdelning Tsakos Energy Pref F
 • Utdelning/aktie: 0,59375 USD
 • Handlas utan utdelning: 2022-07-26
 • Utdelningsdag: 2022-08-01
2022-07-13
Ordinarie utdelning Tsakos Energy Navigation Ltd
 • Utdelning/aktie: 0,10 USD
 • Handlas utan utdelning: 2022-07-13
 • Utdelningsdag: 2022-07-20
2022-06-17
Bolagsstämma
2022-05-24
Ordinarie utdelning Tsakos Energy Pref E
 • Utdelning/aktie: 0,578125 USD
 • Handlas utan utdelning: 2022-05-24
 • Utdelningsdag: 2022-05-31
2022-05-24
Ordinarie utdelning Tsakos Energy Pref D
 • Utdelning/aktie: 0,546875 USD
 • Handlas utan utdelning: 2022-05-24
 • Utdelningsdag: 2022-05-31
2022-04-26
Ordinarie utdelning Tsakos Energy Pref F
 • Utdelning/aktie: 0,59375 USD
 • Handlas utan utdelning: 2022-04-26
 • Utdelningsdag: 2022-05-02
2022-02-22
Ordinarie utdelning Tsakos Energy Pref E
 • Utdelning/aktie: 0,578125 USD
 • Handlas utan utdelning: 2022-02-22
 • Utdelningsdag: 2022-02-28
2022-02-22
Ordinarie utdelning Tsakos Energy Pref D
 • Utdelning/aktie: 0,546875 USD
 • Handlas utan utdelning: 2022-02-22
 • Utdelningsdag: 2022-02-28
2022-01-25
Ordinarie utdelning Tsakos Energy Pref F
 • Utdelning/aktie: 0,59375 USD
 • Handlas utan utdelning: 2022-01-25
 • Utdelningsdag: 2022-01-31
2021-11-22
Ordinarie utdelning Tsakos Energy Pref E
 • Utdelning/aktie: 0,578125 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-11-22
 • Utdelningsdag: 2021-11-29
2021-11-22
Ordinarie utdelning Tsakos Energy Pref D
 • Utdelning/aktie: 0,546875 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-11-22
 • Utdelningsdag: 2021-11-29
2021-10-26
Ordinarie utdelning Tsakos Energy Pref F
 • Utdelning/aktie: 0,59375 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-10-26
 • Utdelningsdag: 2021-11-01
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,01 4,94 -1,06 -1,86 -15,22
ABL Group 0,39 2,82 -4,49 7,14 34,49
Adams Resources & Energy Inc 0,17 2,71 9,03 0,60 -6,31
Advantage Energy Ltd -1,95 6,98 -3,03 38,35 71,59
Aemetis Inc 1,05 8,90 -19,21 49,89 -61,37
Africa Energy Corp 5,56 18,75 -1,30 38,18 20,63
Africa Energy Corp -2,26 5,65 -9,22 23,57 21,96
Africa Oil Corp 5,96 16,60 15,27 52,53 58,12
Africa Oil Corp 2,75 15,10 13,03 51,33 81,78
Akastor 1,60 7,37 -7,97 9,08 41,11
Aker 0,96 8,26 -4,55 2,51 -2,78
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-03-24
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
9,55
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
0,87
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-4,80
Soliditet %
44,33
Ändring totalt kapital %
-1,16
Kapitalomsättningshast.
20,66
Bruttomarginal %
46,28
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
20,48
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
4,22
Andel utdelad vinst %
-75,00