• Torsdag 25/4 kl 7:00 - 8:00 genomför vi ett rutinmässigt systemunderhåll. Under tiden kan viss funktionalitet inkl. kontoöversikten vara otillgänglig eller visa fel information.

Om bolaget (PDX)

Paradox Interactive

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +2,50 %
 • Utv. i dag SEK
  +4,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  164,00
 • Högst
  165,00
 • Lägst
  157,00
 • Antal
  271 137
 • Tid
  17:29:41

Paradox Interactive

Paradox Interactive AB är en utgivare av PC-baserade strategispel. Det utvecklar sina egna spel i huvudsak strategi och rollspel till PC och konsoler, men publicerar även spel för andra utvecklare.

VD
Ebba Ljungerud
Ordförande
Fredrik Wester
Hemsida
www.paradoxin...
Bransch
Sällanköpsvaror- och tjänster
Börsvärde
17 318 400 000 SEK
Paradox Interactive
105 600 000 aktier
Totalt
105 600 000 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-05-14
Delårsrapport
2019-05-17
Bolagsstämma
2019-05-20
Ordinarie utdelning Paradox Interactive
 • Utdelning/aktie: 1,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-20
 • Utdelningsdag: 2019-05-24
2019-08-13
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-02-19
Årsrapport
2018-11-13
Delårsrapport
2018-08-14
Delårsrapport
2018-05-21
Ordinarie utdelning Paradox Interactive
 • Utdelning/aktie: 1,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-05-21
 • Utdelningsdag: 2018-05-25
2018-05-18
Bolagsstämma
2018-05-18
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
782 270 000
Immateriella anläggningstillgångar 325 511 000
Materiella anläggningstillgångar 10 807 000
Finansiella anläggningstillgångar 3 462 000
Summa anläggningstillgångar 339 779 000
Kassa och bank 320 100 000
Summa omsättningstillgångar 442 491 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 599 917 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 76 512 000
Kortfristiga skulder 105 840 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sällanköpsvaror- och tjänster)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,51 2,02 6,80 11,96 7,93
5th Planet Games 0,00 -1,10 5,88 -40,00 -79,73
AAK 0,98 5,61 11,31 13,12 18,38
Agromino 1,07 0,53 -1,05 15,24 -1,82
Altia Oyj 0,26 0,77 4,40 6,25 -8,85
Amer Sports Oyj 2,13 9,91 10,11 13,75 68,08
Apetit Oyj -0,69 0,23 -4,67 -9,30 -38,27
Aqua Bio Technology 0,00 -3,60 2,29 3,08 -57,46
Arcus 1,05 2,13 -3,52 -5,88 -9,86
Atria Oyj A -0,87 -0,65 13,29 12,45 -29,30
Austevoll Seafood 1,49 -1,91 -0,29 -7,16 7,22
Ägare Kapital % Röster %
WesterInvest AB 33,40 33,40
Investment AB Spiltan 23,70 23,70
Lerit Förvaltning AB 9,00 9,00
Robur 8,40 8,40
Tencent 5,00 5,00
Dalex AB 3,40 3,40
Handelsbanken fonder 1,90 1,90
Didner & Gerge 1,50 1,50
SSB and Trust Company 1,30 1,30
Advenimus AB 0,90 0,90
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
65 027,29
Räntabilitet eget kapital %
48,69
Balanslikviditet
1,81
Räntabilitet totalt kapital %
46,00
Kassalikviditet
1,81
Ändring eget kapital %
42,32
Soliditet %
71,33
Ändring totalt kapital %
53,01
Kapitalomsättningshast.
1,14
Bruttomarginal %
63,79
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
40,35
Kundfordringar oms. hast.
8,27
Nettomarginal %
31,39
Andel utdelad vinst %
29,84