Om bolaget (PARB)

Pareto Bank

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,80 %
 • Utv. idag NOK
  -0,30 NOK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  37,20
 • Högst
  37,50
 • Lägst
  37,20
 • Antal
  5 823
 • Tid
  16:25:01

Pareto Bank

Pareto Bank är en norsk bank som främst arbetar med finansiering av större projekt. Projekten utförs huvudsakligen inom segmenten fastigheter, sjöfart och offshore. Utöver erbjuder banken tjänster relaterade till Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Pareto Bank är en del av den väletablerade Paretokoncernen och bildades 2007. Huvudkontoret ligger i Oslo.
VD
Tiril Haug Villum
Ordförande
Åsmund Skår
Hemsida
https://paret...
Bransch
Finans
Börsvärde
2 603 643 675 NOK
Pareto Bank
69 430 498 aktier
Totalt
69 430 498 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-08-09
Delårsrapport
2019-10-24
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-03
Delårsrapport
2019-03-28
Ordinarie utdelning Pareto Bank
 • Utdelning/aktie: 0,7 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-28
 • Utdelningsdag: 2019-04-01
2019-03-28
Bolagsstämma
2019-01-24
Årsrapport
2018-10-25
Delårsrapport
2018-07-19
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-03-14
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-11-14
 • Vem: Saga Tankers ASA
 • Antal: 1 340 478
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2018-09-12
 • Vem: Saga Tankers ASA
 • Antal: 1 000 000
 • Aktiekapital: 4,00 %
 • Röstandel: 4,00 %

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -1,29 -2,97 -2,17 -5,59 -0,44
ABG Sundal Collier Holding -1,07 0,27 -3,39 -14,75 -37,71
Aareal Bank AG 0,04 -0,17 -4,20 -24,90 -41,06
Ackermans & Van Haaren NV 0,61 -0,97 -1,19 -8,31 -13,15
Aegon NV -0,13 -1,24 3,91 -2,70 -14,61
Ageas SA -0,29 0,97 10,05 4,46 13,11
Aker -6,03 -8,95 -1,43 -28,23 -22,10
Aktia Bank Abp -2,94 -4,77 1,66 -4,67 -0,69
Allianz SE -0,60 -0,08 2,01 0,51 17,32
Alm. Brand 0,41 0,66 5,35 -5,86 -8,96
Amundi SA -0,97 -0,73 -1,21 -2,90 4,70
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-01-24
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
0,17
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
0,03
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
0,17
Soliditet %
0,16
Ändring totalt kapital %
0,19
Kapitalomsättningshast.
0,04
Bruttomarginal %
0,87
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
0,76
Kundfordringar oms. hast.
0,00
Nettomarginal %
0,76
Andel utdelad vinst %
0,13