Om bolaget (PARB)

Pareto Bank

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag NOK
  +0,00 NOK
 • Köp
  37,90
 • Sälj
  38,00
 • Senast
  37,90
 • Högst
  37,90
 • Lägst
  37,90
 • Antal
  3 334
 • Tid
  11:36:10

Pareto Bank

Pareto Bank är en norsk bank som främst arbetar med finansiering av större projekt. Projekten utförs huvudsakligen inom segmenten fastigheter, sjöfart och offshore. Utöver erbjuder banken tjänster relaterade till Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Pareto Bank är en del av den väletablerade Paretokoncernen och bildades 2007. Huvudkontoret ligger i Oslo.
VD
Tiril Haug Villum
Ordförande
Åsmund Skår
Hemsida
https://paret...
Bransch
Finans
Börsvärde
2 647 380 567 NOK
Pareto Bank
69 851 730 aktier
Totalt
69 851 730 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-10-24
Delårsrapport
2020-01-23
Årsrapport
2020-04-30
Delårsrapport
2020-07-16
Delårsrapport
2020-10-29
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-08-09
Delårsrapport
2019-05-03
Delårsrapport
2019-03-28
Ordinarie utdelning Pareto Bank
 • Utdelning/aktie: 0,7000 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-28
 • Utdelningsdag: 2019-04-01
2019-03-28
Bolagsstämma
2019-01-24
Årsrapport
2018-10-25
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-03-14
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-11-14
 • Vem: Saga Tankers ASA
 • Antal: 1 340 478
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,18 3,28 1,10 2,61 7,66
1347 Property Insurance Holdings Inc 2,21 -1,91 -2,74 -12,67 -21,69
180 Degree Capital Corp 0,48 2,43 -4,09 8,21 -2,76
1st Constitution Bancorp 0,10 -0,26 1,00 6,95 0,10
1st Source Corp 1,52 3,54 -3,97 3,20 -7,87
360 Finance Inc 0,67 2,38 -6,14 -19,39 -
A-Mark Precious Metals Inc -2,15 -7,47 0,08 0,16 -6,63
ABG Sundal Collier Holding 3,51 6,95 -1,26 -6,60 -36,79
ABN Amro Bank NV 0,15 5,50 -11,73 -13,70 -27,35
Aareal Bank AG -0,14 6,66 5,83 22,20 -18,10
Aberdeen International Inc 0,00 -11,11 -11,11 -11,11 -50,00
Ägare Kapital % Röster %
Pareto AS 16,50 16,50
Pecunia Forvaltning AS 11,10 11,10
AF Capital Management AS 8,60 8,60
K11 Investor AS 3,70 3,70
Rune Bentsen AS 3,70 3,70
Verdipapirfondet Landk... 3,40 3,40
Hjellegjerde Invest AS 2,60 2,60
Verdipapirfondet First... 2,50 2,50
Kolberg Motors AS 2,30 2,30
Svemorka Holding AS 1,90 1,90
Datum för årsredovisning
2019-08-09
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
14,00
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
2,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
31,00
Soliditet %
17,00
Ändring totalt kapital %
0,17
Kapitalomsättningshast.
0,03
Bruttomarginal %
87,00
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
72,00
Kundfordringar oms. hast.
0,00
Nettomarginal %
72,00
Andel utdelad vinst %
-