Om bolaget (PANT MTF)

Pantaluren Group

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,00 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  4,00
 • Sälj
  7,25
 • Senast
  5,00
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  08:45:00

Pantaluren Group

VD
Robin Vestersten
Ordförande
Hans Orre
Hemsida
www.pantalure...
Bransch
-
Börsvärde
7 495 825 SEK
Pantaluren Group
1 499 165 aktier
Totalt
1 499 165 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2018-04-24
Ordinarie utdelning Pantaluren Group
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-04-24
 • Utdelningsdag: -
2018-04-23
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-